Solidaritetshilsen til de 200 fyrede bagagearbejdere fra Menzies Aviation

Den kyniske fyring af jer vækker stor vrede. Vi, APK København, udtrykker den største sympati og solidaritet med jer.

Andre ansatte i lufthavnen er blevet sendt hjem med fuld løn, som firmaerne får dækket af staten. Men jer, som arbejder i Menzies Aviation, blev fyret efter en særlig force majeure-regel, som “tillader” arbejdsgiverne at fyre folk uden varsel og uden løn.

Mange havde ellers ret til lang opsigelsesfrist og mange havde opsparet afspadsering.

Firmaet vil spare de lønkroner, som de selv skal dække, hvis de benytter statens løntilskudsordning.

At store firmaer og storkapital sætter alt ind for at redde eget skind – og aktionærernes udbytte – kan ikke undre.

Det her er dog en usædvanlig rå metode.

Det kalder på modstand og solidaritet fra alle aktive kræfter og afdelinger i fagforeningerne og blandt folk.

Force majeure-reglen skal afskaffes

Fagforeningerne må gå offensivt imod denne fremfærd mod arbejderne og kræve arbejderne genansat.

Vi må stå sammen imod at arbejderklassens og mange andre ansattes faglige rettigheder sættes ud af kraft, som det i stort omfang er sket i forbindelse med aftalerne mellem regering, arbejdsgiverne og fagtoppen.

Arbejderpartiet Kommunisterne København
Vesterfælledvej 1, 1750 V

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater