Solidaritet med Demokratisk Vej Marokko

Den revolutionære organisation Demokratisk Vej Marokko undertrykkes på det groveste, dets arbejde gøres illegalt, deres aktivister sortlistes af arbejdsgiverne. De har offentliggjort denne opfordring til solidaritet. Organisationen er observatør i den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML).

Solidaritet med Demokratisk Vej Marokko

Angrebene og restriktionerne mod Den Demokratiske Vej intensiveres, mens organisationens 5. nationale kongres i slutningen af januar 2022 nærmer sig. Da Den Demokratiske Vej proklamerede, at det havde til hensigt at stifte arbejderklassens og det arbejdende folks parti, blev angrebene intensiveret betydeligt. Makhzen (det politiske regime i Marokko) forbereder sig på at lægge alle mulige hindringer i vejen for vores kongres, for at forhindre dette. Årsagerne til disse angreb ligger i Den Demokratiske Vejs politik og kamp til forsvar for arbejderklassen, funktionærer, marginaliserede grupper og de forskellige ikke-privilegerede klasser og etniske grupper. Demokratisk Vej er i forreste række i kampen mod tyranni, udbytning, politibrutalitet, krænkelser af frihedsrettigheder, til forsvar for menneskerettigheder og mod normalisering af forholdet til det zionistiske Israel.

Siden starten har Den Demokratiske Vej været underlagt restriktioner og fratagelse af de mest grundlæggende rettigheder, som legale partier har. I de senere år er disse restriktioner blevet skærpet. Siden indenrigsministeriets direkte trussel om at bebude opløsning af organisationen, er restriktionerne mod Den Demokratiske Vej blevet strammet, herunder med systematiske fratagelse af adgang til offentlige rum og offentlige informationsmedier samt af afvisningen af anerkendelse af Den Demokratiske Vej i forskellige byer og landsbyer i hele landet.

Det politiske regime har allerede forbudt indkaldelse af en Demokratisk Vejs ungdomskongres i en offentlig bygning. Derudover er mange medlemmer af Den Demokratiske Vej sortlistet af fabriksejerne og gårdejerne i samarbejde med de lokale myndigheder. Derfor registreres og sortlistes aktivister fra Den Demokratiske Vej af arbejdsgiverne.

Dette ulovlige angreb på aktive arbejdere har til formål at presse aktivisterne fra Den Demokratiske Vej og nægte dem adgang til arbejde og produktion. Medlemmer af Den Demokratiske Vej er også systematisk blevet forhindret i at få arbejde i det offentlige. Samtidig gennemfører myndighederne intimideringskampagner rettet mod familierne til medlemmer af Den Demokratiske Vej og truer dem for at forhindre deres døtre og sønner i at tilslutte sig Den Demokratiske Vej. Derudover forfølges og dømmes nogle medlemmer af Den Demokratiske Vej i uretfærdige retssager for at kæmpe for retfærdighed og støtte arbejdstagernes kamp eller ofre for menneskerettighedskrænkelser og deres aktivisme.

Myndighederne nægtede også at udstede visa til gæster til Den Demokratiske Vej, som det var tilfældet med palæstinensiske aktivister og den fælles delegation af vores kammerater fra Zambias socialistiske parti og SRWP-kammeraterne, der ansøgte om visum for at besøge Den Demokratiske Vej, men som blev afvist uden grund.

Det er også forbudt for Den Demokratiske Vej at bruge sit logo og navn på bannere og flag i offentligheden. Dette forbud blev strammet under det seneste valg, hvor aktivister fra Den Demokratiske Vej blev undertrykt med chikane, vold og anholdelser for at organisere folkelige mobiliseringer og boykotkampagner. Disse systematiske angreb udgør en åbenlys og alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, ytringsfriheden og organisationsfriheden og er endda i strid med selve den marokkanske forfatning, som sikrer borgernes ligestilling i ansættelse og til positioner.

På samme måde arbejder regimet også hårdt på at undertrykke andre organisationer, hvor medlemmer af Den Demokratiske Vej kæmper aktivt Det er tilfældet med Den marokkanske sammenslutning for menneskerettigheder (AMDH), som forfølges for sin principielle og modige kamp for at forsvare menneskerettighederne for alle, og fordi Den Demokratiske Vej har indtaget en ledende rolle i organisationen. AMDH er også under angreb, fordi det har troværdighed ikke kun i Marokko, men også på det afrikanske kontinent og internationalt.

Kære kammerater

Vi er fast besluttet på til sidste åndedrag at forsvare vores ret til at afholde vores nationale kongres på den planlagte dato. Derfor opfordrer vi alle progressive og kæmpende kræfter til at udvise international solidaritet, hvilket i øjeblikket er af stor betydning for Den Demokratiske Vej. Det marokkanske regime praler i udlandet med at være “demokratisk” og respektere menneskerettighederne og de offentlige frihedsrettigheder. Vi regner med jeres stemme og solidaritetsaktioner for os.

Længe leve folkets kamp!

Demokratisk Vej Marokko, Det nationale sekretariat

Den revolutionære organisation Den Demokratiske Vej blev dannet i 1995 og ser sig som fortsættelsen af den marokkanske marxistisk-leninistiske bevægelse, der arbejder for opbygningen af arbejderklassens parti. Organisationen er observatør i den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML).

Hjemmeside for Den Demokratiske Vej Marokko

Hjemmeside CIPOML


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater