Minimale papirsnormeringer

Flere kommuner påstår at ville indføre minimumsnormeringer. Det kalder pædagogernes fagforening BUPL en bund til at bygge kvalitet i daginstitutionerne. Men normeringerne er papirsnormeringer og bygger på en stærkt udskældt model fra Danmarks statistik. Pædagog Danielle Mercier kommer her med modsvar til BUPL.

Forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen kæmper for minimumsnormeringer i daginstitutionerne og uenig i kommunernes måde at opgøre minimumsnormeringer. Her fra demonstration for flere pædagoger i daginstitutionerne.

Af Danielle Mercier, pædagog

Det er ikke en bund, BUPL, det er et gigantisk hold-kæftbolche!
SÅ bekymrende, BUPL fortsætter med at isolerer både sig selv og professionen:For både Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen og diverse pædagoger påpeger igen og igen, at det grundlag, politikere og kommunalfolk opgør minimumsnormeringer på, er forræderisk.

Det vil sige børn ender op med minimale papirsnormeringer opgjort efter den skarpt kritiserede model fra Danmarks Statistik.

Og BUPL går igen slet ikke ind i den kritik!

Men hædrer i stedet kommuner for at gå i gang før tid med minimumsnormeringer.

Mens vi andre bl.a. spørger: ”er det ikke normalt, parterne er ENIGE om, hvordan normeringerne opgøres, før de implementeres?”

Det er bekymrende som BUPL opdrager sin profession til at holde kæft, isolerer den fra forældregruppen og svigter børnene.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne