Strejkende plastarbejderes protest: Alle arbejdere i Serbien må gøre oprør!

Plastarbejderne hos Fiat i Kragujevac i Serbien har strejket siden d. 18. februar mod nedskæringer på lønnen og jobusikkerhed. Strejken har stor opbakning og er også en kamp mod arbejdsgivernes grove udnyttelse af corona-pandemien. Vi bringer her en støtteudtalelse fra Arbejderklassens Revolutionære Alliance i Serbien.

Forværringen af den kapitalistiske krise, med monopolernes angreb og voksende undertrykkelse af den arbejdende befolkning med angreb på arbejderrettigheder og menneskerettigheder, har ikke kunnet kvæle modstandens stemmer i vores land.

Arbejderne i Kragujevac har vist, at slaget ikke er slut, at arbejderklassen ikke har ladet sig overraske og kue og underlagt sig den nye kapitalistiske offensiv, men ved hvordan man kæmper. Den nye røde fane vejede i det proletariske Kragujevac.

Lørdag d. 24. april udtrykte arbejderne fra Fiat Plastic, der har været i strejke siden 18. februar en meget høj klassebevidsthed med deres protest foran Kragujevac Rådhus og udtalte at de ville kæmpe kampen igennem til sejr.

Formanden for Sammenslutningen af uafhængige fagforeninger i Kragujevac, Jugoslav Ristic, fortalte sine yngre kampkolleger, at økonomiske strejker ikke er nok, at spørgsmålet om lønninger, der er tilstrækkelige til et værdigt liv, også er et politisk og nationalt spørgsmål, og at arbejdernes organisering for politisk forandring er nødvendig. At en stærk og organiseret arbejderklasse er den eneste redning.

”Revolution” lød reaktionen blandt arbejderne på disse budskaber fra den legendariske fagforeningsmand.

Præsidenten for Metalarbejdernes Fagforening, Rajko Blagojević, mindede de forsamlede arbejdere om, at arbejderbevægelsens historie viser, at alle rettigheder er resultatet af arbejdernes kamp og styrke og ikke af arbejdsgivernes nåde. Han tilføjede, at arbejdsgiverne og den stat der tjener dem, kun frygter arbejderbevægelsen. Metalarbejderne udtrykte ubetinget støtte til arbejderne på Fiat Plastic i deres retfærdige kamp og understregede at de på ingen måde er alene: Hele Serbien ser på dem!

….Ligesom verden gør det.
Italienske kommunister og fagforeningsfolk pressede og advarede de italienske arbejdsgivere og ydede dermed effektiv støtte til strejken blandt Fiat Plastic-arbejderne gennem deres mægling, som repræsentanterne for strejkekomiteen på Fiat Plastic især takkede den tilstedeværende delegation fra Revolutionary Labour Union for. Fiat Plastic-arbejdernes strejke er et eksempel på vigtigheden af ​​international arbejdersolidaritet.

Zoran Miljković, formand for strejkekomiteen, understregede styrken i arbejderklasse enhed; han understregede, at deres fagforening har 95% af alle ansatte som medlemmer, og at arbejdsformændene også sluttede sig til strejken.

Ligegyldighed og passivitet blandt arbejderne i Serbien bliver stadigt mindre, sagde Miljković og tilføjede, at alle arbejdere må finde en måde at gøre oprør på. Han opfordrede de forsamlede arbejdere til at holde ud til slutningen og understregede, at dette er det vigtigste. Vi vil vinde! – svarede arbejderne.

Aleksandar Korać, fagforeningsformand ved Fiat Plastic, mindede om, at arbejdsgiverne forsøger at udnytte pandemien, drage fordel af den og flytte byrden over på arbejdernes skuldre. Det er arbejderne der er mest berørte af denne krise. Korać udtalte, at kampen var vokset fra et økonomisk spørgsmål til et spørgsmål om værdighed og understregede arbejdernes beslutsomhed.

Arbejderklassens Revolutionære Alliance i Serbien bifalder entusiastisk Kragujevac arbejdernes indsats, som har vist, at proletariatets klassekamp er uforgængelig, at arbejderne er bevidst om deres styrke og historiske opgave, at arbejderklassens styrke ligger i enhed og er stærkest af alt!

Solidaritet med arbejderne på Fiat Plastic!
Længe leve arbejderklassens kamp!

Arbejderklassens Revolutionære Alliance i Serbien
April 2021

Se hjemmeside

Se videoen fra protesten

 

Arbejderklassens Revolutionære Alliance i Serbien er ligesom APK medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

Se CIPOMLs  hjemmeside

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne