Krigsstemning piskes op i NATO – Danmark udvider oprustning med kampfly og fregat

Danmark udvider nu sit bidrag til den militære NATO-aggression tæt op mod den russiske grænse. F-16 kampfly og fregatten Peter Willemoes tilstedeværelse i de baltiske lande øges med næsten øjeblikkelig virkning. Det sker som et led i den intense kampagne for retten til øget aggression mod Rusland fra USA, NATO og EU.

I længere tid er Rusland blevet anklaget for angrebsplaner mod Ukraine. Påstanden hviler på tilstedeværelsen af et stort antal russiske soldater og materiel i Rusland tæt på egen grænse, mens det faktum holdes helt ude af fortællingen, at NATO i årevis har intensiveret alliancens militær med faste baser og flyovervågning hele vejen langs den russiske grænse gennem Europa, at NATO siden murens fald har er udvidet med 14 østeuropæiske medlemslande – og at NATO stod bag det kup i Ukraine, der gjorde landet til NATO-allieret og forpost mod øst.

Rusland er som USA en imperialistisk atom- og militærmagt med ambitioner om mere magt, men aktuelt ifht Europa ser vi USA, NATO og EU fortsætte og forøge den stærkt aggressive kurs i kampen for bl.a. energiressourcer vendt mod Rusland. Oprustningen og truslerne der er i gang sker på ingen måde for at skabe sikkerhed for befolkningen i Europa, den øger kun spændingerne og krigsfaren. Desuden suger den milliarder ud af de offentlige budgetter. Kursen henimod at bruge 2% af BNP på militæret blev igen bekræftet af Mette Frederiksen i årets nytårstale.

Fredag d. 7.1. holdt NATO’s udenrigsministre et ekstraordinært møde som forberedelse til et møde senere på måneden mellem NATO og Rusland. Angiveligt opskræmt af situationen omkring Ukraine. Det som NATO betegner som ”Ruslands uprovokerede og uretmæssige militære opbygning omkring Ukraine”.

Efter mødet udtalte NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, at

-Yderligere aggression mod Ukraine vil have alvorlige konsekvenser, der vil blive betalt med en høj pris for Rusland.
– At allierede lande vil stå fast ved Ukraines side, i fuld støtte for Ukraines selvstændighed og grænser
– At NATO vil bidrage med politisk og praktisk støtte
– At NATO vil styrke det ’kollektive forsvar’, om nødvendigt. Hvad NATO allerede netop har gjort med en opfordring til medlemslandene. En opfordring som de nye udvidelser fra dansk side er et svar på.

Der foregår en massiv forberedelse af befolkningen med tilvænning til tanken om militære sammenstød, og også til øgede økonomiske sanktioner mod Rusland. Vi skal opøves i ‘det retmæssige’ i hvad der end måtte ske af tiltag fra Vestens side.

På Ruslands krav om at stoppe inddragelsen af nye medlemslande, som f.eks. Ukraine lyder NATO’s svar, at alle lande har deres fundamentale ret til at bestemme sine egne alliancepartnere. Helt i tråd med NATO’s aggressive strategi for at udvide med nye medlemslande, i princippet verden over.

Situationen optrappes bevidst fra NATO’s side. Kapitalinteresserne ønsker gasforsyningen fra Rusland gennem Nordstream 2 blokeret, så firmaer i USA og EU står stærkere i kampen om energiforsyningen.

NATO træner sine reaktionsstyrker – største arktiske øvelse siden 1980’erne

I februar-marts gennemfører NATO deres kæmpe militærøvelse Cold Response 22 med omkring 45.000 soldater, der i marts-april skal træne i at indsætte NATO’s reaktionsstyrker på kyst, til havs og på land i de arktiske områder. Øvelsen finder sted ved bl.a. Lofoten, 600 km fra Kolahalvøen, hvor Ruslands atomubåde er placeret. Et strategisk knudepunkt i en evt kommende krig.

Det er i 2022 Frankrig der har ledelsen af NATO’s udrykningsstyrke. NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) blev besluttet på NATO’s topmøde i 2014, hvor hele NATO’s øgede aggression mod øst blev besluttet. Herunder målet om 2%-oprustningen i medlemslandene.

Situationen er højspændt, og som APK skriver i beretning fra den 9. kongres:

Monopolerne og de imperialistiske lande samarbejder med hinanden om verdensdominans, om forsvaret af det kapitalistiske system, om den internationale orden, så de kan positionere sig, samtidig med at de konkurrerer om overherredømme, om tilegnelse af den rigdom, som millioner af arbejdere har skabt, om brugen af planetens naturressourcer og råstoffer, om markeder og indflydelsesområder, om maximal profit. Disse modsætninger forekommer på alle områder, i handel, direkte investeringer og kreditter, i diplomati, i politik og i militære konfrontationer, i lokale krige.

Konkurrencen blandt monopolerne og de imperialistiske lande er en objektiv kendsgerning, der er under fuld udfoldelse. Det kan blive en ekstremt akut tilspidset situation, inklusive risikoen for en ny verdenskrig.

Den eneste kraft, der kan stå imod imperialismens drift mod krig, er arbejderklassen og folkene.

Læs videre her
Imperialismens drift mod krig – Stop for al dansk krigsdeltagelse
Fra APK’s kongresberetning, 9. kongres

Pressekonference efter NATO-møde 7.1.22

Danmark forstærker NATO-styrker med fregat og fire kampfly
Forsvarsministeriet 10.1.22

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater