Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet

I det nye nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag behandles den glidebane væk fra demokrati hvor de borgerlige frihedsrettigheder erstattes af kontrol og tvangslovgivning. Det er set før, hvad det kan betyde. Fascisme kommer ikke som en tyv over natten. Derimod banes vejen gradvis – der indføres en række reaktionære love og foranstaltninger som giver plads til fascistiske kræfter og i sidste ende fremmer fascismens magtovertagelse. Bladet opfordrer til at styrke den antifascistiske kamp.

Håndslag bringer en række artikler, der behandler nazismen og dens bagmænd, monopolerne. Slår fast at Hitler IKKE kom til magten gennem borgerlig demokratisk valg, som mange fejlagtigt tror, men gennem et kup. Fik gennem den såkaldte bemyndigelseslov enevældig magt. Det skulle være en kortvarig nødlov men blev aldrig ophævet. Derimod blev den brugt som bekendt til at myrde, forfølge, fængsle og terrorisere politiske modstandere. Det tyske folk blev det første offer for nazismen.

Et væsentligt element i nazismens folkebedrag var dens sociale demagogi: at den lovede de brede masser arbejde, brød og forbedrede levevilkår – undertiden stillede den sig direkte antikapitalistisk an. Det var som bekendt bedrag. Martin Andersen Nexø skrev en artikel herom – Edelfrasen (skønne ord) der blev bragt i Arbejderbladet april 1938.

Clara Zetkin – var i august 1932 ældste medlem af Rigsdagen valgt for KPD, Tysklands Kommunistiske Parti og havde derfor ret til en åbningstale. Den brugte hun til at advare mod nazismen og opfordrede til dannelse af en fælles front, en enhedsfront mod nazismen. Her bringes en gennemgang af hendes tale.

Clara Zetkin var i København i 1910 og forkvinde for den forsamling af kvinder, der indstiftede Kvindernes Internationale Kampdag – 8.marts. Det foregik i forsamlingshuset Jagtvej 69 – det hus, som den reaktionære sekt – Faderhuset – fik lov at købe i kampen mod den københavnske ungdom. Og fik lov til at rive ned. Ufatteligt at en bygning – hvor vedtagelsen af at skabe en global kvindeaktionsdag fandt sted – ikke fandtes bevaringsværdig. Bladet behandler konferencen.

Læs lederen: Glidebane mod fascisme?

Om Håndslag
Håndslag er udkommet i 35 år og har siden 1995 været et fællestidsskrift for Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen Mod Nazisme. I 2017 blev Stop terrorkrigen – Ud af Nato tilknyttet Håndslag og med i redaktionen.

Med Håndslag fik modstandsbevægelsen det nødvendige stridsskrift, der har formået at fremdrage, dokumentere og forbinde dens erfaringer, dens kamp og det sejrrige oprør fra dengang med kampen for fred og frihed, mod krig og fascisme af i dag.
De Forenede Nationer, FN, blev stiftet på dette grundlag – på opgøret med nazisme. Og Danmark blev medstifter af FN udelukkende fordi befolkningen med modstandsbevægelsen den 29. august 1943 fyrede samarbejdspolitikkerne.

Modstandsbevægelsens dyrekøbte erfaringer fastholdes stadig og forbindes med dagens aktuelle spørgsmål og kampe.

Bladets fokus er, med en redaktion af folk, som er født efter befrielsen i nogen grad ændret til i højre grad at fokusere på dagens globale kamp for fred og frihed, mod krig. Med mere stof omkring de spørgsmål der optager antikrigsmodstanden i Danmark samt de aktuelle fascistiske udviklingstræk rundt omkring i verden.
Håndslag støtter modstanden mod dansk oprustning og krigsdeltagelse, og NATOs vilde oprustning af Norden – såvel som mod EU’s militarisering og opbygning af en egentlig europahær. Vi er for et atomvåbenfrit Danmark, uafhængigt af de militære alliancer – et Danmark udenfor NATO og EU.

Der er brug for Håndslag i dag. Nazismen blev nok slået i 1945. Den blev ikke udryddet. Det samme gælder faren for en ny verdenskrig.

Håndslag hjemmeside – Læs her

Tegn abonnement på Håndslag 4 numre årligt 150,- kr. her eller skriv til Håndslag mail: haandslag@gmail.com

Tidligere nr. kan bestilles via redaktionen – 30 kr. plus porto.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne