Hastelov om coronapas er bestilt af virksomhederne

Tirsdag førstebehandler Folketinget en hastelov, bestilt af DA og landets store virksomheder. Den vil give arbejdsgiverne ret til at kræve test og coronapas af de ansatte, og kan det ikke fremvises, vil det være fyringsgrund. Det samme vil gælde for aktiverede arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere. Fra APK siger vi: Oprust sundhedsvæsenet, i stedet for at sikre virksomhedernes profit. Testning skal ikke kunne bruges som et redskab for arbejdsgiverne til true og fyre folk.

Loven er ren service overfor arbejdsgiverne og deres profit, hvor princippet er, at produktionen skal forløbe gnidningsløst for dem, mens regeringen sørger for, at følgerne af coronaepidemien kastes over på arbejderne og befolkningen. Arbejdsgiverne gider ikke bøvl. Så produktionen skal køre, en fuld nedlukning skal undgås, mens arbejdskraften skal stå til rådighed uden forsinkelser.

I stedet for at kræve foranstaltninger på arbejdspladserne, der mindsker smitterisikoen for de ansatte eller at opruste sundhedsvæsenet vælger Socialdemokraterne, som en sand arbejdsgiverregering, at kaste ansvaret over på de enkelte ansatte personligt, med truslen om at fjerne deres levebrød. Ansvaret for at holde jer sunde og raske er jeres personlige, værsgo.

Først fik de store virksomheder igennem, at corona igen skal klassificeres som en samfundskritisk sygdom, og nu følger forslag som dette. Arbejdsgiverne kræver fuld kompensation, de vil igen have muligheden for hjælpepakker og få sikkerhedsnet spændt ud for deres profitter, der mange steder har nået nye højder under coronaen.

Loven er inden fremlæggelsen blåstemplet gennem trepartsforhandlinger, så arbejdere og arbejdsløse står overfor en samlet magtdemonstration fra regering, arbejdsgivere og fagtop.

Fra APK vender vi os imod, at arbejdsgiverne får ret til at indføre krav om coronapas, så folk kan fyres og miste deres eksistensgrundlag. Coronatiltag må ske med sigte på befolkningens sundhed, ikke ud fra arbejdsgiverkrav.

I øjeblikket fører regeringen en hetz mod befolkningen, hvor ikke-vaccinerede eller udpegede samfundsgrupper udpeges som skyldige i udbredelsen af coronasmitte. Dette sker udelukkende for at splitte befolkningen og trække opmærksomheden væk fra regeringens svigt og deres totale ignorance ifht situationen i sundhedsvæsenet. Der gøres intet for at sikre arbejdsforholdene på sygehusene eller i plejen, intet for at stoppe nedsmeltningen af det offentlige sundhedssystem.

Vi kræver, at sundhedsvæsenet og den samfundsmæssige indsats oprustes – ikke hjælp til erhvervslivet.

Lovforslag om indførelse af coronapas på arbejdspladserne hastebehandles i Folketinget i denne uge. Med 1. behandling tirsdag d. 23.11. og vedtagelse 25.11.21.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater