Stop de massive sociale forringelser – flere penge til kommuner og regioner!

Kriser under kapitalismen bliver kastet over på den almindelige befolkning, og kan endda blive brugt til ekstra forgyldning af de rigeste. For de største virksomheder har Corona-krisen betydet store ekstraprofitter. Men til budgetterne i kommuner og sundhedsvæsen holdes rammerne i en fast spændetrøje af regering og EU.
Vi bringer her et afsnit af APKs kongresberetning, der bl.a. handler om den herskende klasses krise’løsning’ – og den kamp og organisering der skal til for at skabe forandring.


Pandemier og kapitalistiske kriser løses ikke med mere kapitalisme

Coronapandemien var ikke årsagen til den økonomiske krise, der trådte frem. Den har udløst og udviklet krisen i et hurtigt tempo og omfang for små virksomheder og almindelige mennesker. Mens samme krise har forgyldt hele industrisektorer og monopoler – som medicinalindustrien og internethandel. Den økonomiske krise var allerede under udvikling, før Coronapandemiens konsekvenser også ramte verdensøkonomien og Danmark.

Vi kom i en situation, hvor der var skærpede klassekampe, store protestbevægelser og folkeopstande flere steder i verden. Det var derfor heller ikke uden grund, at den herskende klasses helt store bekymring var og er, hvordan de kan undgå for stor modstand i arbejderklassen.

Den socialdemokratiske regering falbyder et mix af de to borgerlige økonomiske krisepolitiker: en rendyrket nyliberalistisk model og en ny variant af Keynes’ kriseløsningspolitik. Hvilket sætter regeringen helt på linje med de fleste af den kapitalistiske verdens ledere. Og det er helt afstemt med EU. Den herskende klasses kriseløsninger for at hjælpe kapitalen kan ikke forhindre, at kapitalismens kriser uddybes og vokser. Heller ikke selvom den økonomiske krise i Danmark officielt er udskudt en stund med Coronahjælp til de rigeste.

Til trods for, at økonomien i Danmark officielt gik i recession i tredje kvartal 2020, er de danske aktier steget drastisk i både 2020 og 2021. Siden bunden blev nået i marts 2020, er det danske eliteindeks steget med ca. 103 pct., mens globale aktier er steget knap 91 pct.
Det er medicinalmonopolerne Novo Nordisk, Genmab og Coloplast, der sammen med Medicon-koncerner som Abena med deres værnemidler scorede kassen. ”Medical Valley” udgør en stor del af den danske økonomi, hvilket er med til at skabe de dramatiske aktiestigninger. Det samme gælder for de globale danske monopoler som A.P. Møller Mærsk, Vestas og Grundfos, der alle melder om rekordomsætninger og rekordindtjening i 2021. Ligesom Danmarks største industrivirksomhed Danfoss har haft deres største profitable vækst nogensinde på grund af ”grøn omstilling” rundt om i verden.

Også centralbankernes initiativer med milliardhjælpepakker og pengepolitik har været fuldstændig uden sidestykke i historien, når man taler størrelse og omfang. Regeringer har mere eller mindre kollektivt på tværs af hele verden afsat mere end 20 procent af BNP til at holde den kapitalistiske økonomi kørende. Alene Den Europæiske Centralbank har ved at lade den digitale seddelpresse rulle opkøbt obligationer i Eurolandene for 100 milliarder euro om måneden for at sikre euroen og EU’s monopoler gennem ”Pandemic Emergency Purchase Program”.

Og bare det, at centralbanker og regeringer taler om at sætte farten på seddelpressen for økonomisk støtte en smule ned, får det danske erhvervs- og finansliv til at råbe op om, hvor hårdt det kan blive for aktieejerne.

At fortsætte med samme håbløse politik og system er ingen vej ud af hverken arbejdsløsheden, sundhedskrisen eller den økonomiske krise. At fortsætte med at hælde milliarder af kroner og euro i et bundløst system, der ikke kan sikre en fremtid for hele arbejderklassen, ungdommen og befolkningen, bringer os ikke fremad. Den socialdemokratiske klassesamarbejds-model for at lade staten overtage de frie markedskræfters rolle til at løse krisen har vist sig som et åbent tagselvbord for de største monopoler for at sikre deres profit.

Det er derfor løgn, når arbejdsgiverne og regeringen påstår, at der ikke er råd til ordentlige løn- og arbejdsforhold, ligeløn, dagpenge eller til at finansiere en opsigelse af velfærdsforligets stigende pensionsalder. Det er ren klassepolitik. Når den danske stat har kunnet låne de mange milliarder til hjælpepakker, modsat mange andre lande, skyldes det årtiers reformtyverier betalt af de arbejdsløse, de syge, pensionister og den offentlige sundheds-, omsorgs- og uddannelsessektor, der har gjort dansk økonomi kreditværdig – men har forringet de sociale forhold massivt.

Men derfor eller måske netop derfor må partiet blive ved med at afdække, at vise og overbevise om, at det er kapitalismen, der selv skaber sine kriser og ikke kan løse dem. At deres kriseløsninger ikke redder arbejdspladser og velfærd, men profit. Partiet må gøre klart, hvad der kan gøres for at skabe den nødvendige forandring.

Partiet må fortsat arbejde for, at der opbygges en samlet, stærk og slagkraftig arbejderklassefront: arbejdere, privat- og offentligt ansatte, løs- og tvangsarbejdere, arbejdsløse og udstødte. Det er afgørende for at kunne gå imod kapitalens offensiv. De virkelige skillelinjer i vores samfund gør mellem klasseinteresser, ikke mellem køn, farve, etnicitet eller andre af de modsætninger, kapitalismen opbygger mellem mennesker.

Kun gennem at organisere modstanden, fremme kamp- og aktionsenheden og sætte arbejderklassens interesser i centrum, uden at glemme andre klassers og lags, kan der skabes en ny kraft mod arbejdsgivernes og krigsherrernes offensiv. Skabes en ny kraft, der kan gøre en ende på udbytning, undertrykkelse og ødelæggelse.

Denne tekst er en del af APK’s kongresberetning. Hele teksten kan læses her:
For en revolutionær vej ud af kapitalismens kriser – Beretning til APK’s 9. kongres. Del 1.

Læs også
BRUG DIN STEMME TIL AT SIGE FRA! Udtalelse om kommunalvalget og klassekampen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne