Europæiske statsledere tager farlige skridt hen imod fuld skala krig mod Rusland

Vi skal bevæge os fremad” udtalte Mette Frederiksen efter EU’s Ukrainemøde i Paris d. 26. februar. Grænsen for de europæiske statslederes optrapning af deres stedfortræderkrig i Ukraine rykkes til stadighed. Fra mødet kom alarmerende meldinger om en optrapning, hvor ”intet på forhånd udelukkes”. Der skal sendes flere våben – langtrækkende missiler, kampfly, tanks – måske soldater – til krigsfronten mod Rusland.

I starten var NATO og EU ’forsigtige’. Ukraine skulle ikke forsynes med offensive våben, der ville kunne tolkes som en offensiv krig mod Rusland. Reelt har de brugt de sidste 2 år på at tilvænne de europæiske befolkninger på en sådan og på en situation, hvor NATO og EU forestiller sig en mulig krig med Rusland indenfor de næste 5 år. Nu lyder det fra den franske præsident Macron:

“De mennesker, der sagde ‘aldrig nogensinde’ i dag, var de samme, som sagde aldrig nogensinde fly, aldrig nogensinde langtrækkende missiler, aldrig nogensinde lastbiler. Alt det sagde de for to år siden. Mange omkring dette bord sagde, at ‘vi vil tilbyde hjelme og soveposer’, og nu siger de, at vi er nødt til at gøre mere for at få missiler og tanks. Vi er nødt til at være ydmyge og indse, at vi altid har været seks til otte måneder for sent ude.”

Macron sagde også:
“Der er ingen konsensus i dag om at sende tropper på jorden på en officiel, godkendt måde. Men med hensyn til udviklingen kan intet udelukkes…Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at Rusland ikke vinder.”

Mette Frederiksen afviser ikke muligheden af danske soldater sendes til Ukraine. ”Det kan jeg ikke vide”, udtalte hun inden mødet til DR.

Allerede i dag træner dansk militær ukrainske soldater. Det sker i Storbritannien ved en stor, vestlig træningsmission, der har uddannet over 30.000 ukrainske soldater til krigen mod Rusland. (kilde Forsvaret).

”Det (at sende soldater til Ukraine) vil gøre en konflikt mellem Rusland og Nato uundgåelig” udtaler talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov.

For vores lande vil det være helt uacceptabelt, at arbejdere og unge kan blive sendt til fronten som kanonføde.

Krigen udvides

Hele mødet var én stor frådende krigsoprustning. En ny alliance med formålet at sende langdistancemissiler til Ukraine vil blive sat i søen, på samme måde som kampflyalliancen, hvor Danmark er med. Den skal forsyne Ukraine med ”mellem- og langdistance missiler og bomber”.

Man lægger også op til at åbne en ny front i Moldova, endnu et land som EU/NATO arbejder på at trække ind under sin magtsfære og væk fra den russiske. Der tales om et kommende EU-medlemskab, der er allerede indgået aftaler om gasforsyning fra EU til afløsning for russisk gas og NATO-tropper træner Moldovas hær. Nu lyder advarslerne, som de også lød op til Ukraine-krigen: ’Fare for russisk angreb’. Dette kan gøres til et selvopfyldende profeti med drejebogen: Vesten provokerer og Rusland følger egne imperialistiske interesser og slår tilbage med et angreb.

10-årige bilaterale ’sikkerheds’aftaler med Ukraine – med krigsforbryder Fogh bag linjerne

I sidste uge indgik Danmark, parallelt med en række andre lande en 10-årig ’sikkerheds’aftale med Ukraine. Et initiativ der kører gennem G7 og støttes af 32 lande og EU. Den betyder også, at Ukrainefonden, der har øremærket en svimlende milliard sum til krigen i Ukraine vil fortsætte efter den periode der allerede er besluttet. “Det bliver dyrt”, udtalte Mette Frederiksen ved fremlæggelsen af aftalen.

Beløbet der er sat af til Ukrainefonden udgør i dag 69,1 mia. kr. frem til 2028. Dertil skal lægges det Danmark har bevilget gennem EU. Beløbet der er udbetalt til dato er 34,7 milliarder kr, inkl den nye hjælpepakke regeringen bevilgede i sidste uge på 1,7 mia. til artillerigranater.
Aftalen sikrer også at dansk monopolkapital kan deltage i genopbygningen af Ukraine efter krigen og at G7-landene får indflydelse på lovgivningen i Ukraine til gavn for Vestens investeringer i det land de nu fører imperialistisk krig om mod Rusland.

Det er værd at bemærke, at krigsforbryderen Anders Fogh Rasmussen stadigt trækker aktivt i trådene. I følge hans egen kommentar på LinkedIn har han:

”arbejdet for præsident Zelenskyy med et fælles mål om at bygge langsigtede sikkerhedsgarantier for Ukraine fra de vestlige allierede. Det arbejde bærer nu frugt, og jeg er utrolig stolt over at se flere lande indgå langsigtede sikkerhedsaftaler med Ukraine, ikke mindst Danmark. Med en tiårig aftale om sikkerhedstilsagn kan vi fremtidssikre militær og civil støtte til Ukraine, og dermed vise Putin at vi står bag Ukraine indtil de vinder krigen. Med aftalen forpligter Ukraine sig også til at gennemføre de nødvendige reformer, der fremmer demokrati og anti-korruption, som er nødvendige for et fremtidigt EU- og NATO-medlemskab.”

Det er også værd at huske og for nye generationer at vide, at Fogh Rasmussen sendte Danmark i krig i Irak på en løgn om masseødelæggelsesvåben som ikke var der. Og det vidste Fogh udmærket godt.

En ’forsvars’plan er på vej i EU – og fælles lån til våben kan følge med

EU-Kommissionen arbejder på en ny ’forsvars’strategi, der vil blive fremlagt indenfor få uger. Den indbefatter:

  • En øgning i våbenproduktion med målet at gå fra at 1/3 af EU’s våbenindkøb er produceret i EU til 1/2 af disse i 2035
  • Ændringer i Den Europæiske Investeringsbanks udlånspolitik, så banken kan investere i våbenproduktion
  • Mulighed for at EU-tilskud kan bruges til våbenproduktion
  • At der gives skattelettelser til våbenproducenter
  • At der foretages fælles investeringer og fælles indkøb
  • At lade Ukraine indgå i våbensamarbejdet som om det var et medlemslande
  • Et nyt organ skal koordinere mellem EU-landene og med EU-Kommissionen, kaldet Defense Industrial Readiness Board.
  • Et nyt juridisk instrument kaldet European Armament Program skal oprettes for at standardisere og forenkle indkøbsprocedurer og finansieringsmuligheder.
  • Særlige flagskibsprojekter skal findes, som f.eks. produktion af cyberskjold og sensorer til at opdage trusler fra rummet, et integreret europæisk luft- og missilforsvarssystem.

For at finansiere våben til Ukraine og dermed våbenproduktionen i EU er fælles EU-lån også på tale. Til det kommenterede Mette Frederiksen: “Jeg går ind i alle diskussioner med et åbent sind i den situation, vi står over for.”.

Ingen må tro på løgnene om at NATO og EU opruster for at forsvare sig. USA/EU og NATO forsøger at løse deres økonomiske krise ved at udvide deres markeder og magt og tjene hurtige penge på krigsindustrien. Dertil forbereder de krig.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater