Femern: Aftalen om 12 timers arbejde – 12 dage i træk er stadig rovdrift

Det er ikke i orden, at skulle arbejde 12 timer i træk 12 dage i træk og kun med én dags pause inden de næste 12 arbejdsdage. Mens fagtoppen fejrer sig selv med champagne er arbejdsforholdene på Femern-byggeriet stadig uacceptable.

Der er nu indgået en overenskomst med det hollandske konsortium Fehmarn Belt Contractors, der står for byggeriet af Femern-tunnelen. Fagtoppen har udråbt sig selv som dagens helte og fejret resultatet med champagne, men resultatet adskiller sig reelt ikke fra arbejdsgivernes oprindelige krav – der skal nu arbejdes 12 dage i træk i stedet for 28 dage. Men fortsat 12 timer om dagen, og kun med én dages pause mellem arbejdsperioderne.

Uanset om der er tale om off shore arbejde kan det aldrig retfærdiggøres med en så intens udnyttelse af arbejdskraften, som fagtoppen her har accepteret. Kun ét enkelt fridøgn er lagt ind i aftalen mellem hver 12-dages periode. Mennesker kan ikke restituere sig på så kort tid! Aftalen sætter profithensyn over arbejderklassens familieliv og værn mod nedslidning.

Og også på denne type arbejde er udviklingen gået hurtigt.

Ved bygningen af Storebæltsbroen hed overenskomsten f.eks. 7 dages Arbejde og 7 dage fri. En kæmpe ekstra rovdrift på arbejdskraften er sat ind og arbejdsforhold, der for nogle år siden ville have været anset for helt uacceptable hyldes i dag af fagtoppen som normale og ligefrem strålende.

Hvor længe holder man til mosten med stort set konstant og hårdt arbejde? Det er et brug og smid væk-system, som ikke retfærdiggøres af nogen som helst praktiske årsager. Her er der kun tale om at øge profitten for det hollandske konsortium. Flexibilitet og lange arbejdsdage godkendes af hensyn til den hellige konkurrenceevne. Men det er kun toppen af arbejderaristokratiet, der sidder i gode stole med deres milliongager og deres på det tørre.

Ingen tvivl om, at det kun er pga af den voksende mobilisering mod de ekstreme arbejdsforhold, at der overhovedet er indgået en overenskomst. Og på baggrund af den vrede der bredte sig over det lige så ekstreme faktum, at arbejdsforholdene var accepteret af den danske stat, der her er bygherre på Danmarkshistoriens største byggeprojekt til dato. Og lige så forbryderisk at statens arbejdstilsyn godkendte disse arbejdsforhold, når det er dokumenteret at træthed giver flere arbejdsulykker.

Solidariteten var i fuld gang med at sprede sig og kunne have udviklet sig til landsdækkende sympatiaktioner.

Der ligger i øjeblikket et kæmpe pres på arbejderklassen, hvor arbejdergiverne og deres statsmagt vil lade arbejderne betale for krisen. Med massefyringer, nedskæringspolitik og statsfinansieret social dumping og med en corona-krise, der udnyttes til øget udbytning. Vi ser historisk ringe aftaler og lokalaftaler der opsiges i stor stil, som i lufthavnen og Jensens Bøfhus, med kæmpe lønnedgang.

Vi kæmper for retten til overenskomst, men det er arbejdsgiverpolitik, når arbejderaristokratiet bruger overenskomster til at acceptere en 12 timers arbejdsdag 12 dage i træk. Det skal ikke være de nye normale arbejdsforhold for arbejderklassen. Tænk på, at allerede for 100 år siden kæmpede arbejderne for en 8 timers arbejdsdag 6 dage om ugen.

Solidariteten må fastholdes og en bevægelse udvikles. Der er brug for at stille sig solidarisk, skulder ved skulder, og sige nej til overarbejde og umenneskelige arbejdstider, så ingen skal arbejde sig til døde. Det gælder ikke bare solidariteten med de der arbejder på Femern byggeriet eller kommer til det i fremtiden. Det gælder alle på arbejdsmarkedet, hvor løn og arbejdstid angribes.

I dag Femern – i morgen dig!

Se også

Nej til 12 timers arbejdsdag! I dag Femern – i morgen dig!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater