Lars Løkke fremlagde dansk imperialismes strategi: Alt for monopolerne

Alt for monopolerne – adgang til markeder, energi, råstoffer og arbejdskraft. Det er hvad der driver den danske udenrigspolitik, NATO og EU. Og det skal ske offensivt og aggressivt i forhøjet tempo. Lars Løkke lovede i sin fremlæggelse af regeringens Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi 2023 et historisk løft i krigsudgifterne og tilskuddene til dansk industri. Det bliver historisk dyrt for arbejderklassen, hvis der ikke siges fra, rejses krav og rejses en modstand mod denne politik.

Underigsminister Lars Løkke Rasmussen fremlagde tirsdag regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 2023. Strategien er et rent ekko af monopolernes ønskeliste og udgør en offensiv plan for at styrke ”danske interesser” i verden. Det gælder både økonomisk, handelsmæssigt og militært – at sikre danske monopoler lukrative nye markeder, sikker forsyning af energi, råstoffer osv. NATO og EU skal styrkes og udgøre musklerne i rivaliseringen med de konkurrerende imperialistmagter.

Påstanden som hele strategien hviler på er, at verden er blevet et mere usikkert sted efter Ruslands invasion i Ukraine. Derfor må Vesten ruste op og forberede sig på krig, gå i offensiven på alle kontinenter. Og Ukraine skal som den ultimative ’hjælp’ blive en del af både NATO og EU.

USA sættes stadig op som Danmarks vigtigste allierede, men samtidig står EU i centrum både udenrigspolitisk og militært og udviklingen af EU som imperialistisk stormagt får særlig opmærksomhed. Der skal fuld blus på konkurrencekampen. I første omgang med fuld styrke overfor Rusland, men i næste række Kina, hvor der kæmpes om indflydelse i Arktis, Østeuropa, Asien og Afrika. Kina er stadig handels- og samarbejdspartner, men modsætningerne skærpes.

Krigen i Ukraine skal fortsætte og styrkes med alle midler

Våbenhjælp, støtte militært og civilt skal optrappes. Danske monopoler skal sikre sig deres plads i genopbygningen af det krigshærgede land. I regeringens verdensbillede skal Ukraine indlemmes i både EU og NATO, og Danmark skal påtage sig en særlig rolle i at ’gøre Ukraine klar’, tilpasse landets love, arbejde med civilsamfundet, ungdomsorganisationer, medier mm.

At det er land-grab fra vestens side, nøjagtigt som fra Ruslands er svært at skjule bag de floromvundne løgne om frihed og vestlige værdier. Det er imperialisternes krig – ikke vores krig. Det er selve eksistensen af imperialismen og dens indbyggede rivalisering på menneskehedens bekostning der er den virkelige fare. En fare der kun bliver større hvis vi accepterer løgnen om at freden sikres ved at støtte den ene imperialistmagt mod den anden.

EU skal tale med én stemme i verden – og udvides

Løgnene om EU’s militære side tilbage til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet – ’vi vælger bare de enkelte og fredsbevarende missioner vi vil være med i’ – er lagt i skuffen. Nej, nu lukkes mere af sandheden ud. EU skal styrke sig som imperialistisk stormagt, tale med én stemme i verden og blande sig/optrappe konflikter overalt hvor europæiske monopoler ser deres interesse.

EU skal ”omsætte sin økonomiske tyngde til et forsvar for europæiske værdier og interesser” og ”styrke sin geopolitiske relevans” skriver regeringen. Kan det siges tydeligere – EU skal udvikle sin militære side til støtte for virksomhedernes adgang i andre lande. En økonomisk magt og markedsandele, der lige nu taber til konkurrenterne både produktionsmæssigt og befolkningsmæssigt. Investeringer og adgang til vækstmarkeder i Asien, Afrika og Latin-Amerika skal angiveligt sikres – som imperialistmagter altid har gjort det. Og nu i en skærpet situation med øget rivalisering og truslen om omfordelingskrige.

Vejen ind til disse vækstmarkeder går ifølge regeringen i høj grad gennem ’grøn omstilling’. Her bygges på EU’s Global Gateway, der er en strategi for at ekspandere globalt gennem virksomheder med grønt know how.

EU skal udvides, ikke kun med Ukraine, og regeringen ser en særlig rolle for Danmark ifht udvidelsen af EU med yderligere lande i Østeuropa/på Balkan.

I strategiens tekst pyntes dansk og EU-imperialisme med begreber som kamp mod fattigdom, for demokrati og menneskerettigheder, rettigheder for kvinder og piger. Vi kender smøren fra bl.a. Afghanistan-krigen. I sin fremlæggelse lagde Løkke dog mere vægt på at vi skal fremme snusfornuftigt købmandskab, ikke så meget snak om de ‘store idealer’. Vi skal føre krigen ’for egne interesser, som et helt nødvendigt ’forsvar’ mod de onde kræfter fra Putins Rusland’. Så skulle brodden være taget af reaktioner som ”de krige for vestlige værdier var da vist ikke ligefrem nogen succes”.

Andre brændpunkter der fremhæves i regeringens strategi:

Asien – Indo-Stillehavsregionen i særligt fokus

Dette begreb og interesseområde blev defineret af USA-imperialismen under Trump. I 2021 blev det overtaget af EU med Frankrig med deres kolonifortid i spidsen og nu følger Danmark. Her står en central kamp mellem imperialisterne, mellem USA, EU og Kina. Området indbefatter også Indien og Australien. Her kommer den centrale kamp til at stå mellem Vesten og Kina. Området er et handelsknudepunkt og danske rederiers sikkerhed for deres sejlads og profit er bl.a. fremhævet i strategien.

“Pragmatisk idealisme” – vi samarbejder gerne med de værste forbrydere

“Pragmatisk idealisme” fremhæves som et nøglebegreb i regeringens strategi. ‘Danmark skal kunne snakke med alle, indgå aftaler med alle’, når det tjener monopolernes interesse. Dvs ingen fine følelser når det gælder aftaler og forbindelser med diverse diktaturer. Eksemplerne kender vi allerede med dronningebesøg og handelsfremstød i Saudi-Arabien, venskab med Israel mm. Hvordan denne politik er gledet over til at strække sig så langt som til våbenhandel til lande under mistanke for krigsforbrydelser blev afsløret tidligere på året. Tidligere er grænsen gået ved eksport af våben og militært udstyr til f.eks. Israel, men i al stilhed ændrede Udenrigsministeriet linjen. Fra 2000 blev det muligt for dansk våbenindustri at sælge til Israel indirekte gennem at sælge reservedele til andre landes produktion (F-35 kampfly fra USA). I 2016 blev der åbnet for direkte eksport. Alt sammen mørkelagt da det skete.

NATO skal styrkes – USA’s rolle i Danmark skal styrkes

De 2 procents bidrag af BNP til NATO skal fremrykkes til 2030. Danmark skal ”løfte et større ansvar i NATO”. Vi skal særligt have fokus på Østersøområdet, Baltikum, et fuldt NATO-integreret Norden med flere militærøvelser, koordination af militæret mm. Og stadig være klart til “internationale opgaver for NATO”. Arktis skal overvåges og vi skal være militært til stede og sikre NATO’s interesser.

Der skal også være “støtte til allierede på dansk grund”. Her tænkes formentlig på amerikanske baser på dansk jord, militarisering af havnene osv. Altså en yderligere underlæggelse under USA.

NEJ til regeringens krigsstrategi!

Hele regeringens og dansk kapitals udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi må modgås som helhed og i alle sine konkrete udmøntninger i den kommende tid. Fra hver eneste nye milliardpakke med våbenhjælp til at fastholde et imperialistisk opgør om Ukraine, til amerikanske baser på dansk jord, nyt vanvittigt forsvarsforlig osv.

Vi ved politikken allerede koster og kommer til at koste endnu mere i krigsfare og menneskeliv, både i de krige de gør klar til at kaste verden ud i, de krige de opretholder og på den tabte velfærd. Det er ikke arbejderklassens, ikke befolkningens krige der forberedes. Det er monopolernes, og vi siger nej til dem, nej til at betale dem.

Se

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi 2023
Udenrigsministeriet 16. maj 2023


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne