Oktober Radio: Regeringen skærer ned på midler til boligsocial indsats

Udsendelsen d. 17. oktober 2020

I denne uges udsendelse taler vi om de såkaldt boligsociale indsatser, og om hvordan de er blevet medfinansieret af Landsbyggefonden i takt med at kommunerne har skåret ned. Nu bliver kassen lukket – under dække af at regeringen har lanceret sin ”tryghedspakke”.

De boligsociale indsatser er en meget bred betegnelse, der f.eks. dækker over midler til at almene boligforeninger i forstæder har råd til at drive et lille medborgerhus, med rådgivningen og plads til f.eks. små værksteder og mødelokaler.

De fleste aktiviteter er bestemt gennem lovgivning, hvor boligaftaler giver rammerne for ansøgninger til bestemte tidsbegrænsede puljer. Bevillingerne har været rettet mod boligområder der har særligt udsatte beboere, så der går en mængde statistik ind i at udarbejde en ansøgning, og bagefter dokumentere at pengene er gået til det bestemte formål.
Disse politiske definerede indsatser skifter gerne fra bevillingsperiode til bevillingsperiode, så de boligsociale ansatte er ofte en gennemgangslejr, hvor ingen har et fast job efter de tre år hvor midlerne gives.

Ikke mindst siden 2006, hvor de store opstande i Frankrigs forstæder viste at smertegrænsen for kommunernes nedskæringer var nået, har man optrappet boligselskabernes egne indsatser, finansieret efter en puljemodel, delvist finansieret af lejernes opsparing i Landbyggefonden. Det er den model som nu skal ændres. Støtten fra Landsbyggefonden stoppes, og kommunerne skal selv prioriterer.

Boligminister Kaare Dybvad (S) udtalte til Information:

”Boligsociale indsatser er først og fremmest en samfundsopgave, der bør hvile på alle skatteborgeres skuldre.
De penge, der indgår i boligaftalen om Landsbyggefonden, er lejernes opsparede penge. De skal gå til at sikre moderne, grønne og tidssvarende kvalitetsboliger gennem renoveringer.
Det er det formål, partierne bag forårets boligaftale – regeringen, Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Alternativet og den daværende løsgænger Sikandar Siddique – lever op til med aftalens historisk store investeringer i den almene boligsektor.
Hvis landets kommuner i øvrigt ønsker at prioritere boligsociale indsatser, som de kan dokumentere en positiv effekt af i de udsatte boligområder, skal jeg være den sidste til at stille mig i vejen.”

Økonomien i Kommunerne styres jo i praksis af Staten, og af den EU budgetlovgivning som Folketinget har gennemført. Så det er rent bluf ved håndvasken når Boligministeren tørrer sagen af på kommunerne. Det eneste der er helt sikkert er at der vil blive skåret ned på de boligsociale indsatser, og at diverse tiltag i ghettopakker og tryghedslovgivning ikke vil løse de sociale problemer.

Link:
Rundspørge: Borgmestre lukker ikke hullet efter Landsbyggefonden

Ny bog om augustoprøret i 1943
Til sidst i udsendelsen omtaler vi en ny bog om oprøret mod samarbejdsregeringen og den tyske besættelse i 1943, der førte til sammenbrud for samarbejdspolitikken. Det folkelige oprør var den afgørende faktor der var med til at sikre at Danmark efter 2. Verdenskrig var med på den allierede side.

Augustoprøret 1943 er udkommet på forlaget LR
Augustoprøret 1943

 

LYT TIL UDSENDELSEN HER


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne