Mæglingsskitse på plads

I disse dage lægger forligsmand Asbjørn Jensen sidste hånd på den mæglingsskitse, der herefter sættes til urafstemning, omfattende 650.000 arbejdere. 95 pct. af de nye overenskomster er på plads, og det forventes, at de resterende områder – heriblandt slagteriarbejderne – er en formalitet, da alle overenskomsterne er skåret over den samme kam.

Arbejdspladsernes krav er kun på enkelte punkter tilnærmelsesvis opfyldt, mens en lang række andre punkter er totalt ignoreret af såvel arbejdsgivere som fagbevægelsens forhandlere. Det gælder mindstelønnen, nedsat arbejdstid for skifteholdsarbejdere og lærlingesatserne.
Til gengæld har arbejdsgiverne fået en 3-årig overenskomstperiode, mulighed for lokal forlængelse af den ugentlige arbejdstid og ret til ikke at betale overarbejdstillæg efter strejker.

Initiativet OK 2004 opfordrer på linje med masser af arbejdspladser og lokale fagforeninger til at stemme NEJ. På et landsdækkende tillidsmandsmøde den 17. marts i Fredericia vil der blive sat fokus på Stem NEJ-kampagnen.

De faglige forhandlere har accepteret, at den kommende urafstemning foregår under forligsmandslovens udemokratiske regler. De betyder, at de enkelte områder ikke selvstændigt kan afvise resultatet, da deres stemmer bliver lagt sammen med samtlige 650.000 i et såkaldt bunkebryllup. Samtidigt kræves, at mindst 40 pct. afgiver deres stemme, hvis et flertal for en afvisning skal respekteres. Med andre ord vil sofastemmer altså tilfalde JA-siden.

ArbejderPartiet Kommunisterne Kbh.’s faglige udvalg afholder offentligt møde for på baggrund af det landsdækkende tillidsmandsmøde at diskutere, hvordan Stem NEJ-kampagnen effektiviseres bedst muligt.
Se mere her

Se også
Kollisionskurs
Faglig kommentar, Kommunistisk Politik 5, 2004

Netavisen 10. marts 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne