Nordisk netværk siger Nej til NATO og Nej til USA-baser

Gennem de seneste måneder har NATO-modstandere og fredsaktivister i Norden samlet sig i et samarbejde mellem organisationer i Norge, Sverige, Finland og Danmark til fælles inspiration og for øge styrken i krigsmodstanden. Den første aktivitet var en fælles udtalelse, nu udgiver netværket et fælles hæfte, der vender sig mod hele den igangværende militarisering der sker gennem NATO og EU og gennem etableringen af amerikanske militærbaser i alle de nordiske lande. Specifikt oplyser hæftet om den store NATO-øvelse Nordic Response, der løber fra 3.-15. marts.

Hæftets titel “Nordic responsibility” – Nej til USA-baser og NATO i Norden” stiller det nordiske ’ansvar’’ overfor NATO’s krigssvar – dvs antikrigsbevægelsens, befolkningernes sande ansvarlighed overfor situationen, nemlig at stoppe krigsophidserne og sige NEJ til NATO’s krigsplaner.

I indledningen af hæftet står Bl.a:

– Vi, der bor i Norden, oplever et enormt militaristisk pres på både økonomi og civilsamfund. De af os, der er imod denne krigspolitik, må nu stå sammen. Samarbejdet er kun i sin vorden – men dette hæfte med forskellige nationale perspektiver på de militære øvelser og baseaftaler med USA (DCA) er en begyndelse.

Fra et af bidragene fra netværket “Ei tukikohtia” (Nej til militærbaser), Finland lyder det:

– Man kan også spørge, hvad Nordic Response er et svar på. Er det et svar på Ruslands atomubåde og militære installationer i Murmansk? Hvad er det, Rusland gør eller har gjort oppe nordpå, som nu bliver besvaret? I hvor høj grad er NATO’s “svar” en del af stormagternes kamp om magten over Nordøstpassagen gennem Ishavet fra Kina til Atlanterhavet?

Stopp NATO, Norge skriver i deres indlæg bl.a.:

– Den 3. marts gik det løs. Over 14.000 soldater fra 14 lande vil lege krig til lands, til vands og i luften over Norge og nabolandene. Men det er ikke en leg. Det er farlig alvor. “Nordic Response” er den nordiske del af den største NATO-øvelse (Steadfast Defender) siden den kolde krig. Den omtales som en “forsvarsøvelse”, men dens egentlige navn er “krigsøvelse”. Det fremgår tydeligt af beskrivelsen af øvelsen og de planer, der skal gennemføres.

Nordic Response er en del af en form for NATO-isering i Norden. Med Finland og Sverige ‘i folden’ styrkes NATO-in-the-Nord. Nordic Response vil teste regionale samarbejdsplaner og logistik. Luftvåbnene i Sverige, Finland og Norge vil operere som ét – under fælles kommando fra Bodø. En arktisk militær frontlinje i nord vil blive etableret. Der vil være stor aktivitet i farvandet ud for Troms og Finnmark. Op til 50 fartøjer af forskellige størrelser og typer vil deltage i øvelsen, herunder fregatter, ubåde, korvetter, hangarskibe og forskellige amfibiefartøjer. Aktiviteten vil finde sted tæt på Ruslands base på Kolahalvøen.

Med sin hastige militarisering spiller Norge og Norden en militærpolitisk risikosport i en meget aktuel skudlinje. De nordiske lande kan let ende i en krigszone og blive potentielle bombemål.
Nordic Response koster også mange penge og har store miljømæssige konsekvenser.
NATO er en atomvåbenalliance. NATO-øvelser og basenetværket kan betragtes som indpakket atomvåbeninfrastruktur.

Stop terrorkrigen – Ud af NATO skriver bl.a. om den fri bevægelighed af våben og tropper som NATO og EU samarbejder om, og som er en vigtig del af igangværende øvelse:

– Som mennesker indenfor EU kan bevæge sig uden pas, uden grænser – således skal NATO-militær kunne operere frit i Europa. En sådan situation vil matche det at USA lige nu placerer militærbaser i Norden, såvel som i andre lande. USA vil være til stede overalt og kan kontrollere og styre situationen i tilfælde af hvad de måtte opfatte som en krise- eller krigssituation.

Det NATO forbereder er på ingen måde et forsvar for freden, men at have magten til at kunne starte en krig, styret centralt af NATO/USA for imperialistiske interesser. Det er et yderst uhyggeligt fremtidsperspektiv vi som krigsmodstandere må oplyse om og kæmpe imod.

Og et andet indlæg sluttes:

– Vi, der lever i NATO-landene må styrke modstanden og bevægelserne i hvert land for at komme UD AF NATO, for at kræve at de svimlende militærbudgetter omfordeles til sundhed, uddannelse, beskyttelse af miljøet og social velfærd for befolkningerne. Vi må sig stop for militariseringen af vores samfund. Vi må vise vores aktive NATO modstand konkret, når de store NATO-øvelser om lidt drager hærgende gennem vores land.

I det svenske indlæg ”Sveriges nye virkelighed” fra Nej til NATO skrives om den svenske aftale med USA om retten til militærbaser i landet (DCA-aftaler):

– DCA er en så radikal ændring i vores lands sikkerhedspolitik, at en fremmed magts militær skal have adgang til vores territorium. Militæret skal placeres på 17 baser, og i deres del af området nægtes svenske myndigheder adgang og gennemsigtighed. Der gøres ingen undtagelser for indførelsen af atomvåben. Det er intet mindre end en amerikansk besættelse af Sverige!
….
– Netværket Nej til NATO står uden for parlamentet hver fredag med bannere. Modstanden er voksende. Fredsaktivister i nord mobiliserer den lokale befolkning, herunder samerne, hvis rensdyrhold allerede er negativt påvirket af militariseringen i nord.

Lad os håbe, at modstanden mod besættelsesmagten bliver så stærk, at vi kan drive dem ud af Sverige og hele Norden!

I et andet svensk indlæg af Karin Utas Carlsson:

– Eftersom det svenske folk er blevet berøvet information under forhandlingerne med USA og stadig bliver vildledt med luftige forsikringer, har individuelle fredsaktivister forberedt en kampagne for at kræve en folkeafstemning om aftalen og en forlængelse af tiden for offentlig debat. Den starter i dag, hvor dette skrives, den 28. februar 2024.

Endnu et finsk indlæg afslutter hæftet med at oplyse om endnu en øvelse der er tilknyttet serien af NATO-øvelser, nemlig Global Exercise 24, ledet af det amerikanske forsvarsministerium (Pentagon).

– Global Exercise 24 omfatter øvelser med B-1B strategiske bombefly fra US Air Force’s Bomber Task Force i svensk luftrum, samtidig med at Nordic Response 24 finder sted i Lapland i første halvdel af marts.

Øvelsen siges at være “et eksempel på, hvordan vi beskytter det svenske luftrum sammen med vores partnere”, men i virkeligheden er det et eksempel på, hvordan det amerikanske luftvåben øver angreb mod strategiske mål i Rusland.

Alt i alt er hæftet fuld af information om NATO’s krigsplaner i Norden og det afsløres med mange eksempler, at vi ikke taler om forsvar og fred, men om at være den stærkeste magt i de imperialistiske stormagters konkurrencekamp om at eje verden. Som befolkninger overalt i verden gælder det om at stoppe krigsplanerne, uanset hvilket land vi bor i.

Se hæftet “Nordic responsibility” – Nej til USA-baser og NATO i Norden” her i pdf

Læs også

NATO-øvelsen Nordic Response er i gang: Krig med Rusland forberedes

og den fælles udtalelse

FALSK SIKKERHED – Fælles nordisk udtalelse

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater