EUs centralbank fastholder den højeste inflation i mere end 30 år

Inflationen er oppe på 7 procent og er dermed tilbage på niveau med 80erne. Det er på høje tid at rejse lønkrav og kræve et løft af alle overførselsindkomster fra SU til pensioner.
Det er statsmagten og centralbankerne der dikterer inflationen og det er virksomhederne der skummer overskuddet, mens vi betaler. Det er tyveri ved højlys dag, og det er håbløst naivt at tro at borgerskabet frivilligt vil give pengene tilbage, eller det blot er et kortvarigt udsving før priserne falder igen. Stigende leveomkostninger skal mødes med krav om tilsvarende stigende indkomster.

Af Franz Krejbjerg, APK

De fleste der har taget et kig på deres transportudgifter til arbejdet og udgifter til el, varme og mad og alt andet der skal til for at overleve, har over det seneste års tid set udgifterne vokse med dramatisk fart.

I februar 2022, skriver Danmarks Statistik, er det samlede forbrugerprisindeks vokset med 4,8 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste års stigning i forbrugerprisindekset siden december 1989. Varer er i gennemsnit steget 7,0 pct. det seneste år, og det er den højeste års stigning siden februar 1983, hvor årsstigningen var 7,5 pct. Inden for varer er det i meget høj grad prisstigninger på el, fødevarer, brændstof og gas.

Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer havde en års stigning på 2,7 pct. i februar, hvilket er en stigning fra 1,9 pct. måneden før. Det er i høj grad prisstigninger på fødevarer og møbler, der trækker kerneinflationen op i forhold til januar. Det er den højeste kerneinflation siden november 2008.

Det er Den Europæiske Centralbank (ECB), som sætter retningen for inflationen i Danmark, og de danske bankrenter, men i EU vil man ikke ændre renten fra det aktuelle niveau på minus 0,5 procent.

ECB har godt nok luftet muligheden for, at stigende renter kan komme på tale, men på et møde den 15. marts forklarede Christine Lagarde, der er præsident for EUs centralbank, at EU vil sikre lav rente og dermed billige lån til private og offentlige investeringer de næste mange år. Som konsekvens vil de se bort fra kravet om at holde inflationen på 2 procent, og tværtimod tilskynde til højere inflationstal frem til 2024, før centralbanken måske vil reagere med rentestigninger.

Minusrente betyder også at alle der har et indestående i banken på mere end 100.000 kroner skal betale negative renter, det er kun lidt bedre at placere kontanter i syltetøjskrukken, fordi inflationen i sig selv betyder en minusrente på al opsparing.

Den danske nationalbank holdt et pressemøde en dag efter EU, og her gentog Nationalbankdirektør Lars Rohde budskabet: Man vil tilskynde til inflation, og samtidig bekæmpe lønkrav og opfordre regeringen til at stramme finanspolitikken, altså skære ned på velfærd, uddannelser og overførselsindkomster forstås.

Det er altså EU der sidder på kontrollen og bestemmer at priserne stiger, mens de fattige bliver fattigere. Funktionen af EUs pengepolitik er kort sagt at støtte erhvervslivet og sende regningen til arbejderklassen i form af inflation.

Nationalbankdirektøren krav om løntilbageholdenhed er en krigserklæring. Det er tværtimod på høje tid at rejse lønkrav, og kræve et løft af alle overførselsindkomster fra SU til pensioner. Der er statsmagten og centralbankerne der dikterer inflationen og det er virksomhederne der skummer overskuddet, mens vi betaler. Det er tyveri ved højlys dag, og det er håbløst naivt at tro at borgerskabet frivilligt vil give pengene tilbage, eller det blot er en kortvarig udsving før priserne falder igen om et par år. Stigende leveomkostninger skal mødes med krav om tilsvarende stigende indkomster. Ikke engang til næste valg eller overenskomst, men med det samme. Vi vil ikke betale for deres krige og krisepolitik.

Links:

Danmarks statistik
NYT: Største stigning i forbrugerpriserne i over 30 år – Danmarks Statistik (dst.dk)

ECB
Remarks on the euro area economy (europa.eu)

Danmarks National Bank
Pressemøde 16. marts 2022 (nationalbanken.dk)

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne