Flugt fra overarbejde på Sveriges sygehuse

Svenske sygeplejersker har haft en million overarbejdstimer i 2020. Lange dage og manglende pauser var dagens uorden i forårets første bølge af coronapandemien. Her i efteråret har flere fået aflyst deres ferier og er blevet tvunget til overarbejde og ekstra vagter på helt andre hospitaler. Situationen er således meget lig den danske. Samtidig raser den økonomiske krise også i Sverige og mange går arbejdsløse.

Næsten 1,5 millioner overarbejdstimer har læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte oparbejdet i årets første ti måneder på Sveriges syv universitetshospitaler. Sygeplejersker tegner sig for de fleste overarbejdstimer.

Nu melder flere sygehuse, ikke mindst i Stockholm, om at der er en ny voldsom stigning i antallet af patienter med covid-19, og forholdene er igen ved at være kritiske. Et centralt problem er nu, at der ikke er personale nok, fordi flere har valgt at siger deres job op fordi de er brændt ud. Samtidig er der et stort sygefravær.

På en af de hårdest pressede afdelinger har personaleflugten været på mellem 10 og 20 procent. For eksempel på infektionsklinikken på Danderyds sjukhus i region Stockholm.

Sygeplejefaget har altid været et stressende job, men med beskyttelsesudstyr er arbejdet endnu mere slidsomt, og det er også mere tidskrævende og vanskeligere. Det betyder frustrerede patienter der venter i kø for at få hjælp og pleje. Det er særligt hårdt på intensivafdelinger og på plejehjem, hvor rigtig mange patienter er døde. Det er i forvejen hårdt at miste en patient. Men i år har både antallet af patienter og antallet af døde og alt det ekstra beskyttelses udstyr bare været en kæmpe ekstra belastning.

Det sætter også et stort pres på folks familie, når arbejdet sluger døgnets vågne timer og hospitalerne ikke giver mulighed for at afspadsere og komme sig oven på hårde dage med mange patienter der ikke overlever. Derfor har mange taget beslutningen om at sige op, rapporterer sygeplejernes fagforening.

SVT har foretaget en undersøgelse af personalesituationen i flere regioner og konkluderet at Stockholm-regionen er blevet hårdest ramt. I alt har 3.600 har forladt Stockholms sundhedsvæsen siden marts.

“I foråret tænkte vi: Vi løser dette og sætter det op. Nu er det anderledes. Personalet kan ikke klare endnu en bølge,” siger Josefine Lundqvist, sygeplejerske og fagforeningsrepræsentant for Sundhedsstyrelsen, til SVT Nyheter.

“De har stillet op, og stillet op, og nu har de givet op. Nogle medlemmer har fortalt mig, at de ønsker at sige op, bare for at få lov til at få en chance for at hvile og komme sig, så de havde kræfter til at komme tilbage. Så det er et råb om hjælp” .

”Der er et andet erhverv, som jeg især gerne vil fremhæve, nemlig rengøringsassistenterne. Vores fantastiske rengøringsassistenter, der sørger for, at vi kommer ind på et hospital, der er rent, sikrer, at operationsstuerne er rene efter en operation, rengør børnehaver, skoler og arbejdsplads, du arbejder på. Det er rengøringsassistenter, der sikrer, at infektionen minimeres i vores lokaler før alle vores besøg. Og efter disse,” fortsætter fagforeningsrepræsentanten.

Det er vigtigt at forstå, at der er brug for alle faggrupper på et hospital for at få sundhedsvæsnet til at fungere.

Karolinska Universitetssjukhuset satte folk til overarbejde i månedsplanen uden forhandlinger, eller aftale. Fagforeningen afviste at underskrive en kollektiv aftale om forlænget ugentlig arbejdstid på intensiv, da hospitalsledelsen ikke kunne vise en plan for hvor mange patienter den enkelte skulle klare, og de ville ikke lytte til kravene om hviletider.

Demonstrationer mod nedskæringer i sundhedsvæsnet i december 2019

Sverige sundhedsvæsen og plejesektor har været presset af nedskæringer, privatiseringer og centraliseringer gennem de seneste årtier. Pengene er gået til nye bygninger, private koncerner og deres direktører.

På Karolinska Universitetssjukhus, Danderyd og Södersjukhuset varslede regionen sidste år, at der skulle skæres 1250 stillinger. Og lukkes en helt ny afdeling og gennemføres et ansættelsesstop.

Sundhedspersonale, patienter og borgere gik derfor sammen på gaden i flere store demonstrationer. Catharina Häggbom, leder af forhandlingerne for Kommunal på Karolinska University Hospital, var en af dem, der talte under demonstrationen. Hun sagde bl.a.:

“Hvordan vil det være muligt at få flere til at søge ind i sygeplejefaget, når den virkelighed, der møder os, er lave lønninger, stress og nedslidning? En virkelighed, hvor vi ikke er værdsat for vores færdigheder.”

Her et år efter er det blot alt for tydeligt hvad nedskæringer i sundhed har kostet.

Læs mere

Se den svenske facebookgruppeSTHLMsjukvårdsupprop

Förtvivlat läge på Stockholms akutsjukhus
Kommunalarbetaren

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne