Ingen amerikanske tropper og våben gennem Århus Havn!


Udtalelse APK Østjylland

Danmark er helt officielt blevet ’opmarchområde’ for NATO’s militær, i krigen mellem de imperialistiske stormagter om kontrol med Ukraine. I de kommende uger har regeringen igen givet fri passage til amerikanske kamptropper og deres tunge våben og krigsmateriel.

Gennem det seneste år er havne i Køge, Esbjerg og på Bornholm helt rutinemæssigt blevet inddraget som militært område, til omlæsning af gigantiske militære forsyninger på vej mod Østeuropa.

I den kommende tid er det Århus havn som USA har udpeget som støttepunkt. 600 køretøjer og containere skal skibes af, og transporteres tværs gennem byen og videre til Østeuropa til de fremskudte amerikanske baser i den såkaldte Operation Atlantic Resolve. Det danske forsvar, Hjemmeværnet og politiet er udkommanderet til at holde lystsejlere og offentligheden på lang afstand.

Regeringen forklarer det er helt afgørende for ”vores” sikkerhed at Danmark understøtter den amerikanske imperialismes interesser. Men at Danmark bliver et knudepunkt for de intensiverede amerikanske baseaktiviteter i Østeuropa, vil aldrig skabe sikkerhed eller fred, det forbereder tværtimod krig i Europa, lige her hvor vi bor.

Det handler om ”frihed og demokrati”, forklares det. Fakta er, at krigene de seneste årtier har koster millioner livet, mens våbenhandlerne er blevet rige, og vi er blevet fattigere, også på frihed og demokrati.

Hele vores økonomi og infrastruktur underlægges nu krigsformål. Milliarder overføres fra velfærd og levevilkår til våbenkøb og kommende krige. Vores land gøres til krigs- og bombemål som en brik i krigsforberedelser.

Frem for at blive en del af den imperialistiske krig, som kanonføde eller opmarchområde må vi kæmpe for vores fælles interesser på tværs af landegrænserne, sige Nej til krigen. Nej til at amerikanske baser og våbentransporter.

Stop krigen nu! Våbenhvile! Slut med at sende våben og krigsfinansiering!

Rusland og NATO ud af Ukraine!

Nej til krigsforberedelser og krigsdeltagelse – US-tropper ud af Århus Havn!

Danmark ud af NATO – NATO ud af Danmark!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Østjylland


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne