Monopolernes regering

Mette Frederiksen-regeringen har tirsdag og onsdag fremlagt to udspil –
”Danmark kan mere II” og en ”Grøn skattereform” med en CO2-afgift. Begge udspil drejer sig om energi. Energi som ’sikkerhedspolitik’ og energi som ’grøn omstilling’. Igen holder regeringen hånden over de største CO2-forurenere og slår fast, at de er monopolernes regering.


Som ved regeringens tidligere udspil har de fleste af de grønne tiltag i høj grad karakter af hensigtserklæringer uden konkrete anvisninger, mens de konkrete handlinger der lægges op til er nøje sammensat, så de sikrer monopolernes interesser.

Den ’grønne’ skattereforms hovedtiltag er CO2-afgifter. ”Forureneren skal betale” lyder det flot fra regeringen. Men det er langt fra virkeligheden. Virksomhederne skal svare afgifter, og i udspillet bliver der lagt en CO2-afgift på 750 kr. for at udlede et ton CO2. Men når det kommer til de største udledere skal der være særregler.

Først slipper ca. 360 virksomheder omfattet af EU’s særlige kvoteregler med en CO2-afgift på 375 kr. Og dertil kommer en særlig rabat til firmaer der producerer cement, glas, isolering, stål og tegl (med mineralogiske processer). Og netop her finder vi de største udledere af CO2 i produktionen.

Står det til regeringen, slipper disse virksomheder, der bl.a. tæller Danmarks største CO2-udleder, Aalborg Portland, lecaproducenten Leca Danmark og stålværket NLMK Dansteel, med en CO2-afgift på 100 kr.

Undskyldningen lyder: ”denne branche er konkurrenceudsat med risiko for udflytning til udlandet ved en stor afgiftsforhøjelse”.

Oveni vil et firma som Aalborg Portland modtage yderligere statsstøtte til at udvikle teknologi der indfanger CO2. Ekstra Bladet skriver:

”Regeringen ser i lighed med ekspertgruppen for en grøn skattereform et stort potentiale i fangst og lagring af CO2 (CCS) – også for de største CO2-udledere i industrien. Via CCS kan man f.eks. fange og lagre den CO2, der frigives, når f.eks. kalk produceres til cement’, fremgår det af udspillet.

‘Tilskuddet til negative udledninger skal ses som en ‘negativ afgift’ via en tilskudssats på op mod ca. 850 kr. pr. ton CO2 ved fangst og lagring af CO2,’ fremgår det videre.”

For Aalborg Portlands vedkommende vil regnestykket ende op i en statsstøtte på op til 1,875 mia. kroner.

”Det her det skal ikke koste arbejdspladser, det skal give ny arbejdspladser og muligheder for danske virksomheder”, forsøger erhvervsminister Simon Kollerup sig med en retfærdiggørelse.
Aalborg Portland har ca. 335 ansatte.

Klimaminister Dan Jørgensen pudser sin ikke eksisterende glorie og siger om udspillet:
– Men når vi alligevel presser os selv, så meget som vi gør, er det fordi vi vil være et godt eksempel.

Som sædvanlig skal Danmark selvpromoveres som grønt foregangsland, på trods af, at regeringen udelukkende har monopolernes ve og vel i tankerne.

Se regeringens udspil “Grøn skattereform – Et stærkere og grønnere Danmark i 2030”


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne