Læserindlæg: Et militært regime

Af Kai Jensen og Irrenne Peier

Hvem er det egentlig Danmark er ved at indgå militærbase aftaler med?

Det er ikke Nato som Danmark tegner en fremtidig baseaftale med, men USA’s regering, og det er en aftale om amerikanske militærbaser i Danmark, ikke Nato’s; en signifikant forskel og til oplysning for dem, der ikke skulle være opmærksomme på forskellen.

I Norge har Stortinget (Folketinget) lige godkendt en baseaftale med USA, – med et meget snævert flertal.

Det er en meget vidtrækkende aftale som i princippet legitimerer “en stat i staten”, vel at mærke et decideret militærregime underlagt den amerikanske ledelse og lovgivning, men på norsk jord. Altså en helt reel suverænitetsafgivelse af norsk jord og lovhåndhævdelse.

Den kommende baseaftale vil øge risikoen for brug af atomvåben, øge den militære oprustning, bl.a. via NATO og JEB, og eskalere Norden og Danmark til højrisiko zoner.

Enhver form for hidtidig freds -og afspændingspolitik, -og national neutralitet er hermed termiseret til fordel for en nuklear atomparaply over Skandinavien.

De nordiske baseaftaler med USA udgør således en betydelig sikkerhedstrussel for Nordens befolkninger og civilsamfund.

Danmark har jo allerede en vis erfaring med amerikanske militærbaser med atomvåben via rigsfællesskabet og Thulebasen på Grønland, – og hvor lidt vi selv har at sige der.

Lad os blot antage, at amerikanske tropper befæster Bornholm permanent som en fremskudt fæstning med flyvestation og flådebase i Østersøen. En reel mulighed. Flyvestation Ålborg – Karup og Skrydstrup er da også helt aktuelle base objekter for amerikanernes atombombefly. Vi har allerede set dem indtage foreløbigt havnene i Esbjerg og i Køge. De har for længst interveneret i Danmarks suverænitet på Grønland og i Arktis.

Det begrænser sig ikke hertil.

Områderne i og omkring baserne vil ikke længere være tilgængelige for almenheden og civilsamfundet. Strafbart ikke at overholde det, – under amerikansk militær jurisdiktion og retspleje.

Der er tale om en 10 årig uopsigelig samarbejdsaftale, som potentielt underminerer dansk national suverænitet og svækker den demokratiske indflydelse.

Og hvilke natur-og miljømæssige konsekvenser vil disse udenlandske militæraktiviteter medføre?

Med baseaftalen i hånden vil USA have uhindret adgang til dansk jord og kan i et tænkt militært trusselsscenarie indsætte større militærenheder ’for at beskytte egne og vores interesser’. Faren for en amerikansk militær besættelse af Danmark, som led i en forebyggende krig, er rykket signifikant nærmere.

Med tanke på, at USA’s hovedfjende er alt der politisk ligger til venstre for deres ’Democratic Party’, kan en dansk regering så stole på loyaliteten hos det danske militær og sikkerhedspoliti i et sådant scenarie?

Send et læserindlæg til KPnet: Skriv til redaktion@kpnet.dk
Se andre læserindlæg
Synspunkterne i læserindlæg deles ikke nødvendigvis af KPnet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater