Transportforliget: Busserne kører stadig – men snart kan det blive tid til at trykke STOP!

Med transportforliget er endnu et af de såkaldte gennembrudsforlig underskrevet, denne gang for normallønsområdet. Det følger i store træk industriens elendige forlig, der som en mastodont presser en ramme ned over alle danske arbejdere, privat som offentligt ansat. På den baggrund må en fælles Nej-bevægelse ved OK20 være den eneste logiske konsekvens. Kun det kan sprænge de snævre rammer frem mod et resultat der virkelig kan mærkes.

Aftalen på transportområdet er stort set de samme i kr. og ører som industriforliget. Der er tale om utilfredsstillende pebernødder og massive problemer der ikke bliver løst. En række af de faglige repræsentanter der har indgået i forhandlingsgruppen har stemt Nej til resultatet. Det samme gjorde hurtigt afdelinger som 3F i Aalborg, Aarhus og Randers.

Desuden er der nogle særlige aftaler der betyder, at forliget kun delvist er offentliggjort. Buschaufførernes aftaler i den særlige buschauffør overenskomst endnu ikke er offentliggjort. Og også Falck overenskomsten for rederne mangler – på netop dette område var der ved OK17 en massiv utilfredshed og et stort Nej ved afstemningen.

Buschaufførerne har ført en omfattende kamp for bedre arbejdsforhold, en kamp hvor chaufførerne har deltaget med undersøgelser og dokumentation af de faktiske forhold, hvor der hverken er tid eller faciliteter til noget så grundlæggende som pauser og toiletbesøg. En stor mobilisering blandt chaufførerne på grundplan har presset buschaufførernes krav frem og ind i forhandlingerne. Angiveligt skulle chaufførernes ret til pauser nu blive ’ophøjet’ til at kunne behandles i det fagretslige system når de overtrædes.

Vil dette kunne bruges i kravet om bedre bevillinger til den offentlige transport og de skrabede udliciteringer, så køreplanerne også matcher de pauser chaufførerne på papiret har ret til? Umiddelbart er pauserne jo på ingen måde sikret alene gennem aftalen i forliget.

Se video fra Transport Logistik og Byg i Aarhus


Intet mod løndumping i forliget

Forliget indeholder intet overhovedet der kan sættes op imod social dumping, som hærger transportområdet gennem EU’s indre marked. De problemer er nemlig allerede løst!! Skal man tror transportområdets forhandlere.

”Vi har ikke snakket social dumping overhovedet til de her overenskomster, fordi dem har vi løst over de seneste 10 år”, udtalte 3F Transports hovedforhandler Jan Villadsen, da forliget blev offentliggjort fredag.

De tænker muligvis på den politiske aftale, der op til overenskomstforhandlingerne blev lavet for at tage brodden ud af OK-kravene. Den ’løsning’ er hullet som en si og kan bl.a. indebære, at vejen åbnes for en EU-mindsteløn, da mindstelønnen i aftalen ikke henviser til nogen bestemt aftale. Og den åbner op for ansættelse af formelt selvstændige chauffører, hvor løsarbejdere ansættes som selvstændige vognmænd, og her er der ingen kontrol. Desuden skal reglerne kontrolleres på vejene af politiet – hvor realistisk er det lige.
Se Forlig om lovbestemt mindsteløn stopper ikke løndumping på landevejene

Store fordele for arbejdsgiverne i aftalen – udvidet arbejdstid og løn trukket ned under mindstesatsen

Aftalen fra OK17 om at der kan indgås aftale lokalt om at afvige fra arbejdstidsreglerne gøres permanent. Og mulighed for endnu mere arbejderfleksibilitet vil blive behandlet i et udvalg.

Desuden kan lønnen sænkes under normallønnen – fordi en del af denne efter aftalen kan fordeles lokalt. Dvs at nogen kan få en større del, mens andre kan risikere at arbejde under den fastsatte minimumsløn. I alt kan 6 kr forsvinde fra grundlønnen ved den fidus!

Intet værn mod nul
-timers kontrakter

Spørgsmålet om at komme 0-timers kontrakter til livs var et vigtigt krav fra arbejdspladserne. Her er der 0 resultat – sagen er henlagt til et udvalg. Med en 0-timers kontrakt er man ikke garanteret arbejdstimer og dermed løn, et system der vinder mere og mere indpas, også på det danske arbejdsmarked.

Fagtoppen skamroser igen sig selv, men har ved de hidtidige forlig svigtet groft, både når det kommer til værn mod social dumping og ved at acceptere minimale lønforhøjelser, på trods af direktørlønningernes og aktieudbytternes himmelflugt.

Nu mangler byggeriets overenskomst, som skal i hus for at der kan laves den fælles mæglingsskitse som systemet bygger på der skal laves for at overenskomsten kan komme til afstemning.

For fagtoppen består solidaritet i at acceptere hensynet til arbejdsgiverne om en billig og omstillingsparat arbejderklasse og sikre 3 års ro på arbejdspladserne. Arbejdersolidaritet er det modsatte: at sikre en aftale for alle med markant lønfremgang, værn mod social dumping og afvisning af arbejdsgivernes angreb med udvidelse af arbejdstiden og ophævelse af rettigheder – kun et samlet nej til de rådne forlig og villighed til konflikt kan tvinge en bedre aftale igennem.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne