Forlig om lovbestemt mindsteløn stopper ikke løndumping på landevejene

Et bredt flertal i Folketinget indgik i denne uge en aftale om en ny lovgivning for bus- og godskørsel i Danmark. Loven vil næppe løse problemet med løndumping, men blot presse flere over i at blive selvstændige og åbne døren for mere EU-lovgivning for transport med bus og lastbil i Danmark. Derfor er det svært at følge den begejstring som alle fra Enhedslisten til Nye Borgerlige har fundet frem. Eneste løsning på løndumping er at komme helt ud af EU.


Loven indfører i praksis en mindsteløn, svarende til de mest repræsentative overenskomster i vejtransportbranchen. Reglerne kommer også til at gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører cabotage-kørsel. Vel og mærke kun hvis EU godkender den endelige lovtekst.

Forslaget om at lovgive om et lønværn på transportområdet for indenrigskørsel i Danmark er et eksempel på, at det er stort set umuligt at finde en god national løsning på de problemer med løndumping, som EU baner vejen for.

På den ene side åbner lovgivningen op for, at politiet kan få til opgave at kontrollere, om udenlandske chauffører får den rigtige løn. I forligsteksten er ”den rigtige løn” formuleret som tilsvarende mest repræsentative overenskomster i vejtransportbranchen i Danmark.

Politiet kan allerede forfølge de chauffører, der holder ind på forkerte rastepladser og overnatter i lastbilen. Og nu skal de så yderligere kunne vise dokumentation for at de også får løn, ellers vanker der bøder.

Men på den anden side så kan de danske speditørvirksomheder, eller fabrikker og turistselskaber der gør brug af de transportvirksomheder, der underbetaler, tilsyneladende stadig gå fri. Det vil sige at loven i praksis går uden om bagmændene der er med til at presse på for en stadig hårdere konkurrence på transportområdet.

3F har stået skulder ved skulder med DTL – Danske Vognmænd om kravet om en lovbestemt mindsteløn i transportbranchen, med det lønlige håb, at det vil bevare danske arbejdspladser til deres medlemmer. Men samtidig står 3F over for det paradoks, at det samtidig kan undergrave deres forhandlingsret på området, fordi der ikke var flertal for en lov, der også stadfæster en bestemt overenskomst indgået af bestemte organisationer. Og en national lovgivning om mindsteløn risikerer dermed både at åbne døren for de kristelige, og at åbne døren på vid gab for EU’s lovbestemte mindsteløn.

En anden central mangel i det nye forlig er at det kun gælder for ansatte chauffører, mens selvstændige vognmænd er udeladt.

EU har været med til at fremme en udvikling, hvor arbejdere og ansatte forvandles til moderne daglejere, uden fastansættelse og rettigheder. Masser af immigranter er i praksis løsarbejdere med status som “eget firma”, hvor den eneste vare, der sælges, er personens arbejdskraft. Så kan alle konkurrere mod hinanden om de kontrakter, der bliver sendt i udbud. Det samme gælder også for chauffører der i et relativt stort omfang er selvstændige med egen lastbil, og blot tilknyttet et speditørfirma.

EU kommer hele tiden på nye områder, de kan blande sig i. Det seneste års lovgivning om ferielovgivning og barselsorlov er kun begyndelsen. Og selvom det lyder som uskyldige spørgsmål, så ændrer det intet ved, at EU fungerer som redskab for de europæiske stormagter og storkapitalen.

Det kan f.eks. ses i praksis, ved at det kommende forslag om en EU-mindsteløn i første omgang er 60 % af den nationale medianindkomst. Det vil sige ca. 75 kr. i timen i Danmark efter skat. Det er et stykke under de ellers beskedne 100 kr., som lavtlønsgrupper står tilbage med i dag.

En beregning fra Fagbladet 3F viste, at stort set ingen lavtlønslande vil få gavn af EU’s forslag. I mange af de fattigste medlemslande vil minimumslønnen fortsat ligge under 30 kr. i timen. Det er EU’s sociale politik i praksis. De fattige landes rolle er reduceret til konstant at levere deres relativt bedst udannede arbejdskraft til de rigeste lande.

Hvis EU godkender lovgivningen, er det næsten helt sikkert at det ikke vil løse problemet, men blot presse flere over i at blive selvstændige. Derfor er det svært at følge den begejstring som alle fra Enhedslisten til Nye Borgerlige har fundet frem. Eneste løsning på løndumping er at komme helt ud af EU.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne