PCOF Frankrig: Der skal kæmpes for bedre lønninger, bedre pensioner, bedre stipendier…!

FOTO: Aktion den 7. juni hvor ansatte og pårørende stod sammen for bedre løn og arbejdsforhold på plejecentre og hospitaler. Den franske sundhedssektor har stor mangel på ansatte.

Udtalelse fra Frankrigs Arbejderes Kommunistiske Parti, PCOF, efter parlamentsvalget den 19. juni

Den meget lave deltagelse der kendetegner dette års præsident- og parlamentsvalg i Frankrig (53,8 % i anden runde af parlamentsvalget), afspejler arbejderklassens dybe mistillid til institutionerne. Alle de resultater de forskellige opstillede lister har opnået, skal ses på baggrund af den lave stemmedeltagelse. Intet parti eller koalition af kræfter har vendt denne tendens.

Macron blev dårligt valgt ved præsidentvalget, og hans partis resultat ved parlamentsvalget er det værste, der er opnået af en præsidentkoalition under den 5. republik. Flere ministre, Ferrand, tidligere formand for Nationalforsamlingen og Castaner, tidligere leder af Macrons deputerede, blev besejret. Macron bliver nødt til at stole på højrefløjens stemmer for at få vedtage sine love i parlamentet.

Valgalliancen NUPES, (Nye folkelige økologiske og sociale Union) fik 142 mandater, og blev den største oppositionskraft i Nationalforsamlingen. Hvis deres mål var at få valgt aktivister, der er kendt for deres engagement i sociale kampe, eller hvis det var at forhindre flere kandidater fra Nationale Samling, (tidligere Front National) i at blive valgt, lever alliancens resultater ikke op til de erklærede ambitioner.

National Samling fik valgt en stor gruppe ind i parlamentet (89). Macron og den afgående regering bærer samlet set et dobbelt ansvar for højrefløjens fremgang: gennem den arbejderfjendtlige og anti-folkelige politik, de har ført, har de skabt grundlag for National Samling’s demagogi, og gennem deres afvisning af at tage stilling mod højreekstremistiske kandidater, når disse var imod en NUPES-kandidat. Det er en farlig bagatellisering af et højreekstremistisk parti, der skjuler sin dybt reaktionære, nationalistiske, racistiske og arbejderfjendtlige natur bag en demagogisk maske om påstået forsvar af folkets interesser.

Macron vil kæmpe for at regere med nationalforsamlingen, der sat sammen af dette valg. Men i denne meget præsident styrede republik træffes der ikke beslutninger i Nationalforsamlingen og Senatet (der stadig er domineret af højrefløjen). Det er præsidenten, og hans regering, og hans rådgivere, der udarbejder og gennemfører politik i tjeneste for oligarkiets, de industrielle og finansielle monopolers, og besiddernes interesser: dem, vi kalder, “de rige, arbejdsgiverne, kanonhandlerne”.

Det er i klassekampen, gennem strejker, og demonstrationer, mobiliseringer, at arbejderne og folkemasserne forsvarer deres interesser, og at det haster!

Priserne fortsætter med at stige. De økonomiske og sociale konsekvenser af krigen mellem imperialistiske magter i Ukraine vejer stadig tungere på arbejdere og folk rundt om i verden.

Strejkebevægelsen for lønstigninger stoppede ikke under valgkampen, og det er klart, at vi må fortsætte ad denne vej: strejke, kamp og solidaritet med dem, der kæmper. Fordi det er en vital nødvendighed, og fordi det også er sådan vi nægter at betale for krig.
Vort parti fremsætter behovet for at arbejde for et revolutionært brud med det kapitalistiske system og lægger vægt på udviklingen af klassekampen på arbejdspladser; mobiliseringerne for at forsvare den offentlige velfærd; de unge der nægter at være “boss- og kanonføde”; Kampen for at stoppe krigen i Ukraine, og trække franske tropper tilbage fra Sahel; og at udvikle international solidaritet.

Frankrigs Arbejderes Kommunistiske Parti, PCOF

www.pcof.net
Facebook: facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne