Sverige opruster med 40% – i tæt alliance med NATO

Den svenske regering meddelte i sidste uge, at de militære budgetter frem til 2025 vil blive skruet op med hele 40%. Argumentationen lyder, at Sverige som et neutralt land må forsvare sig mod et aggressivt Rusland. Men Sverige er ikke neutralt, det er tæt knyttet til NATO, og oprustningen bliver en brik i de imperialistiske magters opgør og NATOs aggressive krigsforberedelser omkring Østersøen og Arktis.

Den svenske regering bruger samme argumentation som NATO og skiftende danske regeringer, nemlig at Rusland siden 2014 har skiftet over til en farlig og aggressiv fremfærd (da de reagerede på det vestlige kup i Ukraine).
Overfor det må man minde om virkelighedens verden, nemlig den yderst aggressive politik fra USA og NATO, med en intens oprustning tæt op til Ruslands grænser og en voldsom udvidelse af NATOs medlemslande siden Sovjetunionens opløsning.

Agneta Norberg fra den svenske antikrigsbevægelse udtaler:

“Hele Norden er omdannet til en platform for krig mod Rusland. F.eks. er radaren på Vardö tæt på den russiske grænse udbygget for millioner, det samme gælder overvågningssystemet Esrange i det nordlige Sverige. Læg ikke skylden på russerne! Vores forsvarsminister Peter Hultqvist burde stilles for retten som Quisling for at sælge Sverige til USA”.

Der er tale om en skærpelse af modsætningerne imellem de imperialistiske magter, hvor vi skal forledes til at tro, at vi som befolkning i f.eks. Danmark eller Sverige skal slutte op om vores egne imperialister og støtte et ’forsvar mod fjenden’. Oprustningen er forberedelser til en mulig krig, hvor den økonomiske interessekamp slår over i et verdensomspændende ragnarok.

Den svenske regering vil særligt fokusere på at opruste Østersøen, herunder Gotland. Dette er helt i tråd med NATOs og Danmarks strategi.

Der vil blive investeret i våbensystemer, f.eks. i amerikanske Patriot missiler, men aftalen vil også blive brugt som et boost til Sveriges egen betydelige våbenindustri.

Sverige blev i allerede i 1994 tilknyttet NATO gennem”partnerskab for fred” og siden har Sverige været deltager i USA’s og NATO’s krige i Afghanistan og Libyen. I 2014 indgik Sverige Værtslandsaftalen med NATO, en metode til at tilnærme sig NATO i en situation hvor et flertal i den svenske befolkning er imod medlemskab af NATO.

Den betyder bl.a., at NATO kan bruge svensk territorium til krigsførelse, og på nuværende tidspunkt til militære øvelser. Også gennem NORDEFCO er Sverige gjort til deltager i NATO’s strategi.

Der er ingen fremtid i at støtte vores egne imperialister i deres konkurrencekamp mod andre stormagter. I stedet må vi sige NEJ til krigsforberedelserne. NEJ til NATO – Danmark ud af NATO, ligesom den almindelige svensker ingen interesse har i at skrue militærbudgettet op eller i at blive tilknyttet den vestlige imperialisme i en spiral af militarisering.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne