Strejkedag i Italien: Stop krigsbevillingerne – højere løn!

Fredag d. 20. oktober har en række kampvillige italienske fagforeninger proklameret generalstrejke. Parolerne forbinder kravet om højere løn med krav til regeringen om at stoppe krigspolitikken. Den forbinder sig med demonstrationer d. 21. oktober, mod amerikanske krigsbaser i landet. Hovedkravene i dagens strejke lyder: “Nej til krig, nej til militærudgifter, produktion og udsendelse af våben – for generelle lønstigninger svarende til inflationen og sociale udgifter; nej til afskaffelse af borgerløn, for stabilt og sikkert arbejde eller en garanteret løn til alle arbejdsløse. Ikke flere massakrer med dødsfald på arbejdspladsen.”

Kommunistisk Platform, Italien skriver bl.a.:

Strejken er fuldt berettiget på grund af den voksende umyndiggørelse af arbejderne, krigens dramatiske indvirkning på leve- og arbejdsvilkårene for millioner af beskæftigede, usikre og arbejdsløse arbejdere (høje leveomkostninger, tab af købekraft), det voksende våbenkapløb, krigsmissioner i udlandet og stigningen i militærudgifter, der går langt ud over krigen i Ukraine og forbereder mere vidtgående væbnede konflikter, altid på bekostning af sundhed og social sikkerhed.

Fagforeningerne, der har proklameret strejken, fordømmer “Meloni-regeringens politik, der er en veritabel krigserklæring mod de dårligst stillede sociale klasser”:

– Betingelsesløs støtte til krigsplanerne går hånd i hånd med sikkerhedstiltag (fængsling af mindreårige og deres forældre), undertrykkelse af strejker og sociale konflikter og åbenlyst reaktionære foranstaltninger.

-Afskaffelsen af borgerlønnen, støttet af en hadkampagne mod de arbejdsløse, dømmer millioner af familier til ekstrem fattigdom og til afpresning ved at skulle acceptere ekstremt usikre arbejdsforhold og sultelønninger.

– Den kommende økonomiske plan kan kun bekræfte regeringens antisociale og krigsliderlige karakter, som endnu en gang er opsat på at ramme arbejdere og arbejdsløse ved at øge ulighederne for at beskytte og fodre de allerede høje profitter hos storkapitalen, den spekulative finansverden og de krigsførende lobbyer. I mellemtiden er dusinvis af kollektive overenskomster udløbet: millioner af arbejdere står uden beskyttelse og med lønninger, der er blevet udhulet af stigende priser.

Alt dette sker sammen med en omfattende tavshed fra den parlamentariske “opposition” og ledelsen af CGIL, CISL, UIL og UGL, som, bortset fra nogle få imponerende udtalelser i medierne og nogle få rituelle demonstrationer i efteråret, er omhyggelige med ikke at planlægge nogen kampskridt på og uden for arbejdspladsen.

Strejkedagen den 20. oktober er en del af den mobilisering, der finder sted i forskellige brancher (logistik, fly, fragt og lokal transport) og i forskellige områder mod oprustning og militærudgifter, mod afskaffelsen af borgerlønnen, mod miljøødelæggelserne og klimakatastrofen, som det kapitalistisk-imperialistiske system, der støttes af regeringen og de borgerlige “oppositionskræfter”, skaber, mod racistiske og sexistiske politikker og mere generelt mod den reaktionære bølge, som Meloni-regeringen giver næring til.

Strejken den 20. oktober er også en optakt til demonstrationerne den 21. oktober mod militærbaserne i Ghedi, Pisa og på Sicilien.

Vi glæder os over, at de faglige kræfter, der støtter strejken, har udtrykt ønske om “før, under og efter generalstrejken at udvikle maksimal aktionsenhed med alle dem, der har til hensigt at opbygge og arbejde for ”en reel og klassebaseret opposition til Meloni-regeringens og krigsherrernes tåre- og blodpolitik”.

Ja, vi har brug for aktionsenhed, en enhedsfront, og ikke kun på fagforeningsniveau, men af alle arbejdere, også dem, der ikke er med i noget parti eller nogen fagforening, for at give liv til en fælles kamp for at forsvare arbejderklassens presserende og vitale interesser mod klassefjenderne, mod det udbyttende borgerskab, mod klassesamarbejdet.

Ikke mere svaghed, ikke mere tøven, til mobilisering og strejke for vores interesser!

Ikke mere krig, vi vil have fred!

Enhed og kamp for alle klassekræfter mod kapitalen og dens arbejderfjendtlige, reaktionære og krigsliderlige politik!

Fra Scintilla nr. 138 – oktober 2023

Kommunistisk Platform er, som APK medlem af CIPOML, Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater