Fagligt opråb om solidaritet med Palæstina

Den palæstinensiske fagforening opfordrer til at alle kræfter, fagforeninger og arbejderorganisationer, arbejdere og venner i verden kommer ud med demonstrationer og støtte til det palæstinensiske folk og arbejderne i Palæstina.

Til faglige aktivister og ledere i arbejder- og fagbevægelsen

Det palæstinensiske folk er udsat for en krig med folkedrab, etnisk udrensning og statsterrorisme organiseret af den israelske besættelseshær og af bander af terroristiske bosættere. Regeringen gennemfører sin fascistiske, racistiske og blodige zionistiske besættelsespolitik, mens militæret udfører folkedrab og ødelæggelser og bruger internationalt forbudte våben, missiler, fly og fosforbomber i sin krig.

Samtidig med at det rammer befolkningen i Gazastriben, fortsætter de igangværende drab, snigmord, arrestationer og invasioner af alle palæstinensiske byer, landsbyer og lejre på Vestbredden, den besatte Vestbred. Også den organiserede racistiske aggression i den besatte hovedstad, Jerusalem, forsætter besættelsesmagten med alle former for undertrykkelse, tyranni og racediskrimination. Den arbejder på at omsætte den ekstreme højreorienterede koalitionsregerings politiske beslutninger om at israelisere og judaisere Jerusalem, skade dens historiske status, skænde dens islamiske og kristne helligdomme og ændre dens karakteristika til fordel for en diktatorisk politik.

Virkeligheden, som støttes og dækkes over af den amerikanske regering, er en forsættelse af den såkaldte “århundredets aftale”, som Trump-administrationen tidligere havde indvarslet, ifølge hvilken den amerikanske ambassade blev overført til det besatte Jerusalem, og det forenede Jerusalem blev anerkendt som hovedstad for den zionistiske stat.

Vi, i fagbevægelsen ”Union of Palestinian Workers’ Struggle” (UPWS), retter denne appel til dig og dette råb om solidaritet. Vi har stor tiltro til arbejder- og fagbevægelsens evne til at bidrage til kampen for frihed og selvbestemmelse og til at støtte det palæstinensiske folk og dets arbejderklasse i de afgørende udfordringer, som den palæstinensiske sag står over for.

Vi vil gerne understrege vores folks legitime ret til at modstå og konfrontere besættelsens forbrydelser og dens afskyelige terrorpraksis, og til at afvise dens racistiske og fascistiske politik. Vi opfordrer alle kræfter, faglige organisationer og fagforeninger til at hæve deres stemmer højlydt i en afvisning og fordømmelse af den israelske besættelseshærs igangværende forbrydelser. Lige nu er vi vidne til en storstilet aggression, der har til formål at fastholde besættelsen og besættelsesmagtens kontrol over det besatte palæstinensiske land og udfordre den internationale vilje, der er repræsenteret ved internationale resolutioner, der er relevante for palæstinensiske spørgsmål.

Besættelsen støttes af den amerikanske og nogle europæiske regeringer. Denne støtte repræsenterer støtte til forbrydelsen, hvilket er en hyklerisk dobbeltmoral til fordel for fascisme og ekstremistisk racisme. Det bekræfter endnu en gang på en skandaløs måde fuld støtte til, at besættelsesmagten kan udføre sine blodige massakrer og sin folkemordskrig. Hvad besættelsesmagten gør med amerikanske og britiske våben er organiseret terrorisme rettet mod børn, kvinder og ældre. Der er mange familier, der er blevet fjernet fra deres hjem på grund af bombeflyene foruden, at de har afbrudt elforsyningen, nødhjælps- og fødevareforsyningerne, så tusindvis af mennesker er blevet fordrevet af den kriminelle krig.

Vi i Palestinian Workers’ Struggle Union, er glade for jeres principielle og faste holdninger, som I har udtrykt i jeres erklæringer, i jeres telegrammer og i jeres aktiviteter.

Vi opfordrer til, at alle fagforeninger spiller en endnu større og aktiv rolle.

Vi opfordrer til, at alle kræfter, fagforeninger og arbejderorganisationer, alle arbejdere og venner i verden kommer ud med demonstrationer og støtte til det palæstinensiske folk og arbejderne i Palæstina.

Vi må tage afstand fra de israelske terrorforbrydelser, afsløre dobbeltmoral og al praksis, der har til formål at fordreje og forvanske fakta og stemple vores folks modstand mod besættelsen som terrorisme, og spille en organiseret og aktiv rolle for alle vores arbejdskræfter ved at demonstrere og organisere events, seminarer og konferencer.

Vi opfordrer til at lægge pres på regeringerne for at opfylde deres ansvar for at tvinge Israel til at stoppe sin aggression, der har stået på i dagevis, og som har resulteret i et stort antal døde og sårede og omfattende ødelæggelser af ejendom, faciliteter, hospitaler, skoler, universiteter, fabrikker, landbrugsjord og infrastruktur.

Denne aggression minder os endnu en gang om rækken af terrorkrige, som Israel har udført i de foregående år, og som blev udført ustraffet af det internationale samfund og dets relevante institutioner. De vender stadig det døve øre til overfor, hvad der sker mod vores forsvarsløse folk. De forsøger at retfærdiggøre disse terrorhandlinger fra besættelsesmagten som om, de var defensive, hvilket skjuler virkeligheden, de barske forhold og de daglige udfordringer, som vores folk har oplevet dagligt i mere end 75 år med denne koloniale besættelse, som nu må ophøre.

Alle arbejdere i verden… arbejdere i den arabiske verden…  alle forbund, fagforeninger og institutioner…  alle levende med samvittighed, tiden er inde til, at den bredeste bevægelse står sammen med vores undertrykte, forfulgte folk, der er berøvet deres ret til selvbestemmelse, deres ret til frihed, uafhængighed og oprettelse af en uafhængig stat, og denne besættelse.

Al denne terrorisme kan kun foregå på baggrund at støtten fra internationale samfund repræsenteret ved den amerikanske imperialisme, som er fjendtlig over for vores folk og spreder ødelæggelse, korruption, afhængighed og dominans.

Vi regner med jer, faglige aktivister, fagforeningsfolk, lederne af arbejder- og fagbevægelsen og vores arbejdende folk. I er altid loyale, I er sandhedens stemme, og I er symbolet på den fælles kamp.

I har altid været en støtte og et aktiv for retfærdigheden i den palæstinensiske sag.

Mohamad Alosh
Generalsekretær for den palæstinensiske fagforening for arbejdskamp
Ramallah – Palæstina

11.10.2023


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne