Svenske sygeplejersker strejke for kortere arbejdsdag fortsætter

De ansattes arbejdsdag på svenske hospitaler byder som de danske på aflyste frokoster, dobbeltvagter og konstant stress. På trods af talrige protestaktioner og strejker, og politikernes løfter om forbedringer er der intet sket. Derfor har det været et hovedkrav at der skal ske reelle forbedringer i arbejdsmiljøet. Herunder et krav om at nedsætte den ugentlige arbejdstid fra 38,25 til 37 timer, på linje med sosu-assistenter i sundhedssektoren og sygeplejersker i private virksomheder.


Den svenske fagforening Vårdförbundet har siden 25. april ligget i konflikt med Sveriges kommuner og regioner (SKR) og den kommunale arbejdsgiverorganisation Sobona. Første konfliktskridt var et stop for al overarbejde for alle 63.000 medlemmer. Den 4. juni blev konflikten optrappet med en strejke for en mindre gruppe, og den 11. juni blev den udvidet til flere arbejdspladser.

Arbejdsgivernes modtræk har været at erklære strejken ”samfundsfarlig”, og det betyder at strejkende skal møde ind på arbejde og dække deres krav til et nødberedskab.

I flere dele af Sverige er fagforeningen gået tilbage fra det oprindelige antal på 2000 der var varslet udtaget til strejke. I Västernorrland strejker f.eks. kun 200 af de 300 varslede, og den oprindelige blokade er stort set ophævet. I Västmanland er strejken helt aflyst. 

Arbejdsgivernes krav om indskrænkning i strejken betyder reelt at retten til at strejke bliver ophævet for ansatte i sundhedsvæsnet. Uden retten til kampskridt kan arbejdsgiverne være ligeglade med de krav der bliver stillet. Svaret giver sig selv: ingenting kommer forærende, heller ikke retten til konflikt. Derfor er man nødt til at gå tværs igennem deres paragraffer.

Kampen for bedre arbejdstider og et bedre arbejdsmiljø og for et bedre sundhedsvæsen hænger sammen. Sygeplejen havde tilsammen tre millioner overarbejdstimer i 2023. Det overarbejde svarer til 2000 kolleger. De vilkår får folk til at flygte, 13.000 sygeplejersker har allerede forladt faget bl.a. som følge at udbrændthed. Politikernes eneste svar har været nedskæringer, privatiseringer og krav om at de ansatte skal løbe hurtigere og aldrig have fri.

Uddrag fra udtalelse fra det svenske sundhedsforbund, Vårdförbundet

Vår strejk är din strejk

Superhelte. Det var det, vores medlemmer blev kaldt under pandemien. De blev lovet et bedre arbejdsmiljø, højere løn og rimelige vilkår for at holde på medarbejderne.

Det var dengang. Siden da er der ikke sket noget.

Nu vokser køerne, og folk dør, mens de venter på behandling. Der er nedskæringer over hele landet – besluttet af politikerne. Vi har akut personalemangel og en stadig mere uholdbar arbejdsbyrde.

Politikerne har lappet og repareret et stadig mere ødelagt sundhedssystem, som er baseret på, at vi altid er der. At vi bliver efter arbejdstid, arbejder seks ud af syv dage om ugen og opgiver vores ferie. Sidste år havde vi tre millioner overarbejdstimer. Næsten hver tredje person arbejder på deltid, mange for at få enderne til at mødes. Fire ud af ti unge tror ikke, at de vil blive i faget.  Der er tale om en systemisk fejl.

Vi vil have kortere arbejdstid, så vi kan arbejde på fuld tid hele livet. 40-timers ugen er en norm for kontorarbejde. Vi kan ikke tage en kaffepause, slukke for computeren kl. 17 eller arbejde hjemmefra.  I sidste ende handler vores krav om at redde det svenske sundhedsvæsen. Desværre har politikerne i Sveriges kommuner og regioner sagt nej til vores helt rimelige krav.

Den 4. juni gik vores første medlemmer i strejke. En anden bølge fulgte den 11. juni. Strejke er et stærkt værktøj i en konflikt. Det sender et klart signal om, at nok er nok – og at vi ikke længere vil betale med vores eget eller jeres helbred.

Vi vil altid, altid tage ansvar for den patient, der ligger foran os. Men – det endelige ansvar for at sikre, at plejen fungerer, ligger hos dine lokale og regionale politikere. De har magten til at løse konflikten.”

Læs også
Strejke i Sverige for kortere arbejdstid
KPnet 5. juni 2024

Vårdförbundet organiserer sygeplejersker, jordemødre, radiografer og biomedicinske analytikere.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater