Jeg elsker mit arbejde, men jeg vil fandeme have løn for det!

Reportage fra tirsdagsdemonstrationer for ligeløn og højere løn til kvindefagene

Der er nu demonstration hver tirsdag i København – Århus og Aalborg for ligeløn. Initiativtager er gruppen #SlutMed1969 – Ophæv Tjenestemandsreformen fra 1969. Reformen placerede kvindefagene på det offentlige område som lavtlønsarbejde – og den holdning har politikere og stat fastholdt lige siden. Det skal være slut nu!

Fra Christiansborg Slotsplads – af Oscar Özgür Serin

Myter er noget vi alle kender til eller har været berørt af. En af de store myter i Danmark handler om, at uligeløn for længst er afskaffet, og at mænd og kvinder er lige. Den holdning deles i hvert fald ikke af de fleste offentligt ansatte i de kvindedominerede fag, og den etablerede holdning vakt harme blandt kæmpende kvinder i Danmark i årevis.

D. 11. maj klokken 15 samledes ca. 100 mennesker (de fleste kvinder) foran Christiansborg  for at tilkendegive deres protest overfor politikerne på borgen. KPnetavisen var tilstede ved demonstrationen og fik talt med en del af de tilstedeværende.

En af dem er sygeplejerske Vibeke Kline Lange Frost. Hun arbejder ikke længere som sygeplejerske, fordi hun ønsker en højere løn.

“Tjenestemandsreformen fra 1969 har indplaceret kvindedominerede faggrupper lavest i lønhierarkiet. Vi ønsker at afskaffe den reform’”.

Vibeke er aktiv i Foreningen af Danske Sygeplejersker. Hun er en del af et tværfagligt netværk, som er gået sammen om at udarbejde det borgerforslag, der skal lægge pres på politikerne.

Vibeke understregede også, at denne kamp ikke kun er sygeplejerskernes kamp, men at den gælder alle de kvindedominerede faggrupper som er negativt berørt af tjenestemandsreformen.

Andre faggrupper var også tilstede ved demonstrationen. En af demvar Frida Groth. Hun er 23 år og jordemoderstuderende.

Hun har været med til at skrive borgerforslaget.

“Jeg er her i dag, for at kæmpe for ligeløn og bekæmpe strukturel sexisme”. Frida understregede også, at hun har en løftet pegefinger i forhold til fagbevægelsen.

“Personligt kæmper jeg også for at fagbevægelsen tager deres medlemmer mere seriøst. Fagbevægelsens top har lukket sig om sig selv alt for længe, og har glemt at fagbevægelsen udgøres af medlemmerne. Du kan ikke få lov til at udvikle politikken i fagbevægelsen medmindre du sidder i bestyrelsen eller i ledelsen, og det giver minimal indflydelse som menigt medlem udover at du kan få lov til at stemme til din overenskomst”.

KPnets udsendte fik også indtrykket af, at demonstranterne ønskede at kæmpe sammen med fagbevægelsen, samtidig med at de ønskede at udvide kampen, og ikke nøjes med den linje fagbevægelsen har lagt.

Seriøsiteten blandt demonstranterne var til at tage og føle på. En stor gruppe sygeplejeelever var også mødt op til demonstrationen, og hvorfor mon de var mødt op til en protest omhandlende en reform, som de endnu ikke er berørt af?

’Hvorfor blive færdig, hvis lønnen ikke er værdig’ lød svaret på deres store medbragte banner.

Det var tydeligt, at de som kommende sygeplejersker ikke har lyst til at leve et arbejdsliv med manglende anerkendelse og uligeløn.

Afslutningsvis fik KPnet talt med en erfaren sygeplejerske, Katrine Vilien, der er 51 år og har været sygeplejerske siden 1996.

Hun er også medlem af Foreningen af Danske Sygeplejersker hvor hun sidder i bestyrelsen.

Katrine er ikke et sekund i tvivl om hvad hun kæmper for.

“Det vi arbejder for, er et opgør med vores grundløn. Jeg kan godt opnå en god løn på en afdeling, hvis jeg har været der længe og opnået en række kompetencer takket være en række kurser, men hvis jeg flytter væk derfra, så starter jeg forfra”.

Katrine har været på arbejdsmarkedet i mange år og hendes arbejdsopgaver er blevet udvidet markant i hendes arbejdsliv. Tidligere var hun plejeansvarlig for patienterne, men med tiden har hun og hendes kolleger fået en række udvidede arbejdsopgaver, som også har gjort hende diagnosticerings- og behandlingsansvarlig.

Katrine er harm, og hun lægger ikke skjul på, at tanken om at forlade hendes elskede sygeplejefag med jævne mellemrum popper op.

“Jeg elsker at være sygeplejerske. Jeg ved ikke hvad jeg ellers skulle lave. Det er det bedste fag i hele verden. Men jeg vil fandeme have løn for det. Jeg vil have anerkendelse. Jeg står hver dag med liv og død mellem hænderne, og der er ingen der mener, at jeg er berettiget til at få en krone mere for det”, sagde Katrine Vilien på en meget overbevisende måde.

Katrine er ikke den eneste sygeplejerske som har eller har haft tanker om at forlade faget. Desværre er situationen sådan, at der er mange sygemeldinger, stress og jobskifte blandt faggruppen. På nuværende tidspunkt har Katrine dog fortsat lyst til at kæmpe, og hun mener at kampen fortsætter.

Til demonstrationen var der taler fra forskellige faggrupper. Der var også musik og kampråb.

Tirsdagsdemoerne fortsætter foran Christiansborg Slotsplads. Undertegnede takker de kæmpende demonstranter på vegne af KPnetavisen, og for deres stærke ord og meninger i denne reportage.

Se mere hos
#SlutMed1969 – Ophæv Tjenestemandsreformen fra 1969

Artiklen fortsætter under billedet med reportage fra Århus

TIRSDAGSDEMO I ÅRHUS: VI KRÆVER HANDLING NU!

Sygeplejersker, pædagoger, bioanalytikere, socialrådgivere, kvinder fra kost og ernæring, jordmødre og studerende var tirsdag samlet til protest på Rådhuspladsen i Århus. Tjenestemandsreformen fra 1969, der placerer kvindearbejdet som mindre værd skal væk! Kvinder – og mænd – kræver højere løn i kvindefagene. Politikerne må finde pengene.

Kvindearbejde er ikke en hobby, vi er alle forsørgere, vi er livsnødvendige i samfundet. Det danske samfund bygger på et pivskævt fundament, hvor kvinder får mindre i løn.

Vi vil ikke acceptere at være en brik i et ulige system, lød det.

Som Ina Hansen fra Jordemødre for Ligeløn sagde:

Omsorg – og omsorgsarbejde – bliver fremstillet som et kald, et instinkt eller en lyst vi kvinder udøver, og som betaler lønnen i sig selv. Men vi kan ikke betale husleje med et kald. Det er kun en undskyldning for underbetaling.

Jordemødre forlader deres fag. 52% af de nyuddannede kan ikke se sig selv på en fødeafdeling mere end 2 år.

Vi vil ikke længere udnyttes som produktionsdyr! Vi kræver politisk handling på uligelønnen! Slut med tjenestemandsreformen fra 1969 – vi lever i 2021!

Tirsdagsdemonstrationerne fortsætter hver tirsdag – nu i København, Århus og Aalborg. Se

#SlutMed1969 – Ophæv Tjenestemandsreformen fra 1969


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne