Flere motorveje og langfinger til klima og miljø

Folketingets partier har indgået en aftale om investeringer i infrastruktur de kommende 15 år. Planen er at udbygge eksisterende motortrafikveje til motorveje, gennemføre vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg for 45. mia. kr. Investeringsplanen indeholder også helt nye motorveje, der skal gå tværs gennem naturområder med voldsomme støj- og miljøbelastninger. Væk er alle valgløfter om grønne investeringer og reduktion af CO2-udledningerne.

Aftalen om infrastrukturplanen, der skal binde Danmark sammen med flere motorveje er, et meget klart og umisforståeligt signal fra Folketinget. Alle illusioner om, at man bare kan nøjes med at stemme på de rigtige politikere som klimabevægelsen og grønne organisationer op til folketingsvalget i 2019 tog aktiv del i, er afsløret som rent bluf. Motorsvejs-mafiaen regerer fortsat landet.

Privatbilisme og tung vejtransport prioriteres langt over kollektive løsninger, der ellers både er billigere og bedre for klima og miljøet. I den kollektive trafik kan tiden også bruges fornuftigt, men som det er i dag er der typisk ikke plads nok og rejsen tager fire gange så lang tid, som med privatbil.

Motorvejene har gennem årtier domineret de danske investeringer i infrastrukturen. Det har afkortet rejsetiden mellem landsdele for folk med bil, men reelt øget mængden af tidsspilde bag rattet, mens mængden af støj og giftige partikler bare øges. Motorveje er først og fremmest til gavn for lastbilkolonnerne og varetransporten rundt i EU. Billig transport af gods betyder at det er nemmere at flytte arbejdet derhen hvor arbejdskraften er billigst.

Når Folketinget brænder pengene af på asfalt og centraliseringer af alt omkring storbyerne, så lukker de samtidig for at udbygge andre dele af infrastrukturen, der rent faktisk kunne komme de mindre byer og udkants Danmark til gavn.

Når det kommer til den offentlige trafik, kan vi sige med sikkerhed at regningen for coronapandemien kommer i form af nye besparelser og nedskæringer. De såkaldte grønne investeringer, som den socialdemokratiske regering og dens støttepartier gik til valg på, er totalt forsvundet. Ægte forandringer kan ikke overlades til politikerne – det er dødens landevej.

Støt i stedet for op om den aktive klassekamp.

Kilde

Finansministeriet: Bred aftale om infrastruktur for mere end 160 mia. kroner vil samle Danmark frem mod 2035

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater