Blågården: Bestyrelsesmedlemmer i boligforeningen bag udsmidning er væltet

Kampen for at bestyrelsen i den almene boligforening fsb skal trække opsigelserne tilbage af 3 børnefamiliers bolig i det almene boligkvarter Blågården på Nørrebro i København fortsætter. Nu er bestyrelsesmedlemmer bag udsmidningen væltet gennem et mistillidsvotum et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. D. 7. december er der nyvalg.

Af Poul Andersen

Foto: John Kristoffersen

Baggrunden for at smide de tre børnefamilier ud af deres lejligheder er at en beboer i hver af de tre husstande har fået fængselsstraf i forbindelse med protesterne imod Rasmus Paludan og hans antimuslimske udgydelser på Blågårds plads tilbage i 2019. At alle de dømte har udstået deres straf og er fraflyttet lejlighederne i Blågården gør sagen ekstra grotesk. For  bestyrelsesflertallet i fsb fastholder deres beslutning om at de tilbageværende familiemedlemmer i de 3 lejligheder skal smides ud. Her henviser de til almenlejelovens skærpede paragraffer, der blev indført i forbindelse med ghettoloven. Paragraffen siger at beboerne i en husstand kan (men ikke skal) opsiges, hvis en eller flere medlemmer af husstanden er idømt en fængselsstraf.

Opsigelserne har skabt stor vrede blandt familiernes naboer i Blågården, da de tilbageværende familiemedlemmer i de 3 lejligheder ikke er dømt for noget som helst og er kendt som gode familier og naboer.

Den berettigede harme var så stor, at beboerne i området startede en underskriftsindsamling til støtte for de opsagte familier, der resulterede i omkring 1800 underskrifter. Desuden blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde med usædvanligt mange fremmødte, hvor næsten alle (98,8%) stemte for, at opsigelserne af de 3 lejemål skulle trækkes tilbage.

Dette havde ingen effekt. Et bestyrelsesflertal fastholdt stadig opsigelserne. Beboerne valgte derfor efterfølgende at bruge deres beboerdemokratiske rettigheder til at forsøge at få bestyrelsesflertallet til at trække opsigelserne tilbage. Spørgsmålet blev derfor taget op på et repræsentantskabsmøde.

Her vedtog et flertal at udsættelsen af de 3 familier skulle trækkes tilbage. Da repræsentantskabet er den øverste myndighed i den almene boligform skulle man tro at beboerne havde vundet og at de 3 familier kunne blive boende, men nej. Et flertal i organisationsbestyrelsen fastholdt opsigelserne af de 3 lejemål.  Og hvad så nu?

På endnu et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 15. november blev de 5  bestyrelsesmedlemmer der fastholder opsigelserne væltet, men bliver siddende indtil deres poster er på valg på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 7. december, hvor de kan blive genvalgt eller erstattet med andre. Hernæst skal der holdes bestyrelsesmøde i fsb, hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand o.s.v. Først herefter kan den nye bestyrelse tage stilling til hvad der skal ske af opfølgning på repræsentantskabets beslutning om at trække opsigelserne i Blågården tilbage.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne