Stormløb på storbank i USA udløser konkurs

Silicon Valley Bank blev fredag sat under administration, efter banken blev ramt af stormløb da den ikke længere havde likviditet svarende til kundernes indeståender. Mere end 100 mia. dollars kan være tabt. Det er den største banknedsmeltning i USA siden krisen i 2008. Ikke mindst de mange mindre opstartsvirksomheder i den californiske IT branche ser ud til at få en svær tid hvis der ikke findes en hurtig løsning. Krisen rammer samtidig med at USA har ramt gældsloftet og kongressen skændes om budgettet.

Uheldige investeringer fik i denne uge Silicon Valley Bank til at melde ud at der var brug for ny kapital. Det fik flere virksomheder til at trække deres indestående ud af banken, og før nogen fik set sig om blev banken ramt at et regulært stormløb hvor en stribe investeringsvirksomheder forsøgte at tømme deres bankkonti.

I sidste ende greb myndighederne ind og lukkede banken ned. Kun et vist beløb af folks indeståender i banken er forsikret. Resten kan være tabt, det vil vise sig i de nærmeste dage.

Banken havde fine kredits ratings, og stod som nr. 1 på Forbes årlige America’s Best Banks-liste der måler på vækst, kreditkvalitet og rentabilitet. Hvad kun ganske få havde opdaget var at indlån blev brugt på uforholdsmæssigt risikable udlån til nystartede virksomheder, og bankens egenkapital var bundet i langsigtede obligationer der stod til at miste meget af deres værdi hvis de skulle indløses.

Obligationsproblemet er blevet forstærket efter FED siden marts 2022 har løftet renten fra 0,08 til 4,57 procent. Når renten stiger, giver det et kursfald på obligationen. Jo længere løbetid, der er på obligationen, desto mere kursfølsom er obligationen overfor renteændringer.

Det seneste halve år har flere små virksomheder fået problemer med at rejse ny kapital, de har i stedet lånt penge til at holde sig flydende, det betød af bankens kasse begyndte at blive tømt. På den anden side var det svært for banken at standse udlån, fordi de eksisterende lånedokumenter i disse virksomheder i praksis blev brugt som sikkerhed.

Så længe renten er lav og der er opsving i økonomien, er der ikke problemer med denne model. Alle regnskaber så fine ud. Men under kapitalismen lurer der altid en ny krise lige om hjørnet, og under de nye ændrede økonomiske omstændigheder, så kan selv sikre papirer falde sammen på en eftermiddag.

Nøjagtig som i 2008 forlanger de mange der er blevet rige på spekulative forretninger, at statsmagten skal overtage forpligtigelserne overfor kundernes indeståender. Men det er ikke så nemt som det måske lyder, for USA har ikke sat penge af til økonomiske redningsplanker, og pengene fosser ud af kassen til USAs proxi krig mod Rusland og den militære oprustning.

USA nåede sit såkaldte gældsloft i januar, siden har Finansministeriet flyttet rundt på kontiene for at finde penge til at betale regeringens regninger. De nuværende skøn tyder på, at disse manøvrer kun holder til sommer, så skal gældsloftet hæves så der kan der åbnes for nye lån til at betale krigen, afdrage på gammel gæld, udbetale løn og social sikring osv.

Virkelighedens usikkerhedsbarometer står på stormløb

Hele finansverdenen lovede bod og bedring efter 2008 krakket, og der er indført mange nye krav til egenkapitalens størrelse. Men det viser sig at det ikke dur til noget når den rette kombination af kriser betyder inflation og rentestigninger, og de langsigtede obligationer der skulle bruges som sikkerhed, må sælges med kæmpe tab.

Silicon Valley Bank sammenbruddet er den anden store skandale i det finansielle system i USA indenfor kort tid. I november 2022 måtte krypto handelsplatformen FTX erklæres konkurs, og det afslørede skatteunddragelse og et gigantisk spekulativt svindelcirkus.

Hvad den nye sag kommer til at afdække er endnu for tidligt at sige. Uanset er frygten at en række mindre banker kan stå i tilsvarende problemer, hvor værdien af egenkapitalen er låst eller faldet i værdi så de ikke kan skaffe nok likviditet til at modsvare folks og virksomheders indeståender. Når den borgerlige stat ikke vil garanterer for indeståender så alle kan få deres penge ud, er stormløb mod banken en naturlig reaktion.

Læs også

FTX Krypto korthus kollapser
KPnet 22. november 2022

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater