Grundlønnen holdes nede – stem Nej til OK24

I dag indgik regionerne og Sundhedskartellet forlig om OK24, hvor de har forhandlet om en organisationspulje på to procent indenfor den fastlagte 8,8% ramme og udmøntet de særlige beløb fra trepartsforhandlingerne. Aftalen gælder bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Som forventet gik pengene først og fremmest til dem der tager skæve vagter og overarbejde, mens grundlønnen holdes nede. En minusoverenskomst, hvor tillæggene er dyrt betalt med krav om fleksibilitet og ekstraarbejde.

Alle forligene holder sig indenfor den 8,8% ramme, der betyder reallønstilbagegang, altså minus-overenskomster, og i ekstra grad for dem der arbejder i faste dagvagter. Får man ikke del i ’gulerødderne’ der skal fremme ekstraarbejde ligger resultatet tættere på 6,53 procent. De ekstra penge der lå i trepartsaftalen går også i høj grad til belønning af arbejde der ligger udover en 37-timers uge og på skæve og uberegnelige tidspunkter.

OK-forhandlingernes ramme og resultat har hele vejen igennem været dikteret af regeringen og udmøntet gennem trepartsaftalerne og både arbejdsgivere og fagtoppens forhandlere hylder resultatet af forligene og benævner det som lønfremgang, stik i mod fakta. De tørre tal, der er kommet frem gennemhuller den myte. En nominel lønstigning på 8,8% giver et minus på reallønnen på mellem 1 og 2 procent.

Heino Knudsen, regionerne roser aftalen med Sundhedskartellet på denne måde:

– Jeg er glad for, at vi har kunnet prioritere mange penge til løn. Det har jeg hørt mange medarbejdere efterspørge, og jeg er glad for, at vi med denne aftale kan give et stort løft. .. Det er også godt nyt for patienter, der har brug for udredning og behandling i et sundhedsvæsen, der bliver mere robust og udvikler sig.

Det er jo en direkte løgn, når kun enkelte udvalgte funktioner får et reelt lønløft – betalt med ekstra nedslidning og fleksibilitet, mens det generelle billede er reallønsfald. Hvis forligene ender med at blive en realitet løser det ingen problemer for sundhedsvæsenet.

Skal OK24 give en lønfremgang for flere end de få, kræver det et Nej til forligene. Her har arbejdsgiverne dog taget ekstra skyts i anvendelse for at sikre gennemførslen af deres OK-diktat, nemlig sammenkædning af de forskellige faggruppers resultat. De frygter at f.eks. sygeplejerskerne eller andre igen siger Nej. Den sammenkædning accepterede fagtoppen ved trepartsforhandlingen op til overenskomstforhandlingerne – de ønsker også at diktatet ryger igennem uden bøvl fra medlemmerne. Mona Striib, der forsøgte at fremstå kampvillig udtalte inden trepartsforhandlingerne, at der ikke kunne være tale om sammenkædning, men faldt ned igen og forsøgte derefter at dække sig ind under, at ’det bare lige var ved denne overenskomst’. Det kan ikke bruges til noget. Næste gang er det også bare lige…

Det er nu der må organiseres en Stem NEJ-kampagne. Som APK skrev i sin OK-udtalelse efter det første rammeforlig:

”Næste gang bliver det endnu bedre” lover fagtoppens forhandlere for gud ved hvilken gang. Og vi tror dem heller ikke denne gang. Det bliver først bedre, når de offentligt ansatte selv sætter sig i bevægelse, på trods af fagtoppens politik og de fagretlige regler og udvikler en bred solidaritet mellem statslige, kommunale og regionale ansatte, ikke mindst blandt de lavest lønnede og på tværs af fag. Ligesom solidariteten mellem privat ansatte og offentligt ansatte må udvikles og fagchauvinisme overvindes.

På arbejdspladser, i klubber og fagforeninger må der sættes gang i en Stem NEJ-kampagne.

Se hele udtalelsen her
Stem NEJ til statens OK24 minusforlig – 8,8 % er langt fra nok!

Læs også
Stem Nej til et OK-forlig der vil gøre de fleste fattigere


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater