NATO-øvelsen Nordic Response er i gang: Krig med Rusland forberedes

Den nordiske del af NATO’s gigant-øvelse ned i gennem Europa, Nordic Response er sat i gang med 20.000 soldater, herunder danske. NATO har netop taget et kæmpeskridt ved at samle hele Norden under sig og demonstrerer nu sin krigsparathed helt tæt på Rusland. Det er viljen til kontrol over Arktis der bliver demonstreret i den nordiske del af krigsøvelsen. Norden er blevet en spydspids i USA og NATO’s imperialistiske rivalisering med Rusland og Kina og for første gang deltager Finland i en NATO-øvelse af denne type.


Den nordiske øvelse foregår til søs, til vands og i luften – et fuldt krigsscenarie, og målet er for første gang specifikt udpeget som Rusland. Tæt på Rusland, langs Finlands 1300 km lange grænse mod Rusland vil NATO angiveligt ’forsvare’ os, reelt vise sin parathed til krig. I øvelsen indgår ubåde, fregatter, korvetter, hangarskibe, forskellige amfibiefartøjer, jagerfly, transportfly, overvågningsfly. På landjorden soldater med artillerisystemer, kampvogne, bæltekøretøjer og andre landkøretøjer. En vigtig del af øvelserne er også at træne i at bringe våben, tropper og materiel frem til fronten.
Se NATO øver krig i Europa i en front fra Finland til Rumænien gennem de næste 4 måneder

Den meget aggressive krigsøvelse, som er tilknyttet øvelsen Steadfast Defender, der løber helt frem til juni og er den største NATO-øvelse i årtier kommer i en situation, hvor NATO og EU propaganderer, at der er risiko for et militært angreb fra Rusland på NATO-lande indenfor 3-5 år. Hvor NATO presser på for en endnu større oprustning, hvor EU planlægger en kæmpe milliard-støtte til våbenindustrien i Europa, hvor SVM-regeringen åbent siger: Vi har ikke råd til velfærd, krigsoprustning kommer først. Alt under dække af ‘truslen fra øst’.

Det sker i en situation, hvor Mette Frederiksen ikke afviser tanken om danske soldater på ukrainsk grund.

Øvelsen sker også i en situation hvor USA enten har indgået aftaler eller er i gang med at få aftaler på plads om militærbaser i alle de nordiske lande. I alt 47 baser, hvorfra USA kan overvåge og føre krig. Baser hvor USA styrer suverænt.

Alt i alt står vi midt i en yderst farlig optrapning med forøget fare for krig. For når NATO taler om at vi skal forberede os på et angreb, mens NATO presser sig op mod Rusland i en samlet linje fra det nordligste Finland til Rumænien i syd udgør de i allerhøjeste grad selv krigsfaren og krigsforberedelsen i det opgør de ønsker at tage med de imperialistiske rivaler. NATO forbereder sig på at tage midler i brug der går udover økonomisk rivalisering.

En krig hvor arbejdere kommer til at slå andre arbejdere ihjel for arbejdsgiverinteresser kan aldrig kaldes et forsvar for den almindelige befolkning, kun for imperialisterne selv. At sende våben ind i krigen i Ukraine optrapper kun volden og faren for at den fingerede situation i NATO’s krigsøvelse bliver virkelighed.

SVM-regeringen repræsenterer 100% både NATO’s og EU’s vidtgående og ekstreme fremtidsscenarier. Over én kam angriber de vores levevilkår, som de brutalt vil forringe for at skaffe flere penge til monopolerne, til deres profit og deres krige.

Klassekampens områder hører tæt sammen og vi må intensivere modstanden. Helt modsat Enhedslistens opfordring, hvor arbejdere skal stå side om side med monopolerne og poste våben ind i imperialisternes krig i Ukraine.

APK beskriver NATO’s hensigter og den livsnødvendige kamp mod krigen i pjecen bekæmp al imperialisme

Hele pjecen kan downloades gratis på APKs hjemmeside

Pjece: Teser om stormagternes voksende rivalisering og dansk imperialismes placering 2023

NATO

1.NATO er problemet, ikke løsningen på sikkerhed og fred. Det har aldrig været en alliance til forsvar af de europæiske lande. Det er en krigerisk alliance, der blev etableret for at sikre USA’s hegemoni i Europa og for at undertrykke enhver arbejderbevægelse, der kunne true den herskende klasse.

2. NATO øger sine militærbudgetter, sin militære kapacitet og sin krigsdeltagelse i verden. NATO er både en militær og politisk alliance, et redskab for Vestens/USA’s økonomiske interesser og våbenindustri, og et magtmiddel til at sikre betingelser for sit liberale og markedsøkonomiske imperialistiske system. NATO har skabt en platform for en permanent alliance med et institutionaliseret magtapparat vendt mod rivaliserende magter – og arbejder for en international “lov og orden” – baseret på USA- imperialismens system, magt, kontrol og hegemoni.

3. NATO’s trusselsbillede (i det strategiske koncept 2022) vendt mod Rusland og Kina er først og fremmest et udtryk for stormagtsrivalisering og en kamp om magteliternes imperialistiske internationale verdensorden. Den økonomiske og politiske konkurrence er pakket ind i et ideologisk slør af kamp mellem den frie (vestlige) verden og autoritære regimer, der betegnes som systemiske rivaler. NATO’s ideologiske kampagne finder sted som dække for magtudøvelse.

4. NATOs ideologiske og militære offensiv som kommer til udtryk – også i medierne – varsler om at vi lever i en førkrigstid. En ny ungdomsgeneration skal indoktrineres og indrulleres som kommende kanonføde. Vi præpareres dagligt med nye spionanklager, teknologiske angreb og datalæk fra ikke mindst Rusland, der skaber en atmosfære af frygt, usikkerhed og mistænksomhed overfor modstandere af krigspolitikken. I ly af dette styrkes udviklingen af politistat og fascisering.

5. NATO forsøger at spille en større politisk rolle – regionalt og internationalt – i forskellige multilaterale organisationer og i EU. NATO-landene pålægges i stadig højere grad at koordinere deres udenrigspolitik og blive mere globalt orienterede, hvilket vi har set slå igennem ifm. krigen i Ukraine, trods modstridende interesser blandt de europæiske monopolgrupper og lande. Som et overnationalt organ kræver NATO rollen som forummet for vigtige strategiske og politiske spørgsmål. Også spørgsmål som et lands valg af tekniske løsninger og handelspartnere defineres som sikkerhedspolitiske spørgsmål, der udgør en fællestrussel, hvis leverancerne ikke kommer fra “venner” og NATO-allierede.

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater