DSB gav ulovlig advarsel for at lukke munden på fagligt aktive, der brugte deres ytringsfrihed

I en helt klar afgørelse giver Ombudsmanden en lokofører og en togfører ret i deres klage over to advarsler som de fik for at ytre sig om forholdene på deres arbejdsplads. Sagen opstod i 2018 og 2019 efter at ledelsen hos De Danske Statsbaner besluttede at DSB skulle skifte til den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri, og opsagde samtlige overenskomster og lokalaftaler. Det blev samtidig startskuddet til en systematisk jagt på fagligt aktive, der fik påtaler og advarsler hvis de ikke udviste ”loyalitet”.

De første ofre i en privatiseringsbølge er ordnede forhold, og de fagligt aktive. I takt med at EU’s jernbane direktiver om det totale udsalg af DSB, de seneste årtier er blevet implementeret, har alle ansatte oplevet at deres arbejdsplads er blevet bombet 100 år tilbage. Samtidig har statsvirksomheden forsøgt at lukke munden på kritiske ansatte, og systematisk forfulgt journalister der har kritiseret ledelsen.

Selv ansatte der ytrede sig kritisk på deres egen facebookprofil, eller i interne mails til deres overordnede har gjort opmærksom på problemer, er blevet indkaldt til samtaler. Forholdene fik Jernbanearbejderne til at udgive en pjece hvor de optrykte lovgivningen om ytringsfrihed for tjenestemænd. Her skriver man blandt andet:

“Hvis man som offentligt ansat oplever at blive mødt med negative ledelsesreaktioner på grund af en lovlig ytring, kan man rette henvendelse til sin faglige organisation eller fagforening. Offentligt ansatte har desuden ret til at rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand eller Rigsrevisionen, i tilfælde af klare ulovligheder.”

At det skal være fagforeningen der gør opmærksomme på lovgivningen om ytringsfrihed og arbejdsmiljø og sikkerhed, viser med al tydelighed at staten bruger privatisering og udlicitering til at gå forrest når det kommer til at bekæmpe fagligt aktive og arbejderklassens rettigheder.

I afgørelsen skriver ombudsmanden bl.a.

“De to DSB-medarbejdere havde i forskellige situationer under en faglig konflikt i 2018 og 2019 kritiseret ledelsens håndtering af konflikten. Den ene – en togfører – med bl.a. et blogindlæg, hvor han omtalte et forslag fra DSB som en ”danmarkshistorisk nedslagtning af tillidsmandssystemet”. Den anden – en lokomotivfører – ved i forlængelse af et fagligt møde at deltage i et interview, hvor han kaldte DSB’s bestyrelse og ledelse for ”inkompetente”.

”Under en faglig konflikt vil der i sagens natur være situationer, hvor parterne i større eller mindre grad er uenige. En offentlig arbejdsgiver må – ikke mindst i den slags situationer – i vidt omfang tåle, at de ansatte offentligt kritiserer arbejdsgiveren,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

DSB er ved at gøre klar til den næste store udliciteringsrunde, hvor drift og vedligehold af materiel skilles ud. Ifølge EU skal alle strækninger være i udbud senest i 2024. De første såkaldte trafikkontrakter forventes snart at kommer i udbud. I ly af coronakrisen er man derfor atter i gang med ”effektivitetsrunder” for at skære ned på alt i DSB. Mens politikerne står ved håndvasken og lader som om de intet ansvar har for den politik statens virksomheder eller byggerier fører.

Link

Læs dokumentation om sagen her:
Advarsler til DSB-ansatte var i strid med ytringsfriheden
Folketingets ombudsmand

Følg Jernbanearbejdernes Landsklub


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne