Kommunens plan er en ommer! Sæt en stopper for forråelsen – genopret det sociale område!

Dette var budskabet fra den store demonstration der d. 18. februar samledes i Århus – på trods af den silende og kolde regn. Forråelsen i Århus Kommune kender ingen grænser og må stoppe nu. NOK er i den grad NOK på det sociale område, der har været udsat for konstant nedskæring gennem de sidste 10 år og nu igen står til at skulle spare yderligere 140 millioner i 2020.

”Balanceplan” tillader byrådet at kalde deres plan, som de selv erkender vil betyde at handicappede overlades mere til sig selv og bliver frataget helt nødvendig støtte med forventelige konsekvenser som mere ensomhed og mere voldsanvendelse. Det er både børn, unge og voksne med et handicap der lades i stikken. Efter 10 år med nedskæringer er der brug for genopretning – ikke en yderligere besparelse på 140 millioner!
Også Enhedslisten har stemt for 2020-budgettet – med den pinlige begrundelse, at der er øgede bevillinger til klimaet.

Anne Kjeld Pedersen, formand for LEV Aarhus tegnede den dybt alvorlige situation klart op. Kommunen bør tilføre et stort millionbeløb til det sociale område efter den nedskæring der gennem et tiår er haglet ned over de svageste borgere i kommunen. 25-30 procent er sparet, mens antallet af mennesker med behov er steget.

Forældre og andre pårørende brænder ud, når de nægtes eller fratages hjælp. Aarhus står med en beskæmmende 96 plads ud af landets 98 kommuner når det gælder bevillinger til socialområdet. Den socialdemokratiske borgmester, Jacob Bundsgaard, der samtidigt er formand for KL vil hellere planlægge prestigeprojekter og snakke om en fremtidig Kattegatforbindelse end han vil sikre humane liv for handicappede. Dette er udtryk for en forfærdelig forråelse.

Politikerne kender alt til den forfærdelige situation – alligevel vælger de nu at gøre den værre. De handicappede kan sejle deres egen sø. Selvom båden synker og passagerne ikke kan svømme!

Borgmesteren slår det hen med ’at det er et nationalt problem’. Det har han ret i. Men hverken regeringen eller KL har lavet budgetter der passer til de handicappede. Også handicappede og udsatte borgere har retten til et værdigt liv.

Anne Kjeld Pedersen sluttede af med et dybtfølt: Vi siger NEJ til nedskæringer og forråelse – nu er nok nok!

Flere talere understregede samme budskab, og Rikke fra Ulf Ungdom (Udviklingshæmmedes Landsforbund) sluttede af med den meget sigende beskrivelse af den pige der med hjælp fra andre udenfor botilbudet havde fået hjælp til selv at turde tage bussen og komme rundt og ordne ting som at gå i banken eller butik. Med den indsats blev hun selvhjulpen og kunne nu leve med en helt anden selvtillid og værdighed. Den og megen anden hjælp er blevet taget fra de handicappede.

Hun pegede også på hvordan de i København havde formået at råbe højt nok ved at demonstrere hver fredag indtil nedskæringerne blev trukket tilbage. Hun sluttede:

Vi kan tage den her kamp sammen og vi kan opnå de drømme vi har. Hvor der er en vilje er der en vej!

Til sidst brød solen igennem – og viste en ægte Århus regnbue

De Splittergale varmede op til demonstrationen på Telefontorvet og op gennem Strøget sang demoen denne sang til melodien ’Det var på Capri..’:

Det er på gaden de svageste kommer – det på gaden de svageste går
Kommunens plan er en ommer – der er ikke balance i År – hus

På byrådsmødet blev besparelserne reduceret, men der skal stadig spares 45 millioner på socialområdet i Århus.
Se videoen fra Musik- og Medieværkstedet

Læs mere om demonstrationen her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne