Se flere artikler på
kpnet.dk

  

Nul kontanthjælp til kapitalen!
Stop de asociale reformer!

Arbejderpartiet Kommunisterne: Kontanthjælpsreformen er et nyt hårdt slag i ansigtet på en kriseramt ungdomsgeneration, ligesom SU-reformen er det. Den er også et klart brud med et vigtigt princip om at sikre hver enkelt en selvstændig indkomstmulighed, uafhængigt af en forsørgerindtægt.


Foto: Jakob Horn, flickr

Oven på reallønssænkende overenskomstaftaler og et forslag til SU-reforrm, der går ud på at tage penge fra de uddannelsessøgende for at give dem til erhvervslivet i form af bl.a. nedsat skat, spiller SRSF-regeringen ud med en kontanthjælps-reform.

Den går ud på det samme. Det rødblå folketingsflertal er i forvejen sikret.

Sigtet er at ramme så godt som alle kontanthjælpsmodtagere økonomisk. En ganske særlig målgruppe er de ca. 50.000 unge under 30, der i dag får kontanthjælp..

Hovedelementer i kontanthjælps-reformen er

1) At lade en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere (p.t. anslået til mindst 8000) blive kastet i den sociale massegrav. Det drejer sig om alle samlevende kontanthjælpsmodtagere, hvis kæreste har en indtægt på over 30.000 kr. før skat om måneden. De får simpelthen frataget deres kontanthjælp.

2) At fratage de 25-30 årige på kontanthjælp halvdelen  af deres indkomst ved at sætte den ned på niveau tilsvarende SU, men  uden udsigt til et muligt vellykket job på grund af manglende uddannelse og stor arbejdsløshed.

3) At fortsætte reduktionen af ydelserne til dem unde 25, de såkaldte ungeydelser.  Unge under 25 år skal  have ’uddannelseshjælp’. I dag sker det først efter et halvt år. Uddannelseshjælpen vil være 1.014 kroner mindre om måneden det første halve år. I dag er satsen for udeboende under 25 år på 6.767 kroner.

Kontanthjælpsreformen skal give en milliard kroner om året kontant – til kapitalen i form af en såkaldt ’konkurrencepakke’.

- Nul kontanthjælp til kapitalen! Og nul SU til erhvervslivet! Nu skal regeringen og det det rødblå folketingsflertal stoppes, siger Troels Riis Larsen, talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne.

- Den planlagte kontanthjælpsreform er en svinestreg, udpønset af en asocial og hele vejen igennem borgerlig og reaktionær regering. En af de mest hykleriske, vi har set,.

- Thorning, Vestager, Mette Frederiksen og Co  bliver ikke trætte af at fremhæve deres ædle hensigter, mens de kaster jord  på  deres ofre. Ministrene og det rødblå folketingsflertal, der vil stemme for svineriet, er direkte og personligt ansvarlige for de uundgåelige sociale katastrofer, som vil komme.  

- Kontanthjælpsreformen er et nyt hårdt slag i ansigtet på en kriseramt ungdomsgeneration, ligesom SU-reformen er det. Den er også et klart brud med et vigtigt princip om at sikre hver enkelt en selvstændig indkomstmulighed, uafhængigt af en forsørgerindtægt.

Troels Riis Larsen tilføjer:

- Hele den asociale, nyliberale reformpolitik forsvares med, at den vil skabe arbejdspladser, først og fremmest, og sikre uddannelse til alle. Men hvor er arbejdspladserne? Hvor er der jobs? EU’s nyliberale politik er et gigantisk fejlslag med millioner af ofre. Danmark får også sin del.


- Under  skiftende rødblå regeringer er den strukturelle arbejdsløshed bare vokset over de sidste 30 år. Den faktiske arbejdsløshedshær er blevet større og større, selvom det skjules af midlertidige og kunstige boom og statistikfusk.  Så skal alle presses gennem uddannelser, som EU og de følgagtige lokalregeringer i danmark pønser på at privatisere endnu mere.

- Det holder ikke. Politikken er en katastrofe. Den må stoppes. Ikke af et folketingsflertal, for det eksisterer ikke. Af folkelige massebevægelser, der siger Nok er Nok!


Se også


Generalangreb på overførselsindkomster

Af Henrik Herløv Lund
Netavisen 23. februar 2013


Christiansborgs ’Big Bang’-plan: Asociale reformer skaber ikke arbejdspladser
Netavisen 18. februar 2013

Offentligt ansattes OK13: Et samlet svar er nødvendigt
Netavisen 16. februar 2013

Et dobbelt angreb under dække af krise
Kommunistisk Politik 2, 2013

Hvad er det der skal til? Lad os bare kalde det en folkefront!
Kommunistisk Politik 21, 2012

”Vi skal have sulten tilbage”: Med EU som guide og blå blok som sufflør
Kommunistisk Politik 21, 2012

Skab arbejdspladser og jobs!
Arbejderpartiet Kommunisterne 28. august 2012

APK: Enhed mod den blårøde nedskæringspolitik
Kommunistisk Politik 20, 2011

EU's generalangreb på det offentlige
Kommunistisk Politik 6, 2010

Netavisen 25. februar 2013