Almen Modstand vinder 1. sejr

Kæmpe kampvilje, sammenhold og mangfoldige kampformer viser sin styrke. Igen i år var det med frygt og vrede, at beboere og aktivister har ventet på offentliggørelsen af den nye ghettoliste. Men alt tyder nu på, at der ikke kommer nye boligområder på den hårde ghettoliste, som var planlagt til at blive offentliggjort den 1.12. Den er efter al sandsynlighed udsat til 2021. Overalt i København og andre byer er der nu omfattende modstand. Det er gade- og kvarters aktiviteterne, der er det bærende. Det er det, der kan vinde kampen.
Lørdag d. 21.11. holdes en stor konference åben for alle online.

Af Lisbet Bonde, APK København

Nørreport i København søndag morgen

Fra den socialdemokratiske boligordfører, Henrik Møller, hedder det nu, at der skal gives lidt længere tid til at få forskellige tiltag på plads for at få bebyggelserne ud af listen til at virke.

Det er en meget vigtig sejr for boligbevægelsen. Som kun kan give blod på tanden.

Et alment boligområde kommer automatisk på den hårde liste, hvis det har stået 5 år på den almindelige ghettoliste. Og så skal der rives ned, så må der kun restere 40 % almene boliger tilbage.

Nu kan de, der står på kanten, så vente i usikkerhed endnu et år. For den økonomiske krise betyder kun flere arbejdsløse, ikke mindst blandt netop beboere i de almene boliger, og så tæller det jo ned. Tilsvarende kan et enkelt kriminelt fejltrin fra et ungt menneske betyde at området når den vilkårlige grænse.

Omfattende modstand og aktiviteter overalt i København

Man møder Almen Modstands bannere midt på Nørreport, og fra altaner i alle de almene bebyggelser.

Du møder aktivisterne på gaden med løbesedler og med opfordring til at underskrive borgerforslaget mod Ghettopakken.

Det er gade- og kvarters aktiviteterne, der er det bærende. Det er det, der kan vinde kampen.

Borgerforslaget og de forskellige retssager, der er anlagt af beboere for at få deres udsmidning erklæret ulovlig, er udtryk for mangfoldigheden af kampformer, der er taget i brug.

Særligt op til datoen for den årlige offentliggørelse af den nye ghettoliste den 1.12. spidser aktiviteterne til – for de fastholdes naturligvis trods den formodede udsættelse.

Nu på lørdag den 21. november afholder Almen Modstand en meget spændende konference med mange gode oplægsholdere. “Myter og fakta om Vores Hjem – Privatisering og den Almene Boligsektor”.

En mindre gruppe beboere kan være fysisk med. Alle andre opfordres til at se med online. Det er kl. 11 til 18.

I Lundtoftegade holder de en stor parade søndag den 29.11. kl.14 til 15. De håber paraden bliver en god blanding af mennesker fra flere forskellige boligområder.

På nettet er der hele tiden initiativer. Løbende laves events, hvor alle deler en historie på samme tid. Det er bl.a. almindelige beboere, der i en lille video fortæller, hvorfor de ikke vil flytte.

Igen og igen afholdes der caféer i bl.a. Mjølnerparken og allevegne er der jævnligt fælles bannermaling.

Der holdes støttekoncerter der kan livestreames. Bl.a. har Raske Penge optrådt for Almen Modstand.

Der har været afholdt flere demonstrationer og Almen Modstand deltog også i det fælles initiativ på Slotspladsen ved Folketingets åbning den 6.10.

Modstand over hele landet

Skovparken i Kolding er på den hårde liste.

Her bor smed, Christian Nissen, som fortæller, at han vil kæmpe mod at 1095 lejligheder i hårde ghettoer rømmes:
– Jeg skal nok bæres ud af min lejlighed!

Han er glad for sin toværelses lejlighed i Skovparken, der sammen med Skovvejen og Munkebo står på den hårde ghettoliste. Men han er stærkt utilfreds med, at et flertal af politikerne i Folketinget har vedtaget en ghettoplan, der skal nedbringe antallet af almene familieboliger i boligområdet Skovparken/Skovvejen fra næsten 100 til 40 procent de kommende ti år.

– Jeg  står frem nu og opfordrer andre beboere til også at protestere, fordi jeg håber, at folketingspolitikerne vil besinde sig.  Boligområderne er røget på ghettolisten, fordi politikerne kun har kigget på tal og statistikker.  De ved slet ikke, hvordan det er at bo her, og alligevel dikterer de, hvad der skal ske.  Politikerne ved slet ikke, at Skovparken er et trygt kvarter, hvor vi kommer hinanden ved og hjælper hinanden.

Udtalelserne falder til avisen Jyske Vestkyst.

Også hans søster Hanne Nissen bor i kvarteret og har gjort det i 35 år. Det er stadig  byens bedste lejligheder, mener hun.

I Kolding har både politikere og boligforening været imod ghettolovens konsekvenser for det lokale boligområde. Men har jo alligevel gennemført loven. Også på trods af, at boligforeningen selv mener, det er så meget desto mere forkert, idet denne bebyggelse består af sunde boliger i god stand.

Det er kun fra beboerne der findes modstand.

Hvor rigidt loven forvaltes af staten ses i mange eksempler, som dette:

Boligselskabet Kolding har i samarbejde med AAB Kolding og Kolding Kommunes nedsatte §17, stk. 4-udvalg tidligere forsøgt at få dispensation hos Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i håbet om at kunne reducere redrivningsprocenten fra 60% til 20%. Netop fordi boligområdet i modsætning til nogle af de andre hårde ghettoer på listen kun lever op til ghettokriterierne med relativt få beboere.

Dispensationsansøgningen blev afvist af ministeriet.

Ringparken i Slagelse er også udråbt til hård ghetto. Boligforeningenn har derfor frasolgt bebyggelsen Schackenborgvænge til en privat investor, som nu kan leje privatejede lejligheder ud, hvor der før boede familier i en almennyttig lejlighed.

Ismael Alnoumeiri, der bor i området, appelerer på Ringparkens facebookgruppe og i Almen Modstand til støtte for deres kamp. Han skriver bl.a. at kriterie 5, antallet af beboere fra ikke-vestlige lande ”er diskriminerende, børn som er født i Danmark og har boet her i 30-50 år tælles med som ikke-vestlig! Selv om man har dansk statsborgerskab. Er det ikke meningen at loven skal gælde lige for alle. Det gør den ikke, hvis du bor herude eller et andet almindeligt boligkvarter.”

En gruppe beboere har nægtet at flytte, dem har Boligforeningen anlagt sag imod. Beboernes sag føres af juristen Morten Tarp, som er erklæret modstander af ghettoloven. Sagen verserer lige nu ved landsretten.

I Sønderborg ligger boligområdet Nørager/Søstjernevej. Her har beboerne ventet med frygt på den 1. december Havde boligområdet stået på listen havde det været femte gang i træk, hvilket betyder, at bygninger og de 1.266 beboere med enkelte tryk på tasterne i Boligministeriet avancerer til en såkaldt ”hård ghetto” i ministeriets særegne seedningssystem for almene boligområder.

Hvilket jo nu formodentlig er sat på pause ifølge SDs boligordfører.

Hvis Nørager kommer på den hårde liste, betyder det, at 60 procent af de almene boliger på Nørager/Søstjernevej skal afvikles.

-Jeg har boet her i 20 år. Og jeg har tænkt mig at blive boende her resten af mit liv, siger Inga Skovlund, der er talsmand for beboerne i det truede område. Hun er af beboerne blevet udråbt som borgmester af Nørager, fordi hun i mange år har været en ildsjæl, som står bag rigtig mange aktiviteter i boligafdelingen.

-Jeg vil blive boende her, fordi vi kender hinanden, kan lide hinanden og kommer hinanden ved, fortsætter hun.

Både i Århus, Odense og Helsingør kæmpes der også.

I Helsingør drejer det sig om Nøjsomhedsvej. Deres situation har vi skrevet om før her på KPnet, se bl.a. Der kører en retssag om at få tvangsudsmidningen af beboerne dømt ulovlig.

Der falder dom i sagen på fredag den 20. Det følger vi på KPnet.

LINKS TIL AKTIVITETER

Klik og forstør

Læs om konferencen Myter og fakta om vores hjem – Privatisering og den almene boligsektor

Lørdag d. 21. november kl 11 – 18
Vær med online

På dette link kan man deltage i konferencen

Læs om programmet

Se link til borgerforslaget: Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte “ghettolister”
Slutdato 13. december

Link til den landsdækkende facebookside for Almen modstand
Almen modstand – Forsvar beboerdemokratiet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater