Genåbning af institutioner og skoler: Hvad med sikkerheden?

Regeringen har lagt ansvaret for genåbningen over på de enkelte skoler og daginstitutioner. Her står man med hele udfordringen: En sundhedsmæssig forsvarlig genåbning. Pædagoger og lærere tænder de røde advarselslamper – hvordan i al verden skal det kunne lade sig gøre, når ressourcerne mangler? Det må være et absolut krav, at genåbningen reelt foregår sikkert


Formand for BUPL, Elisa Rimpler udtaler:

– Retningslinjerne for genåbningen lægger et enormt pres på pædagogerne. Den store udfordring er, at dagtilbud og ikke mindst SFO’erne har så dårlige normeringer, at det vækker dyb bekymring med endnu flere opgaver til pædagogerne.

Der skal skrues op for normeringerne, og der skal hjælp til udefra til at få gjort rent. Vi kan ikke løfte den her opgave medmindre, der bliver tilføjet ressourcer til institutionerne.

Tilsvarende advarsler lyder fra lærerne. Det kan ikke lade sig gøres forsvarligt under de nuværende forhold.

Og hvorfor i det hele taget starte med børnene, der på ingen måde kan følge anvisninger som at holde afstand eller hoste i ærmet – spørger mange.

Argumentationen fra regeringen lyder, at corona-virus ikke er farlig for (ret mange!) børn. Men hvad med pædagoger, lærere, forældre og bedsteforældre? Gennem børnene vil smitten spredes, og dette kalkuleres der da også med – et øget smittetryk er en del af regeringens og sundhedsmyndighedernes prognose.

En kynisk kalkulation for at imødekomme Dansk Industris ønske om at få arbejdskraften på plads – som effektive hjemmearbejdende eller tilbage i produktionen.

Retningslinjerne for hvem der kan holde deres børn hjemme er løse og uklare, ansvaret lægges lokalt. Og hvad siger arbejdsgiveren, hvis forældrene føler sig i risikogruppen og fastholder børnene hjemme?
Det er ansvarsforflygtelse, lyder det, bl.a. fra en byrådspolitiker.

Og hvad med de ældre lærere? Som en lærer skriver på facebook:

– Hvis man kun skal bruge unge lærere…så bliver der voldsom mangel…i forvejen er der lærermangel…og størstedelen af lærerne har pension indenfor rækkevidde de næste fem år, så vi er mange over 60!

Samme problemstilling som i sundhedsvæsenet, hvor ældre ansatte også arbejder på fuld tryk, tæt på syge patienter, og ofte uden værnemidler.

Vil en lærer der opfatter sig som værende i risikogruppen stadig få løn, hvis vedkommende nægter at gå på arbejde?

Desuden står det efterhånden klart, at yngre og sunde voksne også kan blive hårdt ramt af corona-virus. Særligt ved stor udsættelse for virus. Netop som det kan blive tilfældet i en institution eller skole.
Og har man børn i flere forskellige institutioner, kan familien opleve et ekstra smittepres.

Skoledebattør Niels Chr. Sauer skriver om situationen:

-Børnenes statsminister er simpelthen ved at kaste nationens børn og de voksne, der arbejder med dem, ud i et totalt kaos, der hurtigt vil sprede sig til hele samfundet.

Hovedproblemet er, at ingen kan se, hvem de raske smittebærere blandt børnene er. Alligevel vil regeringen med et hug kaste alle børn under 12 år tilbage i skoler og institutioner og overlade det til kommunerne at organisere det på de forhåndenværende vilkår.

Tilbage til institutioner med én voksen til en halv snes småbørn, der kravler oveni hinanden, mens de savler, hoster og nyser hæmningsløst efter behov og sutter på det fælles legetøj i et væk. Tilbage til de uventilerede klasser på 50 m2, hvor 25 børn i timevis hver dag kan sidde med en halv meters afstand under ledelse af en voksen med en gennemsnitsalder i sidste af halvdel af 40’erne, ikke udstyret med værnemidler, som hver dag går hjem til sin egen familie. Nogen sikrere måde at få krisen til at løbe løbsk på kan næsten ikke tænkes. De af regeringen foreskrevne forsigtighedsregler er skræmmende virkelighedsfjerne.
Og
-Regeringen, som har kastet hundredevis af milliarder efter erhvervslivet, har allerede afvist at finde ekstra penge til at få tingene til at glide.

Vi kan slå fast, at skal regeringens genåbning af institutioner og skoler gennemføres forsvarligt kræver det ekstra ressourcer.

Læs også

Arbejde og værnemidler – ikke bankpakker og fyresedler


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne