Enhedslisten mod krig i rummet, men ikke på jorden 

Enhedslisten har på deres nyligt afholdte årsmøde programsat, at det er et NATO- og EU-parti. I praksis har det længe været sådan. Enhedslisten har ved enhver lejlighed bakket op om eskaleringen af krigen i Ukraine, sendt våben osv – fulgt med på hele optrapningen fra NATO, EU og den danske regerings side. Når disse vigtige beslutninger har skullet tages, har Enhedslistens parlamentsgruppe entydigt stillet sig på imperialismens side. Et helt igennem arbejderfjendsk og reaktionært ståsted. Nu er det helt officielt og skrevet ind i principprogrammet – Enhedslisten har fuldstændigt meldt sig ud af antikrigsbevægelsen.

Enhedslisten er nu helt officielt ikke længere modstandere af de imperialistiske alliancer NATO og EU, og heller ikke af dansk krigsoprustning. Regeringen har netop bevilget endnu 18 milliarder til krigsførelse gennem Ukraine-fonden, en beslutning Enhedslistens landsmøde bakkede op. Dette betyder også at man stiller sig bag SVM-regeringens generelle linje, der utvetydigt lader arbejderklassen og den brede del af befolkningen betale med velfærdsnedskæringer over hele linjen, med øget arbejdstid, med en social sikring på vej mod sin opløsning. Hvor pengene prioriteres til krig og stormagtsopbygning for monopolerne.

Efter at landsmødet programsatte Enhedslisten som et krigsparti på jorden vedtog de til gengæld at arbejde mod krig og våben i rummet!!

Et stort mindretal af Enhedslistens medlemmer stemte på årsmødet mod den vedtagne linje. Fra ledelsens side lyder det fra Peder Hvelplund, gruppeformand i Enhedslisten til DR:

”Enhedslisten står et sted, hvor vi nu kan sige, at der ikke hersker nogen tvivl om vores politik. Hverken i forhold til Nato, Ukrainerne eller EU… Linjen er i hvert fald fuldstændig klar. Vi har vedtaget politik på området, så der hersker ikke nogen tvivl om, hvor Enhedslisten står…Der har været mulighed for at rejse kritikken. Nu er holdningerne fuldstændig grundfæstet i partiet og i organisationen”.

Konklusionen må være, at er man krigsmodstander og medlem af Enhedslisten er det med at komme ud. Enhedslisten er et parlamentarisk fikseret parti, hvor linjen vil være den ’loyale og regeringsduelige partner’ der står på et kapitalistisk og imperialistisk Danmarks grund. Enhedslisten repræsenterer ikke krigsmodstand, ligesom det heller ikke repræsenterer antikapitalisme eller kampen for et socialistisk alternativ. 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater