Oprust den offentlige sektor!

 

Af Poul Andersen

At der er katastrofal mangel på sosu’er og sosu-medhjælpere, sygeplejersker, portører o.s.v. på de danske hospitaler har i årevis været velkendt. Underbemandingen kan i høj grad mærkes blandt de ansatte. I så høj grad at det kan være decideret sundhedsfarligt og sygdomsfremkaldende at gå på arbejde.

Et eksempel kan nævnes fra Herlev hospital. Her har Arbejdstilsynet i det sidste halve år udstedt 13 såkaldte påbud. I en artikel i “Herlev Bladet” beskrives at et samlet billede, maler side efter side af en arbejdsplads hvor medarbejderne har for travlt. Hvor nogle er underlagt et massivt arbejdspres og føler sig stressede. Hvor en gruppe medarbejdere er i risiko for at blive udsat for vold. Hvor nogle bliver udsat for krænkende handlinger og andre er i risiko for at opleve traumatiske hændelser.

Hvor temperaturen på et sygeplejekontor er så høj, at ingen kan arbejde der, uden at få det fysisk dårligt. Hvor nogle medarbejdere er i risiko for at falde over ledninger eller på glatte gulve iført forkerte sko. Hvor arbejdsmiljøet har så stor betydning for medarbejdernes psyke, at de ringer til hinanden og græder.

Nu er der udskrevet valg, hvor politikerne også diskuterer situationen i sundhedssektoren. Mange vedkender at situationen ser ganske alvorlig ud. Efter i årevis at have skubbet problemerne foran sig fylder de os igen med snik snak og varm luft og fortæller der ikke er noget “Quick fix” til at afhjælpe den katastrofale situation og at der ikke umiddelbart, i tilstrækkelig grad, er penge til at afhjælpe mandskabsmangel og ordentlige løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor.

Mens de indenfor det sidste år, med et hurtigt “Quick fix”, har sprøjtet milliarder af kroner ud til NATO, udbygning af krigsflåden, udsendelse af soldater og våben til Ukraine har de i mange år ladet sundhedssektoren blive forringet. Til skade for både ansatte og patienter. Det kan ikke være rigtigt at dem der skal varetage vores behandling og omsorg når vi kommer på hospital, skal sætte deres helbred på spil og udsættes for stress, dårlig løn og elendige arbejdsvilkår.

Oprust den offentlige sektor!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne