Sammenkædning af OK-stemmer: Faggruppers nej-flertal bliver omgjort til ja

Der er meget stor afstand mellem de krav faggrupperne stiller til overenskomsten og til det resultat fagtoppen kommer ud med i den anden ende. Og når en faggruppe stemmer Nej, fejes det af bordet, ved at deres stemmer lægges sammen med andre faggruppers ja.
Hvorfor betyder vores stemme ikke noget? spørger fællestillidsmand Andreas Keil i et indlæg på a4 overenskomst.

Ambulanceredderne var en af de faggrupper der stemte Nej til OK21

Det skete igen ved de offentligt ansattes OK21 for bl.a. brandmænd, reddere og jordmødre. Faggrupperne stemte Nej, men deres Nej blev omgjort til et ja.

Andreas Keil, fællestillidsmand skriver:

-Jeg er fællestillidsmand i Hovedstadens Beredskab, og vi anbefalede et nej. Det gjorde vi, fordi der udover en minimal lønstigning på 5,02 pct. over tre år ikke blev givet andre reelle forbedringer til mine kolleger, og det ovenikøbet i en periode med corona, som har været ekstrem hård og utryg for især mine kolleger på ambulancerne!

Fra arbejdsgivers side oplever vi ingen imødekommenhed, forståelse eller anerkendelse for den indsats, vi har præsteret, og det mener vi ikke er rimeligt. I forbindelse med denne overenskomst havde vi fra FOA’s side håbet på lidt mere kamp og lidt mindre kompromis.

83 pct. af ambulanceredderne og 69 pct. af brandfolkene stemte nej til overenskomsten, men det var vi de eneste faggrupper, der gjorde, og vores massive mængde af nej-stemmer druknede i det store uendelige hav af forskellige faggrupper som udgør vores forhandlings- og afstemningsfællesskab

VI STEMMER SAMMEN med over 35 andre forskellige faggrupper, som blandt andet tæller køkkenmedarbejdere, bademestre og dagplejere. Disse mange faggrupper har meget forskellige arbejdsforhold samt udfordringer, og derfor går vi alle til forhandlingerne med meget forskellige perspektiver.

Sosu-assistenterne og medhjælperne er så store, at de to faggrupper alene kan mønstre et flertal, og det mener vi udfordrer hele setuppet omkring FOA’s afstemningssystem.”

Dertil kommer sammenkædning af hele forbund

Oven i det enkelte fagforbunds regler kommer de overordnede regler, hvor afstemningen for flere forbund kædes sammen under deres forhandlingsfællesskaber. F.eks. stemte jordmødrene et stort Nej (64%), men de slås i pulje med akademikerne, og derfor bliver deres Nej omgjort til et ja.

Fra fagtoppens side vender man helt op og ned på virkeligheden og kalder det solidaritet. Men hvor er solidariteten med medlemmernes krav, når toppen dropper kampen og siger ja til et resultat der ikke engang sikrer reallønnen?

De aktive afdelinger og fag stemmes ned

Ud over forskellige arbejdssituationer og krav og de enkelte faggruppers afstemningsregler er det også afgørende,, at nogle faggrupper eller lokale afdelinger har en meget større grad af basisorganisering og en kæmpende ledelse. Det gjorde sig f.eks. gældende i FOA Mariagerfjord, der stemte et markant Nej ved OK21. Som formanden for afdelingen Kenn Andreasen forklarede i et interview på KPnet:

“Jeg synes først og fremmest, at vi har været ærlige. Her har vi en vis kontrovers med FOAs ledelse, men vi syntes det først og fremmest handlede om at slås med arbejdsgiveren, ikke at slås internt om de smuler der var sat af. .. mange medlemmer har ikke kunnet se, hvor deres forslag og overenskomstkrav er blevet af.

Vi har foreslået, at der skulle laves en ‘track and trace’, så man kan se hvor ens forslag og krav ender. Det vil de nok ikke, men det ville synliggøre det. Der skal være ærlighed om det.

Hvis forbundet alligevel ikke forhandler kravene, skal de ikke bede os om at stille dem, mener mange medlemmer…. Sammenkædningsreglerne er også en stor udfordring. Vi så det også på det private område ved den forrige overenskomst. Store grupper stemte Nej, men blev kædet sammen til et ja. Det er også svært at forklare medlemmerne.”

På den måde bliver både fag og afdelinger der er mobiliseret til at kæmpe holdt nede.

Sammenkædninger på det offentlige område

Sammenkædnings regler af forskellig art spiller ind og er med til at sikre et ja til dårlige overenskomster og holder de grupper nede der siger Nej. At tale om demokrati i afstemningen er langt fra virkeligheden.

Selvom det offentlige område er mindre underlagt sammenkædning end det private, giver det problemer for en aktiv faglig kamp. For sygeplejerskernes vedkommende var det muligt at gå i konflikt som forbund efter Nej-flertallet, selvom sundhedskartellet som helhed havde flest ja-stemmer. For jordemødrenes vedkommende blev Nej’et underkendt fordi de hører under akademikernes område, hvor alle faggrupper bliver sammenkædet. Det viser tydeligt, hvordan sammenkædnings regler bliver brugt til at holde ro på arbejdsmarkedet.

Hvis FOA som helhed havde stemt Nej, ville forbundet have kunnet gå i konflikt i regioner og kommuner. Men de enkelte faggrupper der er organiseret i FOA har ikke den ret, selvom de er mobiliseret til at gå videre.

Se hele indlægget
Brandmænd og reddere stemte klart nej til overenskomst: Hvorfor betyder vores stemme ikke noget?
Af Andreas Keil, fællestillidsmand i Hovedstadens Beredskab

Se også
FOA Mariagerfjord: ”Vi skal stille krav til arbejdsgiveren – ikke slås internt om smulerne”
KPnet 8. maj 2021

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne