Hvad blev der af ”defund the police”

Et flertal i det danske Folketing har i denne uge indgået et nyt flerårigt politiforlig, der betyder flere mia. til politiet, anklagemyndighed, og Politiets Efterretningstjeneste. Det er stik modsat de krav, der har lydt verden over om at bruge penge på at løse den sociale ulighed og årsagerne til kriminalitet, i stedet for flere betjente og skydevåben.

I denne uge landede en ny politiaftale, som justitsministeren er meget stolt af, han forklarer, at den vil være bærende for et fremtidigt trygt og nært Danmark.

I aftalen skriver man bl.a.: ”Der sikres en mere robust politistyrke ved bl.a. at udvide politistyrken med i alt 450 ekstra politibetjente i aftaleperioden og oprette en ny politiuddannelse til civile efterforskere. Herudover sker der en styrkelse af politiets operative kapacitet med ca. 115 politiårsværk, der fastholdes i politiet i forbindelse med en ressortoverdragelse af visse færdselsopgaver til Transport- og Boligministeriet. Der vil endvidere blive anskaffet nye skydevåben til politiet, der bl.a. skal forenkle våbenporteføljen og fremtidssikre politiets våben.”

Der er en lang historie i alle lande om politiets rolle som en del af statens magtapparat. I undertrykkelse af mindretal, af strejkende arbejdere, af politiske aktivister. Også i Danmark. Tænk blot på Ribus, eller ungdomshuset, eller Ghettoungdommen, eller klimaaktivister fra hele verden der i 2009 blev sat i håndjern. Politiet bliver brugt som en del af reaktionens kamptropper eller som vi så det under sidste valg som en del af hele Paludans mediecirkus.

Og der hvor kommunerne og psykiatrien svigter hjemløse, misbrugere, og socialt udsatte. Der sender man politiet ud for at rydde op. En politik hverken gadens svageste eller politiet for den sags skyld kan være tjent med.

Politiets praksis hænger også nøje sammen med systemet af bevillinger. Det nye forlig er ingen undtagelse. Her har politikerne f.eks. fundet på at flere trafikbøder vil være med til at betale for flere betjente. En form for finansiering der vil få absurde konsekvenser: Dels forstærker det politiets jagt på småsyndere, det vil hovedsageligt sige unge eller fattige, der har en slidt bil, dels så forudsætter det eller nærmest kræver det, at overvågningen af befolkningen øges, så de kan ryge i automatiske fartfælder og forudsætter altså at folk kører for stærkt. Hvilket indirekte betyder flere og alvorligere ulykker. Kører folk lovligt er der ikke penge til politiet. Og sidst men ikke mindst så vil politiet lede efter syndere som de tænker ikke vil orke at rejse en protest. Fordi flere bøder betyder flere fejl og mere bureaukrati. Derfor kan det forudsiges at flere bøder også giver en tendens til regeltyranni for reglernes egen skyld. Man kender måske fornemmelsen hvis man har været i kløerne på diverse private P-selskaber, der kræver 750 kr. i dummebøde for simple overtrædelser af vanvittige regler, og som efterfølgende er umulige at komme i kontakt med.

Politiet får også nye våben, men hvad med at kræve flere ubevæbnede politifolk, og skrotte diverse stormtropper udstyr og pansrede køretøjer og vandkanoner. Hvis politiet ikke møder op med våben til sager om hjemløshed, sygdom og stofmisbrug, så forsvinder risikoen også for at nogle bliver skudt.

Et længe rejst krav om en styrkelse af en reelt uafhængigt politianklagemyndighed kan heller ikke findes, men der er lidt flere penge til udvidelse af myndighedens kompetenceområde, så det kan føre tilsyn med behandling af tekniske bevismidler. Politiet vil i store træk fortsat skulle holde øje med sig selv, også når de optræder i civilt eller bruger civile agenter.

En del af pengene til flere politibetjente tages fra de videregående uddannelser. Det står godt nok ikke direkte skrevet, men antallet af udenlandske studerende der kan modtage SU skal reduceres. Og det kan betyde at en stribe uddannelser skal stoppe. Forventede reduktioner af SU-udgifter til vandrende arbejdstagere antages at være op til 83 mio. Men opgaven med at finde de penge er lagt i SU-forligskredsen.

”Aftaleparterne noterer sig,
at SU-forligskredsen har forpligtet sig til at overholde det aftalte SU-udgiftsloft,
at SU-udgifterne fremadrettet forventes væsentligt at overskride det aftalte udgiftsloft
at regeringen drøfter med SU-forligskredsen, hvordan udgifterne bringes på niveau med det aftalte udgiftsloft.”

En anden mystik er en forventning om, at moderniseringen og effektiviseringen kan skaffe op til 148 mio. De skriver at det bl.a. omfatter en ensretning af opgaveløsningen i politiets vagtcentraler og en øget automatisering bl.a. ved hjælp af robotter. Hvilke robotter der lige tænkes på er ikke nærmere defineret. Samtidig vil man igen spare på vedligeholdelse og rengøring af udstyr og stationer.

Når boligkampen spidser til ved vi nok hvilken side politiet står på

I aftalen skriver man også at ”aftaleparterne er enige om, at der skal etableres en forsøgsordning, hvor kommunerne får bedre mulighed for at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden. Der vil desuden i dialog med relevante trafikselskaber blive drøftet muligheder for at øge trygheden på stationer.”

Mere overvågning og flere typer af vagter giver ikke mere tryghed, og det løser slet ikke det problem med rodløse unge der keder sig og laver ulykker på trøstesløse forstadsstationer.

Enhedslisten er med i forliget og er glade for at politiet nu skal på kursus i håndtering af hatecrimes. Og at aftalen har et fokus på de forebyggende indsatser og mere nærpoliti. Bedre var det om Politiet ikke deltog i de såkaldte hatecrimes, som f.eks. Paludans mediecirkus. Og forebyggelse er slet ikke egnet til at være en politiopgave. Forebyggelse er støtte til gode kvarterer hvor spekulanter ikke stjæler folks hjem. Til arbejde og uddannelse. Til kamp mod ulighed og store virksomheders magt.

Flere betjente er slet ikke løsningen på det kapitalistiske samfunds problemer. Når arbejdskampe, når klimakampen og boligkampen spidser til, så ved vi kun alt for godt hvilken side politiet står på.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne