Kun klare krav, sammenhold og kamp kan skabe forandring

Tale af Lisbet Bonde, APK
Christiansborg Slotsplads ved Folketingets åbning 4. oktober 2022

Lisbet taler ved en tidligere demonstration – “Fælles sag på tværs af fag” i 2021

Arbejdere og familier føler magtesløshed og vrede over prisskruens katastrofale vej op og op.

Tusinder frygter at blive sat ud af deres bolig.

Det højt besungne kapitalistiske samfundssystem og markedssystem viser sig udueligt.

Folketinget har kun fokus på at hjælpe bankerne og storkapitalen. De kan højst give os et plaster på såret og gøre os til gældsslaver for at få varme.

Uanset om det er ”rød” eller ”blå” blok, der sidder i regeringskontorerne, så formuleres politikken af skyggeregeringen i Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening:

Arbejdsgiverne, Nationalbanken, fagtoppen og politikerne lyver, når de siger at højere løn skaber inflation.

Det er krigsøkonomien, hvor milliarder postes ud til oprustning og krige, der skaber inflation.

Det er staten – der lader seddelpressen rulle til milliardtilskud til kapitalen – der skaber inflation.

Folketingets Vinterpakke med minimale midlertidige forbedringer, forslår ikke for dem der ikke har høje indkomster.

– Vi kræver højere løn og indkomster NU på profittens bekostning.

– Væk med moms og afgifter på energi og på mad.

– Vi kræver loft over energipriserne

– Profit og markedskræfterne ud af energisektoren

– Forbud mod at smide folk ud af deres bolig p.gr. af inflation og prisstigninger

Alle oplever kæmpe pres i deres arbejde, vi holder ikke til det.

Arbejdstiden skal ned på 30 timer med fuld løn. Det er på høje tid. Der har ikke været ændringer i arbejdstiden i 32 år, 32 år hvor produktiviteten, arbejdsintensiteten og profitterne bare er steget og steget.

Pensionsalderen skal være 60 for alle. Stop den vanvittige stigende pensionsalder.

I stedet for hjælpepakker til de rigeste, bankpakker og minkpakker, skal der bruges penge på børn, unge og syge.

Danmark er aktiv deltager i en uerklæret imperialistisk krig i Ukraine mellem Rusland og USA/NATO-landene.

En krig, der føres med ukrainske liv på samvittigheden og tab af tusindvis af unge soldater i frontlinjen og med katastrofale omkostninger for hele verden. En krig der forlænges i takt med de penge og våben der kastes ind i den.

Skrot krigsbudgetterne.

Brug pengene til den offentlige sundheds-, omsorgs-, og uddannelsessektor.
Til at sætte de sociale ydelser og pensioner op og til at sikre ordentlige og værdige løn- og arbejdsforhold for de offentligt ansatte.

Vi siger NEJ til amerikanske tropper på dansk jord.

Vi siger STOP den krigskurs, som regering og Folketing fører.

Intet af dette opnår vi gennem stemmesedlen, men kun gennem kamp.

Fremtiden under det kapitalistiske system bliver stadig mere truende. Det er nødvendigt med et revolutionært alternativ, et brud med kapitalismen, hvor arbejderklassen kan blive herre i eget hus og opbygge et socialistisk Danmark.

I går truede regeringen os med, at vi er på vej ind i en farlig og barsk tid.Det er imperialismens tid, det er imperialismen der fører til krise og krig.

Kun sammenhold, klare krav, modstand på gaden og kamp på arbejdspladserne kan skabe forandring.

Vi vil en anden verden!

Se program for demonstrationen

Folket har ordet – TALERSTOL MOD KRISE, KRIG OG MANIPULATION PÅ SLOTSPLADSEN d. 4.10.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne