”At være med i APK giver mig håb om en bedre fremtid for alle”

KPnet har talt med Cathrine Frederikke Pedersen om hvorfor hun, udover at være kvindepolitisk aktiv også er medlem af Arbejderpartiet Kommunisterne.

Cathrine taler på 8. marts – kvindeoprørs demonstration i København

KPnet: Cathrine, du er kvinde, du er mor, du arbejder som socialpædagog. Du er aktiv for kvinders rettigheder og har f.eks. lige været med til at få ”8. marts – kvindeoprør op at stå. Så er du er også medlem af et parti, Arbejderpartiet Kommunisterne. Hvorfor har du taget det valg, hvorfor ikke bare slås for enkeltsager?

Man kan sige, at der er rigtig mange enkeltspørgsmål der påvirker mit liv som kvinde, mor og med arbejde på fuld tid indenfor den offentlige sektor. Der er brug for at kæmpe for ligeløn, normeringer i daginstitutionerne – der er rigtig mange rimelige krav at opfylde for at vi kan få et liv der hænger sammen. Og det er super vigtigt at kæmpe de kampe. Men selv hvis vi vinder dem, så har vi ikke fjernet roden til problemerne. Det er i det kapitalistiske system at årsagen til problemerne ligger. Det er hele tiden arbejderklassen og befolkningen der må bøde fordi kapitalistklassen hele tiden kun har det mål for samfundet, at der skal skabes profit.

I APK kæmper vi om nogen for enkeltspørgsmålene, for de daglige levevilkår, men det skal forbindes med det at ændre samfundet helt grundlæggende, altså med et revolutionært perspektiv.

Der kommer altid nye nedskæringer, færre rettigheder. Livsvilkårene for kvinderne og familierne bliver hele tiden angrebet. Derfor er det utroligt vigtigt hele tiden også at have det perspektiv med, at det er systemet der skal ændres.

Det blev meget tydeligt og konkret på den 8. marts vi lige har holdt. Kvinder er uligestillet på så mange forskellige områder, men det hele bunder i den økonomiske uligestilling. Man kan godt kæmpe for ligestilling i familien. Men grundlæggende er vores løn ulige, så hvis f.eks. man vil gå fra sin mand, er der en økonomisk hindring fordi han måske tjener mere.

KPnet: Hvordan hjælper det dig helt konkret at være med i APK, personligt og i dit faglige og politiske arbejde?

For mig at se er det en gave, at være med i et parti, der for det første bygger på marxismen-leninismen, hvor man derfor altid har et værktøj til at analysere hvad der sker. Og at være i et partikollektiv, hvor vi sammen kan anvende det her værktøj og i fællesskab nuancere det samlede billede. F.eks. til se igennem de borgerlige mediers løgne.

Det er nyttigt til at se gennem alle de dagsordener vi får vores hoveder fyldt op med, på kapitalens og politikernes betingelser, hvor de forsøger at få det til at se ud som ’vores alle sammens fælles interesse’.

Personligt giver det mig rigtig meget håb om at en bedre fremtid er mulig. Og så er APK drevet af en kollektiv indsats for at forandre verden. Det er sagen der driver os, der er ikke en masse karrierehalløj. Det der driver os er et reelt ønske om at arbejde for at det store flertal kan opnå reelle forbedringer i deres liv.

Der er ikke alle de her taktiske ting som meget politik og parlamentarisk politik er indhyllet i, hvor politiske studehandler kommer før sagen. Det gør de aldrig i APK. Det er altid kampen for socialismen og hvordan vi fremmer det mål, der er rettesnoren.

Det giver mig også noget at have et globalt perspektiv, at der er solidaritet og det får jeg i APK, der er medlem af CIPOML, der er en sammenslutning af revolutionære partier verden over, der også kæmper både for de daglige levevilkår og for en socialistisk fremtid. De udviklinger vi oplever herhjemme ser vi jo også i andre lande, det er en international kamp og vi giver vores erfaringer videre til hinanden og udvikler politik sammen.

KPnet: Hvordan hænger det så sammen med de daglige kampe. Du har selv lige lagt kræfter i at 8. marts – kvindeoprørs initiativet skulle blive til noget?

Vi vil altid gøre hvad vi kan for både at forsvare og forbedre de almindelige levevilkår for arbejderklassen, være med til at gøre op med urimelighederne. Det er nødvendigt for ikke at blive løbet over ende. Og kampene giver alle der deltager i dem en større bevidsthed og nye erfaringer. De er med til at tømre os sammen. Det er 8. marts jo et klart eksempel på. Vi har arbejdet sammen og bygger videre på det næste gang. Det var også i høj grad aktive omkring sygeplejerskernes og SOSU’ernes OK-kamp og bevægelsen omkring den kamp, der gik sammen og tog det her initiativ. Derfra var der også samlet erfaringer, bl.a. at vi må stole på egne kræfter og ikke kan forlade os på at fagtoppen sikrer noget som helst.

Og kampene hænger sammen. Kvindekampen er også kampen mod krig, som er meget aktuel lige nu. For international solidaritet. Nu skal der gives 18 milliarder ekstra om året til militæret, og når Mette Frederiksen påstår det ikke kommer til at koste på velfærden er det jo løgn. Tingene hænger sammen.

I de forskellige kampe opbygger de der deltager ny bevidsthed og man organiserer sig sammen. Når man står i en kamp får man også konkret erfaring om de forskellige politiske kræfter og partier. Hvem der holder ord, og hvem der løber fra deres løfter når det gælder.

Det så vi f.eks. med minimumsnormeringerne. De blev vedtaget i Folketinget efter forældrenes og pædagogernes kamp, men det viste sig kun at være papir normeringer, så kampen fortsætter. I Sygeplejerskernes OK-strejke så vi også tydeligt, at fagtoppen ikke står på sygeplejerskernes side, når det gælder. Både fagtop og regeringen afsløres i de konkrete sammenstød og det bringer ny erfaring også om nødvendigheden af at finde nye måder at organisere sig på på grundplan. Den faglige opposition er APK også aktiv i at opbygge.

KPnet: Til dem der overvejer selv at blive medlem af APK, kan du give et billede af hvad det for en organisation man kommer ind i?

At være med i APK betyder, at man ikke står alene. Vi handler sammen, støtter hinanden, finder løsninger på de problemer vi konkret står i i klassekampen. Vi diskuterer også på møder for at blive klogere hver især og kollektivt som parti – ikke fordi det er et mål i sig selv, men for at kunne handle. Det er der brug for. Også for hvad vi kalder revolutionære vitaminer – dvs. politisk teori fra arbejderklassens revolutionære erfaringer. For os i APK er det helt grundlæggende at teori og praksis hører sammen og ikke kan adskilles.

Hvis du vil være medlem kræver det blot at man er enig i partiets program, betaler kontingent og er aktiv i en grundorganisation. Og normalt har man indbyrdes lært hinanden lidt at kende i praksis. APK har grupper for dem der gerne vil være aktiv sammen med os og diskutere den aktuelle politik. Der er også studiekredse for dem der er interesserede.

KPnet: Hvis man er nysgerrig på at vide mere om politik og overvejer et politisk fællesskab i APK, hvor går man så hen?

Jeg vil virkelig opfordre til at man straks tager kontakt med APK. Man kan besøge en af vores bogbutikker og få en snak, eller skriv til vores partimail og lav en aftale.

Vi står midt i en situation, hvor der raser en krig i Europa og en folkeafstemning om vores EU-forbehold, priser der går amok osv. Der er bare så mange spørgsmål der presser sig på, hvor vi er nødt til at handle og finde ud af hvad der er op og ned. Hvis vi bare står alene bliver vi blæst omkuld.

Der også den årlige sommerlejr som er en perfekt måde at opleve partikollektivet, med alt hvad det indbefatter, hvor man diskuterer politik, laver mad sammen og hygger sig og snakker på kryds og tværs. Der er børnepasning og i år bliver der også en pionerlejr, dvs en politisk lejr for større børn.
Sommerlejren er et sted der styrker os kollektivt og giver masser af energi til resten af året. Alle er meget velkomne, det er et oplagt sted at lære APK bedre at kende.

Men vent ikke, tag endelig kontakt nu.

Vi er også i gang med at forberede 1. maj arrangementer. Her samles den kæmpende bevægelse i år under overskriften ”Stop kapitalens krise, krig og reaktion. Socialismen er fremtiden”. Her er der meget brug for folk der vil være med, her er masser af konkrete opgaver.

Hold jer ikke tilbage, tag kontakt!

LINKS OG KONTAKT

Kontakt til APK, skriv mail til: apk@apk2000.dk

APKs politiske og teoretiske magasin Enhed og Kamp.

APKs sommerlejr 2022 torsdag den 21.7. – søndag den 24.7. ALLE er velkomne

APK’s daglige netavis www.kpnet.dk
Find bogbutikkerne på KPnet, se højrespalten

APKs hjemmeside

Video: Hør Cathrine tale på 8. marts – kvindeoprør i København


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater