Krav om uddannelse, sundhed, arbejde og valg i Bolivia

I Bolivia har tusindvis været på gaderne med krav om uddannelse, sundhed, arbejde og valg. Sidste uge udskød kup-regeringen præsidentvalget for tredje gang og lukkede al offentlig uddannelse et år. I forsøg på at inddæmme modstanden har kup-regeringen lukket flere adgange til de sociale medier for progressive og revolutionære bevægelser. Protesterne er organiseret af landarbejderbevægelsen (Unity Pact) og sammenslutningen af fagforeninger (COB) samt elev- og studenterorganisationer.

Oversat fra avisen Tinta Roja, der udgives af Det Revolutionære Kommunistparti (PCR), Bolivia 

Nej til aflysning af skoleåret i Bolivia: Forsvar gratis, offentlig kvalitetsuddannelse

Den 2. august aflyste kup-regeringen skoleåret under påskud af pandemien, og de gav lærerne skylden for at det var nødvendigt. Det efterlader millioner af børn uden skolegang. Endnu et eksempel på denne regerings improvisation, uduelighed og fiasko: De regulerer åbningen af kirker i Santa Cruz og aflyser samtidig skoleåret.

Kampen for en offentlig og højere uddannelse har været en af de mest intense og permanente kampe i det bolivianske samfund, som især lærere har stået overfor. En meget kompleks proces, uden tvivl, men med det engagement, der har udviklet sig og blev fastholdt på trods af intentionerne om privatisering fra tidligere regeringer.

Det er ikke første gang de vekslende reaktionære diktaturregeringer har brugt aflysning af skoleåret i forsøg på at knække elevernes, de studerendes og lærernes kamp for offentlig uddannelse. Dette skete i 1956, 1968, 1971, 1979 og 1980. At aflyse skoleåret og skyde skylden på lærerfagforeningen, uden at løse de underliggende problemer, er at gentage en gamle drejebog.

Virtuel undervisning fra de multinationale

Kup regeringen og det statslige selskab ENTEL har lavet flere aftaler med transnationale selskaber som Google, Microsoft og Cisco for at “gøre virtuel uddannelse levedygtig”. Hvilket overtræder lov 164, som fastsætter en forpligtelse til at bruge fri software. Regeringen har ikke offentliggjort indholdet af aftalerne og de betingelser, der er fastsat mellem undervisningsministeriet, ENTEL og de transnationale selskaber. Der er ingen klarhed over de offentlige økonomiske ressourcer, der er sat af til “uddannelsesmæssig modernisering”, som regeringen har proklameret.

Selvom man har titusinder af Quipus (Aurum) laptops i hele landet, samler disse computere støv i skolerne. Telecentrene anvendes ikke, og Tupac Katari-satellitten er kontraktmæssigt begrænset til den private sektor. Radioer for de oprindelige folk (RPOs), blev stort set overtaget i de første dage af kuppet og er ikke siden blevet brugt til at nå de fjerneste hjørner af landet med uddannelsesmæssigt indhold.

Privatskoler holdes åbne

Den selvudråbte regering lancerer en skamløs privatisering af den bolivianske uddannelse. Og aflysningen af skoleåret gælder ikke for de private skoler og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at fortsætte med klasseundervisning. Med andre ord er det kun dem, der har økonomiske ressourcer til at betale for deres uddannelse, der vil kunne få adgang til den. De uddannelsesmæssige forskelle vil blive endnu større, og frafaldet vil stige dramatisk. Den oligarkiske regering tramper endnu en gang på statens politiske forfatning ved at nægte millioner af drenge, piger og unge retten til uddannelse.

Stillet over for denne situation, stiller vi, det revolutionære kommunistiske parti disse krav:

  • at regeringen trækker beslutningerne tilbage, og at skoleåret ikke suspenderes, som præsidentens minister og kup-præsidenten har fremlagt. Vi kræver, at de tager ansvar for uddannelse som det er fastsat i statens politiske forfatning.
  • at retten til uddannelse, der anerkendes i statens politiske forfatning og i konventionen om pigers og drenges rettigheder, respekteres. Vi kræver, at børnenes tarv tages alvorligt og at deres sundhed, uddannelse og integrerede udvikling sikres. Hvis staten ikke er i stand til at garantere dette, er det en stat, der ikke er noget værd.

Vi afviser de feje forsøg på at give de bolivianske lærere skylden for det, der er regeringens eget absolutte ansvar. Ud over den misinformation, som de har spredt, beviser det også, at regeringen ikke havde oprigtige intentioner om at opretholde en dialog med de direkte berørte parter.

Vi opfordrer lærere, studerende, forældre og det bolivianske folk som helhed til at forsvare fri, gratis og offentlig uddannelse af høj kvalitet.

Kun en demokratisk, folkelig og national befrielsesregering kan garantere en ny offentlig, fri, videnskabelig uddannelse og kvalitetsuddannelse for at fremme en suveræn og uafhængig national udvikling. Opbygningen af et ægte alternativ for national befrielse, som samler de revolutionære og folkelige kræfter i vores land, er en opgave i dag, som ikke kan udsættes.

Kun folket kan redde folket!

Læs også artiklen fra Enhed og Kamp 2,2020

Hvordan det fascistiske oligarki fik regeringsmagten i Bolivia

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater