Væk med Ghettoloven – Støt op!


Læserindlæg af Poul Andersen

OPHÆV LOVEN OM NEDRIVNING OG SALG AF ALMENE BOLIGER
OG AFSKAF DE SÅKALDTE “GHETTO LISTER”

Det gode ved almene boliger er at de er beregnet til alle – både rig og fattig, ung og gammel. Herlev hører til blandt de 10 kommuner i landet hvor andelen af almene boliger udgør mere end halvdelen af den samlede boligmasse.

Det er tankevækkende at ingen af de 10 kommuner har et eneste boligområde på en af regeringens lister. Det tyder på at almene boliger ikke er problemet men løsningen. Det foreslås at de tre lister over henholdsvis de såkaldte ”udsatte boligområder”, ”ghettoområder” og ”hårde ghettoområder” helt afskaffes.

Fordi loven diskriminerer beboere i almene boliger på baggrund af deres naboers uddannelsesniveau, deres naboers tilknytning til arbejdsmarkedet, deres naboers etnicitet og hvis deres naboer har en lav indkomst. Stigmatiserende kriterier der kan have den konsekvens at beboere bliver opsagt af deres lejemål og gode almene boliger bliver revet ned eller solgt til private investerings konsortier med profit for øje.

At fratage mennesker deres boliger og nære netværk for at rive dem ned eller sælge dem til private investorer , er en skændsel og en forskelsbehandling af mennesker der tangerer apartheid. Og arbejdsløsheden, som vil stige efter Corona, vil gøre at den i forvejen lange kø, til almene boliger med overkommelig husleje vil vokse. At rive gode almene boliger ned eller frasælge dem er forfejlet.

På den baggrund vil jeg opfordre alle til at gå ind og støtte borgerforslaget om ophævelse af ghetto listerne. Det kan gøres på web adressen her.

Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget. Støt op!

Send et indlæg til KPnet: Skriv til redaktion@kpnet.dk

Se andre læserindlæg


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne