Global aktionsdag for klimaretfærdighed

12. november er der indkaldt til aktionsdag i forbindelse med klimatopmødet COP27 i Egypten. Først og fremmest kræver demonstranterne global klimaretfærdighed. De store fossile monopoler ejet af kapitalen i de rigeste lande er skyld i at den globale opvarmning fortsætter. Mens de fattige lande rammes hårdest af klimaforandringer og konsekvenserne som ekstremt vejr med tørke og oversvømmelser.

COP27-koalitionen har udsendt følgende opfordring til handling:

Som medlemmer af COP27-koalitionen erklærer vi, at effektiv håndtering af klimakrisen og sikring af klimaretfærdighed ikke kan finde sted inden for rammerne af eksisterende neoliberale, autoritære, udplyndrende, neokoloniale, racistiske, patriarkalske systemer og samfund, der lukker det civile rum og ikke sikrer menneskerettighederne for alle mennesker og samfund, især dem, der forsvarer disse rettigheder.

Vi mener, at:

De afrikanske og andre lande skal omformulere og implementere alternative udviklingsmodeller, der flytter os væk fra koloniale og ”nordlige” modeller for økonomisk vækst, som har vist sig at være en fiasko og er årsagen til mange af kriserne, herunder klimakrisen, i dag.

Rige lande har et historisk ansvar for klimakrisen og bør opfylde deres forpligtelser og rimelige andel i løsningen, ved at reducere deres emissioner til nul og give fattigere nationer den nødvendige finansielle støtte til at håndtere krisen.

Afrika og andre udviklingslande er hurtigt ved at blive losseplads for falske løsninger, hvoraf mange er drevet af virksomheder, der ser klimakrisen som en måde at tjene penge på, og som har ødelæggende konsekvenser for klimakrisens frontlinjesamfund.

Vi anerkender, at uafhængige, frie og mangfoldige medier, civilsamfundet og det politiske liv er afgørende for at håndtere klimakrisen og sikre, at menneskerettighedsforkæmpere, journalister og kritikere af stater og virksomheder beskyttes mod ulovlige drab, vilkårlig frihedsberøvelse og andre former for vold og intimidering fra statslige og ikke-statslige aktører over hele verden.

COP27 skal nulstille de globale klimaforhandlinger og luge ud i den uretfærdighed, der er indlejret i de eksisterende rammer. Vi skal sætte en stopper for den frivillige karakter af forpligtelser, der er fastsat i Parisaftalen, herunder emissionsreduktioner, og erstatte disse med konkrete forpligtelser, der er forankret i UNFCCC’s grundlæggende principper om “fælles, men differentieret ansvar”. Rigere lande med større ansvar og kapacitet skal gøre meget mere for at sætte en stopper for deres egne emissioner og stille finansiering, teknologi og kapacitet til rådighed for udviklingslandene.

Vi kræver derfor følgende:

Afkolonisere økonomi og udvikling

 • Sikre og muliggøre retfærdig omstilling, der også giver retfærdighed for arbejdere og berørte samfund
 • Muliggøre en omstilling til 100 % vedvarende energi gennem en retfærdig udfasning af fossile brændstoffer
 • Prioritere folkesundhed, fødevaresuverænitet, agroøkologi og levevilkår
 • Gendanne naturen og forsvare Moder Jords rettigheder

Afdrag klimagæld og aflever pengene

 • Rige lande skal tilbagebetale deres klimagæld ved at reducere emissionerne til nul og betale erstatning for klimapåvirkninger, herunder tilpasning, tab og skader
 • Anerkende, at den gældsbyrde, som mange udviklingslande står over for, er blevet forværret af de yderligere finansielle byrder for at imødegå virkningerne af klimaændringerne og derfor bør eftergive finansiel gæld og overføre den finansiering, de har forpligtet sig til
 • Støtte teknologioverførsel og indføre IP-fritagelser (dvs. fritagelse fra intellektuelle rettigheder og patenter) for teknologier, der er nødvendige for at håndtere klimakrisen, og som bør overvejes til gavn for almenvellet og ikke privat profitmageri

Ingen falske løsninger

 • Reducer emissionerne til reelt nul ikke “netto nul”
 • Stop kulstofmarkeder, geo-engineering og andre falske løsninger
 • Hold virksomheder og eliter ansvarlige

Opbyg global solidaritet, fred og retfærdighed

 • Slut med alle fossildrevne krige og konflikter
 • Sikre gunstige rammer for civilsamfundet
 • Opbygge global solidaritet mellem folk og folkeslag som grundlag for en bevægelse for retfærdighed og fred

Vi fremsatte disse som indledende krav til dette års klimatopmøde. Vi søger at arbejde sammen med koalitionsmedlemmer for at videreudvikle disse krav til endelig indsendelse på COP27. Vi anerkender også, at COP er et vigtigt strategisk sted for engagement, men ikke det eneste. Vi ser derfor disse krav som en del af vores bredere kamp for at tackle klimaændringer og uretfærdighed overalt.

https://www.cop27coalition.org/

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater