Krav om erstatning ved Covid-19 dødsfald

Når det gælder sundhedspersonale i front under Covid-19 pandemien, er der ikke den politiker og topembedsmand, der ikke har takket dem for deres store indsats. Statsministeren har gjort det utallige gange, skyggestatsministeren Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv har gjort det. Lizette Riisgaard, formand for FH Fagbevægelsens hovedorganisation har gjort det. Dronningen har gjort det. Og ord er som bekendt gratis.

For da den 36-årige sosu-assistent på Bispebjerg Hospital forleden dag døde af Covid-19 udeblev takken i bogstavelig forstand. Ingen arbejdsskadeerstatning til de pårørende. I kan jo ikke bevise eller sandsynliggøre at vedkommende blev smittet på sin arbejdsplads eller at han skulle være i særlig risikogruppe, bare fordi han arbejdede på en afdeling for Covid patienter, lød beskeden fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Så nedrig, så kynisk er virkeligheden stadig i vores samfund, når det gælder en arbejder der sætter sit helbred og liv på spil og mister det. Det er hvad de mange takketaler fra samfundets top er værd, når det gælder.

Der er derimod ingen smalle steder, når det gælder milliarder af kroner til at redde arbejdsgivere. I går blev nye 100.000.000.000 kr. lagt til de første ca. 400.000.000.000 kr. i hjælpepakker til erhvervslivet. Alle Folketingets partiet står bag. Men når det gælder penge til dem, der bliver syge og dør af at udføre deres arbejde, hvor der er smittefare, så er der pludselig ingen penge tilbage.

Når det gælder ansattes og arbejderes liv vedtages ingen hjælpepakker og nødlove i Folketinget. I stedet rejses en bureaukratisk regeldiskussion om dokumentationskrav, man kan gemme sig bag ved. Og et lighedsprincip om at vi alle må være lige for Mette Frederiksen sygedagpengelov og dens uhyrlige konsekvenser.

“Men jeg tror også, at man er nervøs for at lukke op for en syndflod af anmeldelser fra alle offentligt ansatte og de privatansatte for den sags skyld, der på et eller andet tidspunkt har været syge af virussen.” udtaler lektor i arbejdsret ved SDU, Christian Højer Schjøler i et interview om spørgsmålet i dagspressen.

Krav om arbejdsskade dækning

Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing rejser krav om at Covid-19 anerkendes som en arbejdsskade i et brev til Beskæftigelsesministeren:

“Det er helt uacceptabelt, hvis læger eller pårørende skal gennem et uskønt juridisk tovtrækkeri om at kunne sandsynliggøre smittevejen”, skriver han og tilføjer:

“Hvis læger og andre sundhedspersoner bliver alvorligt syge, får varige mén eller dør som følge af smitte med Corona virus, skal det give arbejdsskadeerstatning. Når samfundet beder sundhedsprofessionelle om at stå i frontlinjen, mens resten af samfundet er lukket ned, er det afgørende at sikre både deres helbred og rammerne for deres egen og deres pårørendes tilværelse”.

“Jeg vil derfor indtrængende anmode dig om, at det som led i særlovgivningen sikres, at sundhedsprofessionelle og andre særligt udsatte grupper, der er på arbejde i disse uger, i en vanskelig situation, med blandt andet mangel på værnemidler, er sikret dækning, hvis de bliver syge, får varige men eller dør som følge af smitte med Corona virus.”

De offentlige fagforeninger appellerer

Hvad gør de offentlige fagforeninger, når de gælder at sikre deres medlemmer? Har de indkaldt til nye trepartsforhandlinger med regeringen og staten og sagt – hov der har vist sig et hul i hjælpepakkerne vi var med til at vedtage, vi glemte at sikre de ansatte arbejdsskadeerstatning, hvis de bliver syge og dør? Nej.

Toppen af de offentlige fagforeninger har i stedet sendt en appel til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at få klare retningslinjer for retten til erstatning, hvis medlemmerne bliver smittet med COVID-19, mens de er på arbejde, og efterfølgende får alvorlige senfølger eller dør.

Så selvom Mona Strib, formand for FOA og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd hver især i ord kalder situationen for uacceptabel og ønsker fuld erstatning, mangler de indtil nu at sætte handling og krav bag det. Ligesom de fortsat kun i ord taler om tilstrækkelige værnemidler på arbejdspladserne og accepterer at det fortsat ligger et stykke fra virkeligheden blandt deres medlemmer.

Vi har for nogle uger siden set at et massivt pres omkring krav om værnemidler kunne få fagtoppen til at reagere. Nu dør sundhedspersonale så også i Danmark. Det i sig selv er ikke nok til, at de stiller kontante krav og handling bag. Derfor må der fortsat rejses et massivt krav om tilstrækkelige værnemidler, adgang til test og arbejdsskadeerstatning.

I mange andre lande, bl.a. Sverige udbetales der risikotillæg til alt personale i frontlinjen. I Danmark ikke en øre, heller ikke når de dør af det.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne