Nej til NATO-øvelsen Nordic Response!

I disse dage gennemfører NATO sin nordiske del af alliancens største militærøvelse siden den kolde krig. Denne artikel er sakset fra hæftet “Nordic responsibility” – Nej til USA-baser og NATO i Norden, der netop er udgivet af NATO-modstandere i Norden.

Af Stopp NATO, Norge

Den 3. marts gik det løs. Over 14.000 soldater fra 14 lande vil lege krig til lands, til vands og i luften over Norge og nabolandene. Men det er ikke en leg. Det er farlig alvor.

“Nordic Response” er den nordiske del af den største NATO-øvelse (Steadfast Defender) siden den kolde krig. Den omtales som en “forsvarsøvelse”, men dens egentlige navn er “krigsøvelse”. Det fremgår tydeligt af beskrivelsen af øvelsen og de planer, der skal gennemføres.

Fjernelse af tidligere restriktioner

Øvelsen betyder en yderligere udhuling af de såkaldte “betryggende” restriktioner på militære aktiviteter i det høje nord. Militære aktiviteter vil finde sted med stor vægt nær grænsen til Rusland. Norges tidligere restriktioner på flyvninger øst for Tana er ved at blive ophævet. Med Finland som aktiv NATO-deltager vil allierede fly komme helt op til den russiske grænse, og som der står på forsvarets hjemmeside, “vil der være stor aktivitet i havområderne uden for Troms og Finnmark.”

For første gang er NATO åben om, at Rusland er “fjenden”. Chefen for USA/NATO’s europæiske kommando (Chris Cavoli) gjorde det torsdag den 19. januar klart på NATO’s hjemmeside, at øvelsen handler om, hvordan vi/NATO “vil reagere på et russisk angreb”.

Øvelsen er en del af en kontekst

Øvelsen skal ses i sammenhæng med en massiv oprustning i NATO-regi. Flere våben, flere penge, flere amerikanske baser i de nordiske lande, flere militære aktiviteter og en række NATO-øvelser.

Krigspsykose defineres i den akademiske ordbog som “en tilstand af stærk suggestion i form af frygt for krig”. Fjenden er defineret, og vi må forberede os. Civilsamfundet og erhvervslivet er fuldt involveret i militære sammenhænge og NATO-øvelser.

Nordic Response er en del af en form for NATOisering i Norden. Med Finland og Sverige ‘i folden’ styrkes NATO-in-the-Nord. Nordic Response vil teste regionale samarbejdsplaner og logistik. Luftvåbnene i Sverige, Finland og Norge vil operere som ét – under fælles kommando fra Bodø. En arktisk militær frontlinje i nord vil blive etableret. Der vil være stor aktivitet i farvandet ud for Troms og Finnmark. Op til 50 fartøjer af forskellige størrelser og typer vil deltage i øvelsen, herunder fregatter, ubåde, korvetter, hangarskibe og forskellige amfibiefartøjer. Aktiviteten vil finde sted tæt på Ruslands base på Kolahalvøen.

Øvelsen omfatter også facilitering med logistik, infrastruktur og transport knyttet til et netværk af amerikanske baser i hele Norden. Basenetværket vil svække de nordiske landes suverænitet over væbnet magt på deres eget territorium.

Den nyvalgte finske præsident, Alexander Stubb, har meddelt, at Finland ikke vil indføre restriktioner på NATO’s aktiviteter og tilstedeværelse. Dette omfatter tilladelse til transport og levering af atomvåben. Den amerikanske baseverden er ikke løsrevet fra den amerikanske atomstrategi. NATO-øvelserne er naturligvis skræmmende i denne sammenhæng.

Øget spænding

Nordic Response er et udtryk for militarisering med ensidig vægt på “afskrækkelse”. Øvelsen er ikke fredsbevarende. Den øger spændingen mellem stormagterne og øger risikoen for krig, og for at Norge og Norden bliver en krigsskueplads.

Rusland afholdt flådeøvelsen “Ocean Shield” i efteråret 2023 i Barentshavet, Norskehavet, Nordsøen og Østersøen. Rusland øver sig – ligesom NATO – i at koordinere sine ubåds-, overfladefartøjs- og flykapaciteter. Rusland ser det høje nord og Østersøen som et sammenhængende område – præcis som NATO øver sig på gennem Nordic Response.

Nordic Response er en farlig øvelse for Norge, Norden og verden

Rusland bruger sin Kola-luftbase til luft-til-luft-missil- og raketangreb over Ukraine, mens USA vil bruge militærøvelserne, herunder transport og basenetværket, til at styrke infrastrukturen og kapaciteten for amerikanske kampflyoperationer fra nord til Mellemøsten.

Med sin hastige militarisering spiller Norge og Norden en militærpolitisk risikosport i en meget aktuel skudlinje. De nordiske lande kan let ende i en krigszone og blive potentielle bombemål.

Nordic Response koster også mange penge og har store miljømæssige konsekvenser. NATO er en atomvåbenalliance. NATO-øvelser og basenetværket kan betragtes som indpakket atomvåbeninfrastruktur.

Stop galskaben! 

Nej til øget militarisering af Norden gennem NATO-øvelser og amerikanske baser!

 

Læs mere her

Nordisk netværk siger Nej til NATO og Nej til USA-baser

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater