En tid hvor kapitalismen udnytter corona-pandemien, mens verdens folk protesterer

Udbytningen og fattigdommen vokser, men samtidig går befolkningerne, ungdommen og kvinderne i verden sammen og kæmper. Arbejderklassens og befolkningernes kamp vokser på alle kontinenter, hvor der rejses krav om arbejde, sundhed og forebyggelse, lønninger og demokratiske rettigheder. I denne situation har CIPOML afholdt sin 26. verdenskongres.

Af CIPOML, Den internationale konference for de marxistisk-leninistiske partier og organisationer

CIPOML: En tid hvor kapitalismen udnytter Coronapandemien, mens verdens folk protester

Den internationale situation, og de opgaver, som de stiller de marxistisk-leninistiske partier og organisationer var det centrale tema, da CIPOML, Den internationale konference for de marxistisk-leninistiske partier og organisationer, afholdt sin 26. verdenskonference i februar i år. Verdenskonferencen udvekslede også erfaringer om det arbejde, der foregår i de forskellige lande for at styrke arbejdet med at organisere arbejderklassens sociale revolution, for at sætte en stopper for systemet med kapitalistisk udnyttelse og etablere arbejdernes samfundssystem: socialismen.

Drøftelserne på dette møde udtrykte den ideologisk-politiske enhed, der eksisterer blandt partierne baseret på marxismen-leninismens principper. Ligesom enheden i opfattelsen af de elementer og modsætninger, der kendetegner situationen i verden, og på hvordan vi marxist-leninister må se den nuværende situation i øjnene.

For arbejderne og folkene er det en tid, hvor kapitalismens økonomiske krise og Covid 19-pandemien udnyttes af kapitalejerne og den kapitalistiske stat til at gennemføre ”den nye normal” med mange forringelser på arbejdsmarkedet. De har forlænget arbejdsdagen og øget fleksibiliteten, sænket lønningerne, fyret arbejdere og ansatte i den offentlige og den private sektor for at beskytte og gavne deres store virksomheder. De har øget udbytningen af arbejderne og forårsaget en stigning i arbejdsløsheden, manglen på job, fattigdommen og sulten for millioner af mænd, kvinder og unge på planeten. Sult og fattigdom er stigende, men det samme gælder rigdommen hos en håndfuld milliardærer, virksomhedsejere og aktionærer i magtfulde internationale monopoler.

Den internationale kapitalistiske orden er også kendetegnet ved konflikterne mellem de imperialistiske magter. Og af de handlinger som stormagter – som USA, Kina, Rusland, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. – gennemfører for at vinde positioner i verdens geopolitik, og for at beskytte og/eller udvide deres områder med politisk og økonomisk indflydelse. Disse modsætninger giver sig forskellige udtryk, men et af de farligste er de milliarder af dollars og euro til militære udgifter og krigsoprustning. Joe Biden som ny præsident for USA vil ikke ændre ved USA-imperialismens væsen, selvom Biden vil lave taktiske ændringer i USA’s udenrigs-og indenrigspolitik. USA’s tilbagevenden i internationale fora, som et element i hans udenrigspolitik vil ikke mindske rivaliseringen mellem imperialistmagterne, men vil øge den.

Vi er opmærksomme på, at højrefløjen og fascisterne i forskellige regioner i verden vinder frem og rejser nationalistiske, chauvinistiske og fremmedfjendske bannere. Statsmagten i landene øger deres sociale kontrol og tilsidesættelser af arbejderklassens og befolkningernes rettigheder

Verden oplever meget komplekse omstændigheder. Blandt andet det internationale borgerskabs forslag til at komme ud af krisen, hvor de, på det verdensøkonomiske topmøde Davos, foreslog en såkaldt social fornyelse af kapitalismen. Det er et forsøg på at forskønne den med sminkede socialpolitikker, der vil få udbytningen af arbejderklassen til at se mindre hård ud.

På samme tid som udbytningen og fattigdommen vokser, går befolkningerne, ungdommen og kvinderne i verden sammen og kæmper. Arbejderklassens og befolkningernes kamp vokser på alle kontinenter gennem at overvinde de forhindringer som de forskellige regeringer har indført for at undertrykke denne. Der rejses krav om arbejde, sundhed og forebyggelse, lønninger og demokratiske rettigheder.

Det er i denne sammenhæng at vi, medlemmer i CIPOML, gør hvad vi kan for at tage det politiske ansvar, for at sætte os i spidsen for arbejderne og befolkningerne, for at fremme og organisere klassekampen. Vi arbejder for at udvikle klassebevidstheden i arbejderklassen til at forstå, at årsagen til de problemer, de står med i dag, er i det nuværende kapitalistiske-imperialistiske system, og at løsningen på disse problemer ligger i arbejderklassens sociale revolution.

Den 26. verdenskonference i CIPOML, Den internationale konference for marxistiske leninistiske partier og organisationer.
Februar 2021

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK er medlem af CIPOML

Se andre udtalelser fra CIPOML

Se CIPOMLs  hjemmeside


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne