Et klassedemokrati klædt nøgen

Det danske borgerlige demokrati og statsmagt fungerer fuldstændigt som det norske. Som redskab for monopolkapitalen, med politikere og embedsfolk der gør alt hvad de kan for at skjule, at det kapitalistiske system har overlevet sig selv og fremstiller kapitalismen som en naturlov. En stor løgn, der skal forhindre alternativet, at arbejderklassen og resten af det arbejdende folk rykker dette system op med rode og etablerer deres egen statsmagt og deres eget klassedemokrati.

Af Kommunistisk plattform, Norge, september 2023


Det norske demokrati er i virkeligheden et demokrati for borgerskabet. Sandheden er ubarmhjertig for den, der troede andet.

Magthaverne i dette politiske system står afklædte som det, de er: profitmagere og redskaber for monopolkapitalen. Erna Solberg, Anniken Huitfeldt og Ola Borten Moe er blandt de mere fremtrædende eksempler på uanstændig borgerlig klassemagt. Der er mange andre, der gemmer sig bag demokratiets figenblad.

De borgerlige regeringspartier og deres ministre og statsadministration uddeler stillinger, indrømmelser og tilskud til storkapitalens forskellige fraktioner, også i form af begunstigelser. Til gengæld kan de og deres ægtefæller forsyne sig med aktier i våben-, vindkraft- og mineindustrien gennem førstehåndskendskab til støtteordninger, de selv vedtager. Der gives en pæn belønning for at flytte arbejdernes skattekroner over i monopolkapitalens lommer.

Norge er et imperialistisk land med alt, hvad det medfører. En samspist gruppe af personer af lederne af bank, finans, industri, regeringskontorer og statsforvaltning beslutter, uanset hvilke regeringspartier, befolkningen har stemt på. Det, der skal være kontrolorganer, såsom administrativt tilsyn eller domstole, er stort set bemandet med lige inkompetente personer, hvor tætte og nære bånd til de ’rigtige’ politiske miljøer er adgangsbilletten.

Det borgerlige statsapparat arbejder hårdt for at redde politiske liv og genvinde befolkningens tillid til et rådnende system. Folket er blevet bedraget mange gange før, men deres tålmodighed er ved at slippe op. Det ved magthaverne naturligvis. De ved, at kapitalismen har overlevet sig selv og ikke længere har andet at tilbyde de brede lag af befolkningen end dyrtid, krise, krig og en moralsk korrumperet og stadig rigere overklasse.

For dem handler det derfor om at hamre ind i det arbejdende folk, at der ikke er noget alternativ til dette system. Kapitalismen er ifølge dem en naturlov.

Det er en stor løgn. Alternativet er, at arbejderklassen og resten af det arbejdende folk rykker dette system op med rode og etablerer deres egen statsmagt og deres eget klassedemokrati.

I et socialistisk demokrati er der fuld fortrydelsesret. Ingen folkevalgt kan forblive i stillinger og embeder, hvis de forråder og bedrager dem, de skal repræsentere.

Revolution og socialisme hører ikke fortiden til. Socialisme og kommunisme er det eneste håb for arbejderklassens og folkets fremtid i en verden prisgivet en imperialisme i desperat dødskamp.

Kommunistisk plattform, september 2023

Oversat fra
Et klassedemokrati kledd naken

Kommunistisk plattform er som APK medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne